Rozhledna Babylon u Kramolína

Krajina okolo řeky Jihlavy a jejích přítoků je plná kontrastů. V těsném sousedství jsou tu náhorní roviny i kaňonovitá údolí, stojí zde jedna z našich jaderných elektráren a naše nejhlubší přehrada hned vedle vzácných chráněných území a romantických zřícenin starých hradů a utajených zákoutí ukrývajících staré trampské osady.


Lidé tady žili už odedávna a své stopy zde během trvalého osídlení zanechalo množství různých kultur. Svědčí o tom nejen archeologické nálezy sahající někdy až do doby kamenné, bronzové i železné, ale i doklady z dob mnohem mladších. Jednou z nejdéle osídlených lokalit na Moravě je obec Kramolín, nedaleko níž se nacházelo slovanské hradisko. To je v současné době zatopeno vodami dalešické přehrady. první písemná zmínka o Kramolínu pochází z roku 1368.

Právě nedaleko Kramolína, na Zeleném kopci stojí od roku 1831 rozhledna Babylon. Čtyřiadvacet metrů vysokou stavbu zde ve výšce 491 metrů nad mořem nechal postavit tehdejší majitel náměšťského panství Jindřich Vilém III. Haugwitz k zeměměřičským účelům. V té době začínalo vyměřování stabilního katastru Moravy a osvícený šlechtic pojal pomoc geodetům opravdu velkoryse. Stavba, která má nyní status technické památky, je druhou nejstarší rozhlednou v českých zemích. Nápis nad vchodem dodnes hlásá: „Pomocí zeměměřictví moravského postavil Jindřich hrabě Haugwitz 1831.“ V různých zdrojích je možné najít dva údaje o výšce stavby. Některé prameny uvádějí výšku 40 metrů. Této výšky pravděpodobně dosahovala v době, kdy byla postavená. Za prusko-rakouské války v roce 1866 byl vrchol poškozen a poslední patro muselo být asanováno a věž dostala dnešní podobu.

Rozhledna je ideálním cílem pro pěší nebo cyklistický výlet. Nejlepší dostupnost je autobusem do některé z okolních obcí – Kramolína nebo Mohelna a to nejlépe z Třebíče nebo Moravského Krumlova. Spojení z Brna je řídké.Dříve zde za pěkného počasí bývala o víkendech a prázdninách služba, jinak bylo možno si klíč vypůjčit u správce v Kramolíně. V současné době se již klíče nepůjčují a rozhlednu je možné navštívit o víkendech a svátcích od 13:00 do 17:00 nebo i v jiné dny na zvláštní vyžádání na čísle 568 645 317.

Když vystoupáte 105 schodů ukrytých v místy téměř metrových zdech rozhledny, dostanete se do horní místnosti romanticky vyzdobené malbami zvěrokruhu. Je odtud vidět do okolní krajiny na kaňony říček Oslavy a Chvojnice, na východě vrcholy Pálavy a za pěkného počasí se dá dohlédnout až na Bílé Karpaty. Na jihu máte přímý výhled na dukovanskou elektrárnu, na západě dohlédnete na Klučovskou horu nad Třebíčí a na sever je vidět na vojenské letiště u Sedlce nedaleko Náměště nad Oslavou. Za komunistů byla prý severní okna pečlivě zabedněna. Dnes je zde na stojanu opatřeném podvozkem instalován dělostřelecký dalekohled.

Doporučené články