Rezervace Milovice vám představí velké kopytníky

Často cestujeme do těch nejvzdálenějších zemí, aniž bychom si uvědomili, co všechno máme doslova za humny. Víte například, že nedaleko Nymburku se nachází přírodní rezervace, ve které žijí velcí kopytníci? Můžete se na ně přijet podívat.

Velcí kopytníci u nás v minulosti žili běžně, od pradávna byli součástí evropské přírody. Ti divocí však byli vyhubeni, nahradili je kopytníci domácí, což vedlo také ke změnám flóry na daném území. U nás byli zástupci těchto kopytníků hlavně zubr evropský, pratur a divocí koně. A právě pro ty je v současnosti Rezervace Milovice opět domovem.

Od roku 2015 se obnovuje biologická rozmanitost

Rezervace Milovice vznikla na území bývalého vojenského areálu, protože právě vojáci svou činností zčásti napodobovali způsob, jakým půdu narušovali původní velcí kopytníci. V roce 2015 byli na území přivezeni první divocí koně, pak následovali zubři a pratuři.

Od toho období se původní step měnila způsobem, jaký neočekávali ani ti největší optimisté. Zmizela agresivní travina a začaly se navracet ohrožené druhy rostlin. Velký úspěch zaznamenal hořec křížatý, ten zde aktuálně roste ve velkém. Našli byste tu také řadu léčivek, jako jsou čičorka pestrá, hadinec či česnek ořešec. Vznikají též mravenčí zahrádky.

Poznejte majestátní zvířata z blízka

Rezervace se skládá ze dvou částí, menší z nich se nachází přímo u Milovic. Najdete v ní koně a pratury. Druhou část objevíte blízko Benátek nad Jizerou (cca 8 km od Milovic), tady jsou koně a zubři. Rezervace je vhodná k odpolední procházce, budete-li mít štěstí, zvířata uvidíte opravdu zblízka.

Za projektem této rezervace stojí nezisková organizace Česká krajina, jejímž cílem je ochrana přírody a biologické rozmanitosti. Díky jejím projektům se vrací například los evropský, motýli či stromy. Za zmínku rozhodně stojí projekty Návrat praturů, Návrat divokých koní, Návrat zubrů do ČR, Záchranný program losa evropského nebo SOS motýli.

Doporučené články