Cyklotrasy 2.20: software pro plánování

V červnu byla vydána nová verze Cyklotras 2.20, počítačového programu pro plánování a evidenci tras. Přináší lepší spojování a rozpojování oblastí, aktualizace map přímo z programu, označení startu a směru trasy v mapě, změny ve vykreslování mapy, širší možnosti exportu a importu stop z GPS a další novinky.


Cyklotrasy jsou počítačový program určený pro stolní počítače, notebooky či netbooky s operačním systémem Windows. V současné době obsahují 70 českých, 25 slovenských a 4 zahraniční mapy. Cyklotrasy dokáží hledat trasu po všech cestách, které jsou zakresleny v mapách, včetně cest pěších, lesních, polních, horských a vozových. Poklepáním do mapy můžete do trasy přidat libovolné křížení cest nebo pěšin. Hledání trasy se dá ovlivnit nastavením povolených cest, povoleného značení, preferencí trasy nejkratší, nejméně nebo nejvíce terénní, nejméně nebo nejvíce do kopců, preferencí turistického nebo cyklistického značení. Síla preference se dá nastavit.

Cyklotrasy během vytváření trasy okamžitě zobrazují výškový profil, ve kterém jsou vidět názvy míst, cyklistické značení, turistické značení a druhy cest. Okamžitě se také zobrazují statistické údaje o trase, jako délka, převýšení, název nejvyššího a nejnižšího místa, maximální sklon nahoru a dolů nebo zastoupení jednotlivých druhů cest v trase. Z itineráře trasy lze vyčíst poznámky k místům a cestám, nadmořské výšky, délky jednotlivých úseků nebo zobrazit fotografie vybraných míst. Hotovou trasu můžeme uložit, vytisknout, exportovat do obrázku, udělat z ní automaticky webovou stránku, exportovat do souboru vhodného pro navigaci (formáty GPX, KML, KMZ a PLT) nebo poslat přímo do veřejného deníku http://denik.kle­not.cz.


Cyklotrasy dokáží zobrazovat body a stopy ze souborů z GPS, jich výškové profily, statistické údaje, ukládat je v jiném formátu, upravovat, tisknout nebo vytvářet z nich webové stránky. V mapách se dají též prohlížet a slučovat soubory skrýší z geocachingu (formáty GPX nebo LOC). Vaše projeté trasy můžete evidovat v osobním cyklistickém deníku, včetně záznamů o datu a čase, počasí, větru, průměrné a maximální rychlosti, vydané energii, frekvenci šlapání, srdečním tepu nebo jakékoli další poznámce. K výletům z deníku dokáže program vytvořit statistiku včetně grafů za jednotlivá období. Evidovat se v Cyklotrasách dají také servisní zásahy na kole. Jednotlivé mapy se dají přímo v programu upravovat. Ke každé mapě je připraveno několik hotových tras.

V nové verzi 2.20 bylo zlepšeno spojování více map dohromady. Zavedeno bylo také rozpojování map. Mapy se nyní aktualizují přímo z programu. Na začátku trasy se v mapě nově zobrazuje šipka, která určuje směr trasy. Při exportu mapy do obrázku nebo webové stránky se dá nyní nastavit okraj mapy. Byla rozšířena podpora navigačních formátů GPX, PLT, KML a KMZ v exportu trasy, importu stopy, v deníku výletů a při generování webových stránek. Mapy v programu dostaly nové barvy, jinak se nyní vykresluje také značení. Od vydání minulé verze Cyklotras přibyly slovenské mapy Malá Fatra, Stredné Považie, Kysuce a Javorníky a rakouská mapa Solná komora. Znovu byla vytvořena mapa Lounska a desítky map byly aktualizovány.

Cyklotrasy se dají volně stáhnout z webu www.cyklotrasy­.info , jediným omezením dostupné verze je opisování čísla během práce s programem. Pokud se uživatel rozhodne nějaké mapy registrovat, zmizí při práci s nimi také opisování čísla. Cena registrace programu na prohlížení map je 189,– Kč, cena jednotlivých map 89,– Kč. Při větším množství zakoupených map jsou zavedeny slevy až do výše 50%. Aktualizace registrovaných i neregistrovaných map jsou dostupné zdarma. Výstupy z Cyklotras, jako jsou mapy, profily, generované webové stránky nebo soubory pro navigace, je možno s uvedením zdroje volně šířit po internetu.

