Medlánky, malá ale zajímavá část Brna


Když přijedete do Brna a budete mít chvíli času nazbyt, zajděte se podívat do Medlánek, jedné z nejmenších městských částí. Nenajdete tu starodávné památky, muzea ani divadla, ale dostanete se do okrajové části města, která i přes to, že zde sídlí vozovna dopravního podniku a část technologického parku, není dosud zamořená hypermarkety a průmyslovými zónami. Město zde přes zemědělskou krajinu a zahrádkářské kolonie přechází do zalesněného okolí a dosud zde zůstalo zachováno množství cenných přírodních lokalit.

Území podél Medláneckého potoka je soustavně osídlené přibližně již od doby bronzové (okolo roku 2000 před naším letopočtem), první dochované písemné zmínky o obci pochází z roku 1237. V průběhu věků obec měnila majitele, postupně zde vyrostl panský dvůr, barokní zámek, vzniknul a zaniknul pivovar a v roce 1919 byla připojena k Brnu. Protože se Medlánky až do roku 1918 téměř nerozrůstaly, zůstalo původní centrum obce tvořené krátkou strmě stoupající ulicí poměrně dobře zachované až do dnešní doby. Dokladem toho jsou nejen již zmíněné objekty zámku a bývalého panského dvora ale i hranolovitá zvonička.

Téměř komorní ráz si Medlánky zachovaly i přes to, že stavební boom započatý první třetině minulého století ve větší či menší míře stále trvá. Dokladem toho je poměrně bohatá činnost různých místních spolků sahající od zájmů čistě lokálních (zahrádkářské sdružení, fotbalový klub, honební společenství, krojovaná chasa), až po spolky a zájmová sdružení, jejichž činnost zdaleka přesahuje místní rámec (turistický oddíl, aeroklub). Právě ve spolupráci městské části Brno – Medlánky a odboru Klubu českých turistů Fénix vznikla v letech 2001 a 2002 za přispění i dalších zájmových sdružení naučná stezka, která prochází nejzajímavějšími částmi území Medlánek. Stojí za to si ji projít i přes to, že v současné době nejsou kvůli stavebním pracím některá stanoviště přístupná a obrázky na informačních panelech již trochu vybledly. Provede vás nejen po historickém jádru bývalé obce (dnes městské části), ale vytáhne vás kolem studánky v Perglu na zalesněný vrchol Bosně a zpátky mezi zahrádkami kolem letiště na vyhlídku na Medláneckých kopcích, které byly jako zbytky stepních rostlinných společenstev vyhlášeny za přírodní památku. Koho nebaví rostlinky, může se pokochat kruhovou vyhlídkou prakticky na celé území Medlánek. Přírodních zajímavostí se zde nachází povícero. Jednou z nich je i místní letiště, jehož pečlivě udržovaná travnatá plocha se stala útočištěm kolonie chráněných syslů.

Sportovní letiště zaměřené především na bezmotorové létání je sídlem jednoho z největších a nejstarších aeroklubů u nás a za dobu svého trvání se stalo významným brněnským fenoménem. Neslouží totiž jen plachtařům, ale za dobu svého trvání se stalo i útočištěm leteckých modelářů, místo pro své sídlo tu našla firma Aveko (dříve Aeron) zabývající se stavbou a opravami sportovních letadel a v rámci možností daných nutným zajištěním bezpečnosti leteckého provozu je možné tady provozovat i další aktivity. V létě se stává častým cílem cyklistických výletů pro lidi z okolních čtvrtí (Medlánky, Řečkovice, Bystrc, Komín, Královo Pole) a když se povede zima třeba taková, jako byla ta letošní, stává se letištní plocha rájem běžkařů.

Více informací najdete na oficiálních stránkách městské části Brno-Medlánky http://www.eurady.cz/medlanky/

Doporučené články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *