Jak jsem k fotoaparátu přišel

Doma ve skříni mám uloženou ruskou dvouokou zrcadlovku, která mi tam
věrně slouží již deset let. Má velmi dobré parametry, zejména co se
týče spotřeby benzínu, oleje a filmů. Onen přístroj trpí chronickou
frakturou pantíku a tudíž i světelnou netěsností. Když už chci sehnat
černé papíry, tak se to dá udělat i levněji, než shánět široký film,
točit kolečkama na všechny čtyři světové strany, honit okolní světlo do
malé krabičky a tahat s sebou bleskovou baterii…

Hoňka

Sakra, hlavní vchod školy je zavřený. Vlak mi odjíždí přesně v 10:56. Na
nádraží jede tramvaj 10 minut. Od tramvaje k vlaku to taky kousek je. Je
přesně 10:30. A hlavní vchod je zavřený. Musím jít okolo, ale to už musím
pohnout. Zrychluji chůzi. K druhému vchodu je to na opačnou stranu, než je
tramvajová zastávka. Běžím, přesto mám zpoždění 5 minut oproti plánu. Za
roh zabočuje tramvaj. Moje tramvaj. No snad pojede ještě další. Naštěstí
jede další v 10:43. To mi stačí, budu si moct ještě koupit nějaké
počteníčko. Začínám být trochu netrpělivý, tramvaje zpoždění obvykle
nemívají, to spíše nehody. V 10:44 konečně přijíždí. Naskakuji, né tak
ostatní cestující. Ti nastupují velmi rozvážně. Čekám,že řidič bude chtít
svou ztrátu dohnat, proto se pevně chytám madel a přivírám oči…

Do Země čistých 8

Jeden z dělníků na opravě mešity nenápadně kývl, vzal nás stranou a za mírný bakšiš nabídl prohlídku prostor turistům zjevně zapovězených. Místnost s torzy archeologických nálezů vystřídaly tmavé chodby a nakonec kruhové schodiště vedoucí až na střechu stavby. „Opatrně,“ tlačil nás náš průvodce ke zdi z obavy před zraky lidí dole a nám se při pohledu na scenérii prý jednoho z nejhezčích měst Asie téměř zatajil dech.

Do Země čistých 7

Ještě na sklonku l8.století nemělo město pod vyhasínajícím vulkánem Demávend ani tolik obyvatel jako dnešní Ústí, ale už tehdy bylo vybráno za nové hlavní město Persie. Teherán! Podle posledního sčítání desetimilionový kolos a podle našich dojmů lidské bludiště topící se v mračnech smogu, zmatek násobený vyvoláváním obchodníků a nářkem motliteb a žalmů, které se nepříjemně hlasitě rozlévají všude na veřejných prostranstvích. Zbožnost Íránců je příslovečná a jejich údajný fundamentalismus vám rychle přestane vadit ve chvíli, když se s nimi setkáte tváří v tvář. Když se nebudete muset bát o své peníze, o zapomenuté věci, nebo když budete mít strach z předraženého taxíku.

Brašny na kolo

Každý, kdo používá kolo jako dopravní prostředek, určitě přišel na to, že je mnohem lepší vozit věci esteticky uložené v brašnách, než je táhnout na zádech v batohu. Protože ne všechny brašny jsou stejně kvalitní a vhodné, dovolil jsem si shrnout (nejen) svoje zkušenosti s brašnami do krátkého článku.

připravujeme update