Výstup

  0
  244
  Černá Hora, kaňon Morača

  Blížíme se k hraničnímu přechodu Hani i Hotit – Božaj,
  který se nachází na břehu Skadarského jezera, na hranici mezi Albánií a
  Černou horou. Tak jako na všech přechodech, které jsme na naší cestě po
  Balkánském poloostrově doposud překročili, i zde na nás čeká kolona
  vozidel. Poté co přijdeme na řadu, odehraje se známá scéna
  s předáváním dárků celníkům, pak proběhne hromadná kontrola
  pasů, po které přejíždíme na černohorskou stranu, abychom si to vše
  zopakovali. Po již obligátním zdržení na hranicích se vydáváme do
  vnitrozemí a po nedlouhé jízdě úrodnou nížinou, ohraničenou řekami
  Rujela a Morača, přijíždíme do hlavního města země, do Podgorice.

  Morača


  Po okružní jízdě centrem města, ve kterém žije kolem stopadesáti
  tisíc obyvatel, pokračujeme v cestě. Krátce za Podgoricí, se kolem
  nás začínají objevovat kopce, které se postupně zvyšují, až je silnice
  zcela sevřena hlubokým kaňonem, který řeka Morača vyhloubila
  v nepřístupných skalách. Silnice, obklopená vysokými vápencovými
  stěnami pohoří Moračská planina, prochází mnoha tunely a vede rovněž
  pod četnými převisy. Na jednom z mála míst, kde je dostatek místa pro
  autobus zastavujeme, abychom se mohli pokochat úchvatným pohledem na
  rozeklaná skaliska a na divokou řeku. Zatímco koryto řeky Morača, se
  nachází v nadmořské výšce zhruba dvouset metrů, dosahují hory
  v nejbližším okolí kaňonu, výšky, přesahující jedentisíc metrů.
  Zhruba po půlhodině další jízdy se skály začínají rozestupovat a kaňon
  končí. Řidič poté zastavuje na parkovišti a my se po písčité cestě
  vydáváme ke klášteru Morača. Nevelký klášter pochází ze třináctého
  století a sestává z hlavního kostela Nanebevzetí Panny Marie,
  menšího kostelíka Sv. Mikuláše, z jednopatrové obytné budovy,
  zvonice a několika dalších menších objektů. Po prohlídce hlavního
  kostela, plného barevných fresek a po procházce pečlivě upravenou zahradou,
  opouštíme klášter a pokračujeme v cestě.

  Zip-line

  Po několika kilometrech silnice opouští údolí Morači a
  v nesčetných serpentinách stoupá k městu Kolašin až do výšky
  téměř tisíc metrů. Cesta nyní pokračuje hornatou krajinou podél řeky
  Tara, obklopené pohořím Sinjajevina a Bjelasica, jejichž nejvyšší
  vrcholy, převyšují dvatisíce metrů. Nyní pozvolna směřujeme
  k městu Mojkovac, za kterým se Tara stočí k západu a dospěje
  k NP Durmitor. Kaňon podél řeky Tara teď obklopují kopce, jejichž
  výška nezřídka přesahuje tisícpětset metrů a také úchvatná
  nedotčená příroda. Vpodvečer přijíždíme k Djurdjevičovu mostu,
  kde si posléze udělaláme pauzu. Kromě parkoviště, se zde nachází také
  hotel a několik restaurací.


  Během pauzy si prohlížíme železobetonovou konstrukci mostu a obdivujeme
  jeho smělé oblouky, klenoucí se ve výšce stosedmdesát metrů nad řekou
  Tara. Jen kousek od mostu je instalován velký poutač, nabízející zip-line
  přes kaňon. Jednu naší spolucestující tato adrenalinová atrakce zaujala a
  napůl žertem a napůl vážně říká, že by si skluz na laně ráda
  vyzkoušela. K ní se během chvíle přidá ještě pět dalších
  zájemců a všichni svorně pak míří k pokladně, aby zaplatili
  poplatek, který činí deset euro. Když po zaplacení společně zamíří
  k plošině umístěné ve svahu nad mostem, začíná se již stmívat.
  Poté člen obslužného týmu navléká prvního odvážlivce do popruhů a
  pochvíli již pozorujeme, jak se zavěšen na laně řítí k mostu a
  přejíždí podél jeho konstrukce na druhou stranu kaňonu, kde bezpečně
  přistává na plošině. Pak následuje další a další nebojsa, až je
  plošina prázdná. Poté, co auta přivezou naše kolegy z druhé strany
  kaňonu zpět, nastupujeme do autobusu a již za tmy se vydáváme do horského
  střediska Žabljak, ve kterém budeme dnes nocovat.

