Cestovatel pomáhá organizovat kurzy fotografování


Skoro každý, kdo se vydává na cesty, se snaží dovézt domů vzpomínky na prchavé okamžiky zachycené na fotografické emulzi či paměťové kartě. Bohužel sami autoři bývají často zklamáni kvalitou svých snímků. V horším případě pak nutí své nebohé oběti z řad příbuzných a přátel sledovat množství obrázků, jejichž obsah je možná schopný rozšifrovat jen sám autor.

Protože obrázky tvoří podstatnou část obsahu našeho serveru, rozhodli jsme se podpořit snahu o zvýšení úrovně pořizovaných fotografií v naději, že se pak dostane více těch dobrých i na Cestovatel.

Ve spolupráci s TOM Nová země pořádáme fotokurz zaměřený na základy fotografie. Kurz je určený fotografickým začátečníkům a méně pokročilým fotografům. Pro ty, kteří o koupi fotoaparátu teprve uvažují, zajistíme i několik přístrojů k zapůjčení. Účastníci kurzu se seznámí s technickými základy fotografie, dozvědí se něco o konstrukci a vlastnostech fotoaparátů a základech kompozice a skladby obrazu. Součástí kurzu bude i seznámení se základy úpravy, tisku a prezentace fotografií. Hlavně ale budou probíhat fotografická cvičení s následným hodnocením pořízených snímků.

Fotokurz zaměřený na základy fotografování proběhne ve dnech 18. – 20. 4. 2008 v Josefovském údolí v Moravském krasu.


Pokročilejším fotografům je pak určen kurz fotografování v podzemí. Tento kurz jsme pořádali již na podzim a protože zájemců bylo víc, než kolik jsme byli schopni uspokojit, rozhodli jsme se jej zopakovat. Nakoukneme do prostředí, kde se často fotograf i jeho technika musí vyrovnávat nejen s obtížnou přístupností, ale i s vysokou vzdušnou vhkostí, vodou, blátem, nebo naopak s množstvím prachu, který se vznáší ve vzduchu. Nepřítomnost světla je pak vlastně skoro výhodou, protože fotograf má osvětlení scény plně pod kontrolou. Pro potřeby kurzu jsme samozřejmě vybrali lokality, které jsou při zachování trochy opatrnosti pro fotografy i techniku relativně bezpečné. Stejně jako na podzim, povede hlavní seminář a fotoexkurzi jeden z našich předních podzemních fotografů, Marek Audy.

Kurz fotografování v podzemí proběhne 25. – 27. 4. 2008 v Ekologickém volnočasovém centru Švýcárna u Adamova a v jeskyních Křtinského a Josefovského údolí. Další informace o kurzech fotografování naleznete na www.fotokurz.cz

Oba Zmíněné kurzy proběhnou v druhé polovině dubna v prostorách Ekologického volnočasového centra Švýcárna v Moravském krasu. Pořadateli jsou Cestovatel, o.s., TOM Nová země a ZČ Hnutí Brontosaurus Modrý kámen ve spolupráci s jeskyňářskými skupinami Moravského krasu.

Doporučené články