Infografika – Kam Češi cestují nejčastěji? Chorvatsko nebo Slovensko?

Víte, kam lidé z ČR nejčastěji cestují? Není asi překvapením, že vítězí Chorvatsko, nicméně když oddělíme od zbytku seniory, nejčastěji navštěvovanou zemí je pak Slovensko. Další zajímavosti již níže v infografice.  


 

Zdroj: Epojisteni.cz

Popis infografiky:

Procenta u kontinentů dávají dohromady 100% a vypovídají o tom, jaké procentuální zastoupení osob ze vzorku se vydalo na daný kontinent. Procenta u jednotlivých destinací znamenají procentuální zastoupení osob, které se vydali do dané země ale jen ze vzorku těch osob, co se vydali na daný kontinent. Pro lepší srozumitelnost uvedu na příkladu, třeba do Evropy se z celkového vzorku osob vydalo 93,6% lidí, z těchto 93,6% se do Chorvatska vydalo 26,1%. Z destinací, tam kde to bylo možné, jsme vybrali vždy top 10. (Druhá verze je bez těchto procent.) Koláčový graf znázorňuje, kolik procent z celkového vzorku jelo do Evropy oproti zbytku světa. Státy ve sloupcovém grafu v pravém dolním rohu jsou pak seřazeny podle toho, kam nejčastěji jezdili senioři.

Pozn.: Španělsko ani Francie se do infografiky nedostali, protože v Evropě skončili na 11. (Š) a 12. (F) místě. I tak ale do těchto zemí jezdí více Čechů než například do Thajska, které je v rámci Asie druhou nejnavštěvovanější destinací.

Doporučené články