Zobrazuji: 1 - 9 z 9 VÝSLEDKŮ

Golfové safari!

Zima se blíží, první dny začíná být sychravo a vlezlo. „Na golf to
dnes, miláčku, už asi nebude.“ „Když já bych si rád zahrál.“ Co
teď? Poslat ho do kryté haly, ale tam to nemá rád – lepší je příroda a
procházka po luxusním greenu. Řešení je velice zajímavé a dá se využít
i jako dárek k blížícím se vánocům. Je téměř stoprocentně
zaručený velký úspěch s takovýmto dárkem. „Golfové safari po
Jihoafrické republice,“ to zní dobře. Ale co když já golf nehraji, nebudu
se nudit?

Cestování vlakem po kanadských horách

Kanada se pokládá za zemi rozprostřenou mezi dvěma oceány, za místo,
kde se lidem nejlépe žije. Nádherná příroda, nevyčerpatelné zásoby
pitné vody, až tisíc kilometrů široký pás velehor, nedozírné prérie
s nekonečnými obilnými lány, bohatá ložiska nerostů, množství
zvěře a především lidé, jejichž nejcharakteris­tičtějším rysem
je tolerance.

Vlak do Siliguri

Ještě před příjezdem vlaku se z místních novin dovídáme, že na
trati ve směru, kterým máme jet, došlo včera k vážné vlakové
nehodě. Vykolejilo se několik vagonů a prvá zpráva hovoří
o 50 mrtvých. V duchu si říkáme, že v onom vlaku jsme
mohli sedět i my.

Česká Kamenice – Kamenický Šenov: Železnice v kraji sklářů

Muzejní lokálka z České Kamenice do Kamenického Šenova, je vlastně torzem z původní místní dráhy, která vedla až do České Lípy. Její počátek se datuje do roku 1885. Do Kamenického Šenova přijel první vlak 10.2.1886, o pár týdnů byla dokončena i první sklářská huť a nastal rozvoj města.

Skláren přibývalo, bylo i víc peněz v tomto chudém kraji, odváželo se odtud užitkové ale i ozdobné sklo, lustry a zdobené sklo se staly ve světě pojmem. Souběžně s výstavbou huti byla budována i vlečka, po které putovalo zboží do celého světa.

Stará Tišnovka – po stopách zrušené železnice

Železniční trať Brno – Tišnov (mezi přáteli zvaná familiérně Stará Tišnovka) má poměrně zajímavou historii. Některé její části slouží dodnes, z jiných potkáte už jenom zbytky náspů a některé zachovalé mosty.

Jednokolejná trať Brno – Tišnov byla slavnostně otevřena v červenci 1885 za účasti c.k. polního maršála arcivévody Salvátora. Koncesi na stavbu trati získala soukromá společnost StEG (Společnost státní dráhy). Dodnes se v okolí náspu můžeme setkat s jejími hraničními kameny.

Zubrnická museální železnice: jedinečná technická památka v Severních Čechách

Bývalá místní dráha Velké Březno – Verneřice – Úštěk je jednou z nejzajímavějších železničních tratí v České republice vůbec.
Zubrnické železniční muzeum najdete právě na této trati – 15 km severovýchodně od Ústí nad Labem, v prostorách nádraží v Zubrnicích. Kromě exponátů spojených s místní tratí se v muzeu nachází i mnohé unikátní kousky z celé Evropy.