Rudické Slavnosti železa 2010

Tradiční tavba železa u rudického Větřáku bude letos v novém. Kromě tavby železa ve slovanské peci a ukázce práce kováře přibudou ukázky dalších činností spojených s kovem, sklem a keramikou. Hlavní program 14. ročníku Slavností železa začne v sobotu 3. července 2010 od 10. hod. v zahradě u větrného mlýna v Rudici u Blanska.

{{reklama()}}

Mezi nové atrakce patří ukázky tavby bronzu a dalšího zpracování kovů z keltského období našich dějin. Kromě toho keltové se sdružení Bacrie připraví ochutnávku starých plodin a potravin z pravěké kuchyně, včetně dobového piva. Z keltské osady ISARNO opět přijedou válečníci, kteří předvedou bojové ukázky a napojí všechny medovinou.


Aktivní návštěvníci se budou moci zapojit do výroby keramiky, skleněných perliček a jednoduchých šperků. Zejména pro děti (v jakémkoliv věku) bude připravena lukostřelba, hod oštěpem a také možnost projížďky na monoxylonu (člunu vydlabaném z jednoho kmene). Během slavností bude možné si zakoupit i místní výrobky z Moravského krasu a samozřejmě i občerstvení.

Tým archeologa Petra Kose připravil experimentální pálení vápna v historické peci, která je součástí rudického Geoparku. Pálení vápna bude probíhat od sobotního dopoledne, zhruba do nedělního oběda. Po skončení tohoto výpalu vápna z místního vápence ale program neskončí.


Na Slavnosti železa letos poprvé naváže několikadenní řemeslný workshop pro zájemce o řemesla, živou historii a archeologii. Během workshopu se jeho účastníci seznámí s historií dobývání železa v Moravském krasu a tradičními řemesly, která si budou moci vyzkoušet. Navštíví také atraktivní místa v okolí Rudice (NS Rudické doly), tajemnou jeskyni Býčí skála, expozici Technického muzea v Josefově (Starou huť) a výstavu „Moravský kras známý a neznámý“ v Moravském zemském muzeu v Brně, vše s odborným výkladem.

Zájemci o historii, archeologii, ale i obyvatelé a víkendoví návštěvníci Rudice se mohou zúčastnit celého workshopu, nebo jen jednotlivých aktivit.

Slavnosti železa a řemeslný workshop mají nové internetové stránky www.slavnosti­zeleza.cz, kde se dozvíte podrobné informace. Novinky také naleznete na Facebooku

Akci pořádá Obec Rudice společně s občanským sdružením Větřák. Na akci se dále podílejí občanské sdružení Bacrie, Keltský skanzen ISARNO Letovice, Technické muzem v Brně, MAS Moravský kras, TOM Nová země a Cestovatel.cz.

Tradiční tavba železa u rudického Větřáku bude letos v novém. Kromě tavby železa ve slovanské peci a ukázce práce kováře přibudou ukázky dalších činností spojených s kovem, sklem a keramikou. Hlavní program 14. ročníku Slavností železa začne v sobotu 3. července 2010 od 10. hod. v zahradě u větrného mlýna v Rudici u Blanska.

{{reklama()}}

Mezi nové atrakce patří ukázky tavby bronzu a dalšího zpracování kovů z keltského období našich dějin. Kromě toho keltové se sdružení Bacrie připraví ochutnávku starých plodin a potravin z pravěké kuchyně, včetně dobového piva. Z keltské osady ISARNO opět přijedou válečníci, kteří předvedou bojové ukázky a napojí všechny medovinou.


Aktivní návštěvníci se budou moci zapojit do výroby keramiky, skleněných perliček a jednoduchých šperků. Zejména pro děti (v jakémkoliv věku) bude připravena lukostřelba, hod oštěpem a také možnost projížďky na monoxylonu (člunu vydlabaném z jednoho kmene). Během slavností bude možné si zakoupit i místní výrobky z Moravského krasu a samozřejmě i občerstvení.

Tým archeologa Petra Kose připravil experimentální pálení vápna v historické peci, která je součástí rudického Geoparku. Pálení vápna bude probíhat od sobotního dopoledne, zhruba do nedělního oběda. Po skončení tohoto výpalu vápna z místního vápence ale program neskončí.


Na Slavnosti železa letos poprvé naváže několikadenní řemeslný workshop pro zájemce o řemesla, živou historii a archeologii. Během workshopu se jeho účastníci seznámí s historií dobývání železa v Moravském krasu a tradičními řemesly, která si budou moci vyzkoušet. Navštíví také atraktivní místa v okolí Rudice (NS Rudické doly), tajemnou jeskyni Býčí skála, expozici Technického muzea v Josefově (Starou huť) a výstavu „Moravský kras známý a neznámý“ v Moravském zemském muzeu v Brně, vše s odborným výkladem.

Zájemci o historii, archeologii, ale i obyvatelé a víkendoví návštěvníci Rudice se mohou zúčastnit celého workshopu, nebo jen jednotlivých aktivit.

Slavnosti železa a řemeslný workshop mají nové internetové stránky www.slavnosti­zeleza.cz, kde se dozvíte podrobné informace. Novinky také naleznete na Facebooku

Akci pořádá Obec Rudice společně s občanským sdružením Větřák. Na akci se dále podílejí občanské sdružení Bacrie, Keltský skanzen ISARNO Letovice, Technické muzem v Brně, MAS Moravský kras, TOM Nová země a Cestovatel.cz.

Milan Kylar

Zakladatel a kdysi také šéfredaktor časopisu www.cestovatel.cz. Nyní jsem zaměstnancem softwarové společnosti... Kromě toho občas fotografuji.

Doporučené články