Hrad Kašperk navštívil i Anděl Páně


Dvě stě lidí za pět let postavilo v krajině Kašperských Hor v blízkosti horního toku řeky Otavy známou dominantu kraje, gotický hrad Kašperk. Hrad byl vystavěný z rozkazu Karla IV. k ostraze zemské hranice a ochraně obchodní stezky a zlatorudných dolů.

Tajemný hrad Kašperk postavený v 886 metrech nadmořské výšky je nejvýše položeným královským hradem v Čechách. Obě jeho věže, východní i západní mají ještě výšku 30 metrů. Aby těch trojek a nul nebylo málo, tak vězte, že hrad byl původně postaven na půdorysu 300 metrů dlouhého protáhlého oválu. Žádné poselství v tom ale nehledejte. Na metry se začalo měřit až dlouho po postavení hradu.

Hrad byl vybudován na výběžku hory Ždánova pro ochranu zlatonosné oblasti Kašperských Hor. Karel IV. považoval za nutné zajištění bezpečnosti na tehdy zřízené obchodní cestě zvané Zlatá stezka. Ta spojovala Čechy s Bavorskem a dále s vyspělými oblastmi západní Evropy. Jedna z jejích větví vedla právě přes Kašperské Hory. Tehdy byl přístupný těžko, protože na všech stranách skála spadala prudce z kopců do údolí a místo nedalekých parkovišť a silnic byly všude neprostupné hvozdy. Výhled z věží byl dokonalý na celou českou krajinu až po Bavorsko a o všem co se kde šustlo byl tedy dokonalý přehled. Dnes se na hrad dostanete z parkoviště vzdáleného 1200 metrů od hradu příjemnou procházkou.

Stavbu řídil Vít zvaný Hedvábný. Existuje ale domněnka, že vlastním realizátorem stavby byl pod Vítovým organizačním vedením Michal Parléř, méně slavný bratr známého Petra Parléře. Kdysi měl Kašperk statut královského hradu, ale jak nám průvodce prozradil s největší pravděpodobností se přímo Karel IV. na hradě ani neukázal. Nechal ho postavit, ale pronajímal ho zástavním držitelům, kteří často bývali i královými věřiteli. Pronajímal ho i s celým Kašperským panstvím.

Prvním zástavním držitelem hradu byl druhý pražský arcibiskup a první český kardinál Jan Očko z Vlašimi. Až mezi lety 1411 až 1454 přešel hrad do rukou rodu Zmrzlíků ze Svojšína a Orlíka. Otec Petr, královský mincmistr, i jeho stejnojmenný syn Petr Zmrzlík patřili k stoupencům kalicha, a tím ochránili hrad Kašperk před ničivými husitskými útoky. Je však také známo, že sám mladší Petr Zmrzlík z hradu podnikal loupeživé nájezdy na území sousedních katolických Bavor.


Hrad byl tak vysoko a tak pevný a byl z něj takový výhled a přehled, že nikdy ani ve své další historii nebyl dobyt. Stal se sídlem popravy, což znamenalo, že každému zástavnímu pánu příslušelo právo a povinnost pečovat o veřejný pořádek a bezpečnost, stejně tak jako stíhat provinilce z celého kraje. Možná proto se o něm povídá tolik zkazek co o žádném jiném.

Ve druhé polovině 15. století se stali majiteli hradu Kašperk Šternberkové ze Šternberka. Roku 1465 Zdeněk Šternberk kvůli sesazení Jiřího z Poděbrad z českého trůnu ohrozil Kašperk. Posádka se připravovala na obléhání královským vojskem. Říká se, že tehdy byla pravděpodobně spěšně postavena malá pevnost Pustý hrádek, která stojí 400 metrů východně na výše položeném místě. Dodnes zbylo z tohoto předsunutého opevnění pouze torzo. I když z hrádku zbylo dnes jen kamení, kvůli krásnému výhledu se určitě vyplatí zříceninu navštívit. Je odtud pěkný výhled přímo na hrad. Pustý hrádek, ještě když byl nový a zachovalý, měl podobu velké pětiboké věže. Cesta, která pod ním na okraji severní stráně ústila do sedla a odtud stoupala k první hradní bráně, byla po celé délce i se vstupní částí hradu přímo pod kontrolou tohoto opevnění. I ke zničení tohoto místa se váže několik zcela odlišných pověstí.

