Pražské zahrady Zahradní nádvoří Valdštejnské jízdárny

0
253

Když vystoupíte z pražského metra na stanici Malostranská, dostanete se před východní průčelí Valdštejnské zahrady do uzavřeného prostoru ohraničeného průchozí ohradní zdí z Valdštejnské ulice, Klárova a vchodu do metra. Říká se mu Zahradní nádvoří. Rozkládá se na malé ploše, 0,27 ha v nadmořské výšce 190 metrů. Slouží ke krátkodobému pobytu a relaxaci, k posezení za stolečky i na lavicích. Je do všech stran průchozí. Na noc se uzavírá, stejně jako vedle ležící Valdštejnská zahrada.


Zahradní nádvoří jízdárny bylo upraveno v roce 1978, kdy došlo jeho přebudování a zahradní úpravě kvůli nově postavené stanici metra. V roce 1994 došlo ještě ke změně stromoví, jeřáby byly nahrazeny červenolistými okrasnými jabloněmi. Generální opravy se ale toto nádvoří dočkalo až v letech 1999 až 2000, tedy přesně koncem tisíciletí.

Dnes tvoří hlavní prostor nádvoří snížený parter s vodní nádrží a fontánami. Prostřední fontána má 12 střiků. Fontána umístěná před vstupem do galerie Valdštejnské jízdárny je zajímavá přepadem vody do spodního parteru. Podél Jízdárny je pás, který je využíván jako terasa a jsou na něm umístěny lavičky pro odpočinek. Průčelí jízdárny je lemováno pásem ze stříhaného upravovaného habru a přímo do habrového pásu je vsazeno 8 soch. Sochy jsou tzv. výdusky udělané podle originálu barokních soch Antonína Brauna ze západočeského zámku Valeč. Habrová stěna pokračuje podél ohradních zdí. Zahrada vytváří dojem zeleného kabinetu, najdete v ní i řadu květníků s vřesem a jiné zahradní trvalky. V průchodech do Valdštejnské ulice i na Klárov jsou brány s překrásnými mřížemi, jejichž autorem je Zbyněk Runczik.


Další autorčiny fotky si můžete prohlédnout na stránkách www.ivanafili­pova.ic.cz

V této zahradě se u kašen drží spousta holubů a jiných městských ptáků, kteří sem chodí pít. Lavičky nebývají příliš obsazené, pokud ano, jsou zde hlavně cizinci, kteří si byli prohlédnout Valdštejnskou jízdárnu. Pražané tuto zahradu využívají spíše jako průchozí, jako zkratku do metra Malostranská. Občas tam uvidíte posedávat také mladé páry nebo staršího pražského důchodce, tak jak jsem je zachytila na lavičkách včera. Často a více tady však lavičky zejí prázdnotou. Z Klárova sem doléhá i přes vysokou zeď hluk projíždějících tramvají a skrz zahradu spěchají lidé na metro. Ke klidnému romantickému odpočinku je lépe využít vedlejší Valdštejnskou zahradu.