Výstava Podzemní Praha

0
779
Výstavu věnovanou pražskému podzemí najdete ve štole č. XXII v Lobkovické zahradě na Petříně.


Když procházíte zejména staršími částmi našich měst, můžete si být téměř jisti, že alespoň v některých místech, se pod vašima nohama nachází podivuhodný svět dávných sklepení, kanalizačních štol, vodovodů, obranných chodeb, krytů a jiných podzemních objektů, z nichž některé jsou známé a dokonale zdokumentované a jiné čekají v zapomnění na své znovuobjevení. Nejinak je tomu i v našem hlavním městě.

Jestli vás zajímá, co všechno je pod pražskou dlažbou k vidění, navštivte výstavu Podzemní Praha. Již třetí rok ji najdete, jak jinak, v části pražského podzemí, konkrétně ve štole č. XXII v Lobkovické zahradě na Petříně. Formou kolíčkové výstavy se zde můžete seznámit nejen s podzemím Petřína, ale nalezne zde například fotografie mumií z největších pražských katakomb nacházejících se pod kostelem Panny Marie Vítězné (u Pražského Jezulátka), pohledy do Rudolfovy štoly včetně kopie původních plánů, nahlédnete do krytu prezidenta republiky, podzemí bývalého Stalinova památníku, pražských kanalizací a na mnohá další místa, z nichž některá, jako například takzvaný Hotel Díra, již nadobro zmizela s povrchu zemského i prostoru podzemního. Dozvíte se nejen, jak podzemní prostory vypadají a jaká je jejich historie, ale naleznete zde i informace o jejich objevování, mapování a údržbě. Na výstavě lze spatřit dokumenty z akcí, které pořádající společnost Nautilus provádí pro Magistrát hl. m. Prahy, různé orgány, instituce i občany při údržbě, či průzkumu podzemí v Praze. Vystavené fotografie a plány pořadatelé průběžně obměňují a každý ročník je odlišný. Část expozice je věnována přírodnímu podzemí, zčásti i mimopražskému (slovenské jeskyně).


Pořadatelem výstavy je Nautilus, agentura pro poznání země zastoupená panem Vladimírem Vojířem, z jehož archivu také pochází většina vystavovaných fotografií.

Výstava je pokračováním obdobné akce z loňského a předloňského roku a je přístupná každý víkend vždy od 10 do 17 hodin a to až do konce října 2007. Vstupné je dobrovolné, větší skupiny si mohou domluvit vstup i mimo běžnou otevírací dobu. Štolu č. XXII najdete nedaleko od hlavní vyhlídkové cesty vedoucí od stanice lanovky Nebozízek směrem na Úvoz, nebo se sem můžete dostat Vlašskou ulicí a Petřínskými schody. Štola je na palouku nedaleko pomníku J. Vrchlického. Cesta od Petřínské rozhledny je vyznačená žlutými šipkami. Není zcela bez zajímavosti, že výstavu si v průběhu jejího konání prohlédlo i mnoho významných osobností včetně například bývalého prezidenta Havla a velvyslance Spojených států amerických.