Tipy na zajímavé mapy na internetu – 2. díl

Od prvního dílu „tipů“ uplynuly téměř dva měsíce. V dnešním druhém a závěrečném díle bych se rád věnoval mapám historickým. Jejich praktické využití pro běžné cestování a výlety je sice prakticky nulové, ale jsou ukázkou nádherné a pečlivé práce našich předků. Pokud vás zajímá, stejně jako mě, jak na mapách vydala vaše oblíbená místa, nemusíte plánovat návštěvu katastrálního úřadu či se objednávat do příslušného archívu. Stačí chvilka času a dobré připojení na internet.


Jakýmsi miniportálem či spíše rozcestníkem pro milovníky starých map je www.staremapy.cz . Zde naleznete např. odkaz na digitalizované staré mapy Moravy a města Brnawww.vilemwalter­.cz/mapy , mapovou sbírku Historického ústavu Akademie věd České republikywww.hiu.cas.cz/ma­py a odkaz na vybrané historické mapy u nás i v zahraničí v zahraničí – http://hismap­.wz.cz/ , kde se můžete i dozvědět jaký je rozdíl mezi starou a historickou mapou. A jaký že je? Historická mapa zachycuje historickou událost nebo období, např. politickou situaci států v Evropě před 150 lety. Stará mapa je mapa fyzicky stará, např. mapa vyrobená před 150 lety.


Díky projektu Laboratoře geoinformatiky UJEP a portálu Seznam.cz si dnes můžete prohlédnout území naší republiky v polovině 19.století. Na známé adrese www.mapy.cz je k vidění tzv. II. vojenské mapování z let 1842–1852 (Čechy) a 1836–1840 (Morava a Slezsko) k němuž dal podnět císař František II.

Zeměměřický úřad na adrese http://historic­kemapy.cuzk.cz/ zpřístupnil aplikaci, která umožňuje bezplatné prohlížení z postupně skenovaných císařských povinných otisků stabilního katastru Čech (1824–1843).

Výše zmíněná Laboratoř geoinformatiky UJEP prezentuje na webové adrese http://oldmap­s.geolab.cz/ stará mapová díla z území Čech, Moravy a Slezska. K vidění jsou mapy z I.– III. vojenského mapování, Müllerova mapa Čech z roku 1720 a Müllerova mapa Moravy z roku 1716 ve vydání z roku 1790.

A kde že jsou k vidění nejstarší mapy Čech a Moravy? Podívejte se na http://mujweb­.cz/www/mapy/ . Prohlédnout si můžete nejstarší mapu Čech, kterou jsem kdy viděl – Klaudyánovu mapu Čech z roku 1518.


Chybí vám v předchozím zhuštěném přehledu něco? Pište své tipy, doplnění a postřehy do diskuze pod článkem.

Doporučené články