Pražské zahrady, zastavení padesáté sedmé – bývalý park Švermovy sady

0
911


Toto novodobě upravené torzo městského veřejného parku najdeme v Praze 8 u Muzea hlavního města Prahy, mezi ulicemi Sokolovská, Ke Štvanici, Křižíkova a Těšnov, nedaleko metra Florenc, trasa B a C. Park přišel o své jméno. Pod názvem Švermovy sady na něj vzpomínají už jen pamětníci. Parčík má výměru 0,9 ha, řadí se k nejmenším parkům v Praze a leží v nadmořské výšce 190 metrů. Neslouží k odpočinku nebo pobytu, je pouze průchozí a pěší spojnicí. Jeho polovina představuje předprostor muzea.

Park byl vybudován v letech 1880 až 82. V letech 1896 až 1898 byla v parku postavena honosná novorenesanční stavba muzea. Otcem ideového návrhu byl Antonín Wiehl, plány pro stavbu udělal architekt Antonín Balšánek. Roku 1974 byla postavena severojižní magistrála a díky ní se rozloha parku výrazně zmenšila. Zmenšování tím pouze započalo. Další část parku byla ukrojena pro výstavbu metra B, stanice Florenc a poslední část zelené plochy zabralo v 90. letech místo pro provozovnu rychlého občerstvení Mc Donald.

Z původního parku, kde kdysi byl bazén s vodotryskem, okrouhlý rozměrný záhon, pomník na počest padlých vojáků a socha českého lva, zbylo jen torzo, v němž nelze najít nic z původní kompozice. Zůstala jen osová přístupová cesta k budově Muzea. Na straně cesty jsou umístěny dvě mozaiky z oblázků a podél cest je z obou stran záhon růží. Jsou lemované stříhaným plotem ze zimostrázů. Středem parčíku vede asfaltová spojnice Tišnova se stanicí metra Florenc, ve spodní části je umístěn objekt vyústění klimatizace metra, okolo je travnatá plocha s několika stromy.

Socha Českého lva, která zde kdysi stála je nyní instalována v Chotkově ulici na Hradčanech v ostré zatáčce silnice naproti Jelenímu příkopu. Sochu kdysi pro Švermovy sady zhotovil Josef Max. Při stavbě magistrály byla přenesena na novoměstské hradby a v 60. letech sem do zatáčky. Je to heraldický dvouocasý lev s českou královskou korunou na hlavě a byl vytvořen na podnět hraběnky Elišky Šlikové k uctění památky padlých vojínů při italském tažení 1848 – 1849.

Vypadá to, že park zaniknul a přece je tady. Chodí skrz něj nebo okolo něj stovky lidí denně, ale pokud si zadáte jeho název na mapy.cz, objeví se hláška: Pro zadaný dotaz nebylo nic nalezeno. Praha je živý organismus, některé parky zanikají a vzpomenou si na už jen pamětníci, jinde se rodí a vznikají nové…ty, které budou znát naše děti.

Další autorčiny fotky si můžete prohlédnout na stránkách www.ivanafili­pova.ic.cz