  Výstup

  Po vydatné snídani opouštíme Žabljak, městečko ležící
  v nadmořské výšce 1450 metrů a směřujeme do centrální části
  pohoří Durmitor, abychom podnikli výstup na Bobotov kuk. Kolem silnice
  postupně mizí stromy a další vegetace a my se ocitáme v horské
  krajině, pokryté jen skalami a travnatými pláněmi. Po krátké jízdě
  dorazíme k bistru, stojícímu vedle úzké silnice a zaparkujeme na
  parkovišti. Poté, se po malém občerstvení a nezbytné přípravě,
  vydáváme na cestu. Prvních několikset metrů jdeme po silnici k sedlu,
  nacházejícímu se v nadmořské výšce 1900 metrů. Zde odbočujeme
  na stezku vyšlapanou v trávě a začínáme stoupat k nedalekým
  skalám. Poté postupujeme po úzkém chodníčku, zaříznutém do úpatí
  štítu Uvita greda.


  Nad námi se přitom tyčí téměř kolmá stěna vysoká 2199 metrů a
  směrem dolů, se táhne příkré kamenné pole. S pomocí řetězů pak
  zdoláváme strmý skalnatý úsek a ocitáme se v sedle,
  v nadmořské výšce 2150 metrů. Na výstup se nás vydala skupina
  téměř čtyřiceti lidí, která se již roztrhala na malé skupinky. My nyní
  stojíme v sedle a před sebou máme dlouhou dolinu, porostlou horskou
  loukou. Po krátké zastávce, během které pozorujeme krásné scenérie kolem
  nás, se vydáváme dál. Pěšinka vyšlapaná v trávě se klikatí
  napříč dolinou a vede více méně po rovině. Cestou pozorujeme horskou
  květenu, rostoucí kolem nás a obdivujeme vápencové štíty, tyčící se
  kolem kotliny. Postupně míjíme vrcholy Milošev tok a Bandijerna, oba
  převyšující 2400 metrů a Segorela ploča, vysoký 2214 metrů.
  Všechny tyto štíty lemují pravou stranu doliny. Vlevo od nás se pak
  vypínají vrcholy Vjetreno brdo a Štit, oba dosahující výšky kolem
  2200 metrů. Krajina kolem nás je zalitá sluncem, které se opírá do
  rozeklaných vápencových skalisek a ozařuje svěží zelené louky. Na konci
  planiny stezka znatelně klesá, aby znovu vystoupala do výšky, přesahující
  2100 metrů. Nyní se nacházíme na horské louce, na níž posedává
  několik lidí z naší skupiny. My postupujeme dál po pěšince vedoucí
  přes louku a pochvíli dojdeme k hlubokému údolí. Stojíme na jeho
  okraji a pozorujeme zajímavý přírodní úkaz a sice, ohromné zvrásněné
  vrstvy vápence, tvořící sedlo Samar, ležící na druhé straně doliny.
  Přímo před námi, se pak vypíná horský hřeben, s nejvyšším
  vrcholem pohoří Durmitor, vysokým 2523 metrů. Před samotným
  výstupem, je však potřeba nejprve sestoupit o zhruba sto metrů níže
  k jezírku Zeleni vir, nacházejícímu se na dně údolí. Vydáváme se
  tedy po příkrém svahu k jezírku a postupujeme dál mezi balvany,
  pokrývajícími jeho břeh. Jen co mineme nevelkou vodní plochu, začíná
  stezka znovu stoupat. Kamenný chodníček nás posléze přivádí
  k místu, kde se na velikém balvanu nachází značka, ukazující
  k vrcholu Bobotov kuk, jenž má tvar pyramidy a je od nás vzdálen jen
  asi jeden kilometr. K jeho zdolání, je však nutné překonat příkrou
  skalní stěnu, s převýšením pětset metrů. Když vidím pěšinku,
  vedoucí přes kamenné pole a mířící přímo vzhůru po strmém úbočí
  hory, rozhoduji se, že v dalším výstupu pokračovat nebudu.
  Rozdělujeme se tedy, neboť moje partnerka pokračuje dál a já se vydávám
  zpět. Cestou zpátky nespěchám, abych si co nejvíce užil pohled na krásné
  hory a na daleké výhledy do krajiny, které se co chvíli přede mnou objeví.
  Po návratu usedám před bistrem a vyhlížím partnerku, až se vrátí.
  Během čekání, u bistra postupně zastaví několik postarších
  automobilů, označených startovními čísly. Od posádky jednoho z nich
  se dovídám, že se účastní přejezdu přes pohoří Durmitor a že vozy
  všech aktérů, musí být alespoň dvacet let staré. Po silnici se postupně
  trousí vracející se členové naší skupiny. Po téměř osmi hodinách od
  chvíle, kdy jsme se vydali na cestu, přichází i moje partnerka. Když
  se všichni shromáždíme u autobusu, sdělujeme si navzájem své dojmy.
  Nakonec se ukáže, že náročný a místy až nebezpečný výstup na
  nejvyšší vrchol pohoří Durmitor, byl nad síly mnohých z nás, neboť
  až na Bobotov kuk, zvládla vylézt jen necelá polovina naší skupiny. Je
  již podvečer, když nastupujeme do autobusu, který s námi vyjíždí na
  zhruba dvěstě kilometrů dlouhou cestu napříč Černou Horou. Naším cílem
  je přímořské letovisko Sutomore, ve kterém budeme příští tři noci
  ubytováni.