Zaniklé městečko Zahrádka u Ledče nad Sázavou

0
1346
Pohlednice z první poloviny XX. století vydaná Pardubickou Fotobromkou,


Při napouštění přehradní nádrže Švihov na řece Želivce budované jako zásobárna pitné vody pro Prahu a část Středočeského kraje zanikl městys Zahrádka u Ledče nad Sázavou. Skutečně zatopena byla sice jen dolní část této dříve střediskové obce, z důvodu hygienické ochrany však byli vysídleni všichni obyvatelé a z dvou set čísel popisných zůstal zachován jen historicky a umělecky cenný kostel a čtyři další účelově využité objekty.

První písemná zmínka o obci Zahrádka pochází z roku 1219, kdy tuto ves daroval král Přemysl Otakar I. Vyšehradské kapitule. V roce 1928 měla 1187 obyvatel. Oficiální tečkou za životem městečka Zahrádky bylo slavnostní a poslední zasedání Místního národního výboru, které se uskutečnilo 10. září 1976.

V roce 2008 se tradiční Zahrádecká pouť uskuteční 14. června a 25. října vždy od 14 do cca 16 hodin.

V sobotu 14.6. bude v kostele sloužena mše svatá, následovat bude kulturní program, příležitostná výstava o historii městečka a zajištěna bude i možnost občerstvení. V sobotu 25.10. se uskuteční „Dušičkové setkání“ s výstavou a kulturním programem.

Městečko leží na silnici II/130 mezi městy Ledeč nad Sázavou a Humpolec u odbočky na Kaliště.


Většina z obyvatel Zahrádky našla nový domov na pro ně vybudovaném sídlišti Plácky v Ledči nad Sázavou, ve Světlé nad Sázavou nebo v Humpolci. Někteří odešli za svými příbuznými do vzdálenějších měst a obcí. Na své městečko však nezapomněli. Stále se sem vracejí a ukazují svým potomkům, kteří již obec Zahrádka nezažili, kde stával jejich dům, zahrada, obchod…

V kostele sv. Víta v bývalém městečku Zahrádka u Ledče nad Sázavou je možno shlédnout unikátní nástěnné malby z let 1340 – 1350, které jsou jedním z mála dochovaných vyobrazení genealogie českého vládnoucího rodu Přemyslovců. Tři pásy výzdoby v presbytáři kostela po ikonografické stránce navazují na nástěnné malby v románské kapli sv. Kateřiny ve Znojmě. Malby jsou v původním stavu a čekají na restaurování, které bude možné provést spolu s opravou interiéru kostela až po celkovém vysušení stavby.

Dalšími stavebně historickými prvky kostela vybudovaného po roce 1219 jsou jižní románský portál, gotická křížová klenba a středověká dlažba zákristie, gotická střílnová okénka ve věži a kamenné zdobené kropenky u obou vchodů.

Občanské sdružení pro oživení paměti města Zahrádka – Přátelé Zahrádky bylo založeno v roce 2001. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem na zachování kulturních a historických památek zatopené obce Zahrádka u Ledče nad Sázavou. Základními cíli sdružení jsou chránit kulturní a historické památky obce Zahrádka, zejména kostel Sv. Víta s nástěnnými malbami, jako součást kulturní paměti regionu i symbol oživení zatopené obce, vrátit obci Zahrádka jméno, jejím jménem publikovat a pořádat kulturní akce. Členové sdružení budou rádi, pokud jim zapůjčíte k využití jakékoli fotografie, plánky, texty či předměty vážící se k městečku Zahrádka u Ledče nad Sázavou a jejím obyvatelům. Kontakty a další podrobnosti najdete na www.zahradka.e­uweb.cz

Objekt se nachází v I. ochranném pásmu vodárenské nádrže a je možné jej navštívit pouze dvakrát ročně při akcích občanského sdružení Přátelé Zahrádky za laskavého svolení Národního památkového ústavu a Povodí Vltavy.

Občanské sdružení „Přátelé Zahrádky“ pořádá od roku 2001 pravidelně kulturní vzpomínkové akce v kostele v Zahrádce. Tradiční „Zahrádecká pouť“ je pořádána zpravidla nejbližší sobotu ke svátku Sv. Víta (15.6.). Druhou tradiční akcí je, rovněž sobotní, vzpomínkové setkání ke svátku Všech Svatých (1.11.).