V červnu byla vydána nová verze Cyklotras 2.20, počítačového programu pro plánování a evidenci tras. Přináší lepší spojování a rozpojování oblastí, aktualizace map přímo z programu, označení startu a směru trasy v mapě, změny ve vykreslování mapy, širší možnosti exportu a importu stop z GPS a další novinky.


Cyklotrasy jsou počítačový program určený pro stolní počítače, notebooky či netbooky s operačním systémem Windows. V současné době obsahují 70 českých, 25 slovenských a 4 zahraniční mapy. Cyklotrasy dokáží hledat trasu po všech cestách, které jsou zakresleny v mapách, včetně cest pěších, lesních, polních, horských a vozových. Poklepáním do mapy můžete do trasy přidat libovolné křížení cest nebo pěšin. Hledání trasy se dá ovlivnit nastavením povolených cest, povoleného značení, preferencí trasy nejkratší, nejméně nebo nejvíce terénní, nejméně nebo nejvíce do kopců, preferencí turistického nebo cyklistického značení. Síla preference se dá nastavit.

Cyklotrasy během vytváření trasy okamžitě zobrazují výškový profil, ve kterém jsou vidět názvy míst, cyklistické značení, turistické značení a druhy cest. Okamžitě se také zobrazují statistické údaje o trase, jako délka, převýšení, název nejvyššího a nejnižšího místa, maximální sklon nahoru a dolů nebo zastoupení jednotlivých druhů cest v trase. Z itineráře trasy lze vyčíst poznámky k místům a cestám, nadmořské výšky, délky jednotlivých úseků nebo zobrazit fotografie vybraných míst. Hotovou trasu můžeme uložit, vytisknout, exportovat do obrázku, udělat z ní automaticky webovou stránku, exportovat do souboru vhodného pro navigaci (formáty GPX, KML, KMZ a PLT) nebo poslat přímo do veřejného deníku http://denik.kle­not.cz.


Cyklotrasy dokáží zobrazovat body a stopy ze souborů z GPS, jich výškové profily, statistické údaje, ukládat je v jiném formátu, upravovat, tisknout nebo vytvářet z nich webové stránky. V mapách se dají též prohlížet a slučovat soubory skrýší z geocachingu (formáty GPX nebo LOC). Vaše projeté trasy můžete evidovat v osobním cyklistickém deníku, včetně záznamů o datu a čase, počasí, větru, průměrné a maximální rychlosti, vydané energii, frekvenci šlapání, srdečním tepu nebo jakékoli další poznámce. K výletům z deníku dokáže program vytvořit statistiku včetně grafů za jednotlivá období. Evidovat se v Cyklotrasách dají také servisní zásahy na kole. Jednotlivé mapy se dají přímo v programu upravovat. Ke každé mapě je připraveno několik hotových tras.

V nové verzi 2.20 bylo zlepšeno spojování více map dohromady. Zavedeno bylo také rozpojování map. Mapy se nyní aktualizují přímo z programu. Na začátku trasy se v mapě nově zobrazuje šipka, která určuje směr trasy. Při exportu mapy do obrázku nebo webové stránky se dá nyní nastavit okraj mapy. Byla rozšířena podpora navigačních formátů GPX, PLT, KML a KMZ v exportu trasy, importu stopy, v deníku výletů a při generování webových stránek. Mapy v programu dostaly nové barvy, jinak se nyní vykresluje také značení. Od vydání minulé verze Cyklotras přibyly slovenské mapy Malá Fatra, Stredné Považie, Kysuce a Javorníky a rakouská mapa Solná komora. Znovu byla vytvořena mapa Lounska a desítky map byly aktualizovány.

Cyklotrasy se dají volně stáhnout z webu www.cyklotrasy­.info , jediným omezením dostupné verze je opisování čísla během práce s programem. Pokud se uživatel rozhodne nějaké mapy registrovat, zmizí při práci s nimi také opisování čísla. Cena registrace programu na prohlížení map je 189,– Kč, cena jednotlivých map 89,– Kč. Při větším množství zakoupených map jsou zavedeny slevy až do výše 50%. Aktualizace registrovaných i neregistrovaných map jsou dostupné zdarma. Výstupy z Cyklotras, jako jsou mapy, profily, generované webové stránky nebo soubory pro navigace, je možno s uvedením zdroje volně šířit po internetu.

Doporučené články