Zámek Valeč

0
834


Zámek Valeč, nacházející se ve stejnojmenné obci v Karlovarském kraji, kopíruje stavitelství z období vrcholného baroka s krajinným urbanismem. První písemná zmínka o zámku Valeč pochází z roku 1526 a je spojena se jménem Jakuba Kyšperského.

Původně se jednalo o hrad stojící na skalnatém návrší. Z této podoby se dochovalo pouze oválné tvrziště. Novověkými zásahy vznikl gotický hrad, následně byl potom přestavěný na zámek se čtyřhranným půdorysem. Zámek má čtyři dvoupatrová křídla. Uvnitř jsou situovány dva velké sály – jeden se zrcadlovou klenbou a druhý, větší s nástropní freskou. V zimním období se zde konají noční prohlídky s lucernou.

Součástí exteriérových prostorů zámku je park, který patří mezi nejkrásnější barokní zahrady v Čechách. V parku jsou dochované sochy z dílny umělce Matyáše Bernarda Brauna, za zhlédnutí stojí i skleník s vysokou kopulí nebo stará kovárna.