Dalším pánem hradu Kašperk byl místokancléř a tajemník krále a císaře Ferdinanda I. Jiří z Lokšan. Tento známý slezský rytíř měl hrad před polovinou 16. století a svým rozhodným zákrokem zde v jihozápadních Čechách přispěl k rychlému potlačení pokusu o stavovské povstání roku 1547. Koncem 16. století hrad postupně ztrácel svůj původní význam a chátral, protože na jeho údržbu se již nedostávalo prostředků. Královská komora začala rozprodávat kašperské panství. Už roku 1616 odkoupilo zpustlý a polorozpadlý hrad nedaleké Město Kašperské Hory. Zajímavé na tom je, že město zůstalo vlastníkem i provozovatelem hradu Kašperk dodnes. Na hradě se dnes konají různé akce, divadla, svatby, rytířské turnaje a pochopitelně prohlídky hradu.

Na to aby zde bylo co prohlížet byla nutná rekonstrukce hradu. Od roku 2002 na některé vybrané stavební akce každoročně poskytuje finanční příspěvek i Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Programu záchrany architektonického dědictví. Většinu všech údržbových prací ale zabezpečuje město Kašperské Hory samo. Každý rok už od roku 2000 probíhají postupně všechny práce k jeho udržení. V červnu 2008 tak mohla být otevřena východní věž a nový prohlídkový okruh.


V lednu 2007 řádil v kraji orkán Kyrill, který poničil střechu Východní věže a mnoho stromů v okolí, takže dnes je viditelnost a přehlednost kraje v okolí hradu a hlavně Pustého hrádku vyšší. Na jeho zříceninu je vidět dokonce přímo od hradu, což ještě nedávno nebývalo.

Absolvovala jsem s průvodcem prohlídkový okruh Západní věž. Ta začínala na horní části nádvoří před bývalým padacím mostem. Přímo na mostě jsme postáli a vyslechli počátky historie hradu. Později zde byla vidět budova purkrabství, hradní expozice o mládí Karla IV. Tady mě nejvíce zaujaly dřevěné meče pro chlapce k nácviku jejich bojových schopností a obrazy. Po prohlídce hradního paláce následovala prohlídka západní věže s přesným a popisným výkladem o stavebně historickém vývoji hradu. Pak jsme vyšli až do nejvyššího patra věže, kde nejzajímavější věcí z prostor krom úžasného výhledu do kraje z 5. patra byla tzv. cihlová helmice. Tomuto typu cihel se říkalo buchty. Některé dochované cihly byly dokonce ze 16. století a tady i o patra níže se dochovaly skutečné původní omítky již z 15. století. Prohlídka trvala rovných 45 minut.

Těm, kteří rádi koukají na pohádky, ještě připomenu, že mohli vidět hrad Kašperk v zimním hávu ve filmu Anděl Páně z roku 2005 v režii Jiřího Stracha. Nejen filmařům toto místo učarovalo. Fantazie lidí jej opředla řadou tajemných pověstí. Pochmurné a strašlivé příběhy z Kašperku učinily hrad jedním z nejstrašidel­nějších hradů v Čechách. Možná znáte příběh o třech rozsekaných krejčích, o mečích létajících vzduchem, o ženě v černém hávu nebo o rvačce kostlivců. Roztomilé byly jen pověsti o desítkách malých skřítků, kteří se pohybovali hlubokými lesy a hlídali zdejší zlato…

Doporučené články