Český Krumlov – tip na výlet

0
1183


Český Krumlov – perla na Vltavě

Ano, jako drahocenná perla je město Český Krumlov uloženo v kotlině obehnané masívem Blanského lesa na severu a zvlněným terénem šumavského předhůří na jihu a západě.

Láká Vás jízda na voru po řece Vltavě, ochutnávka piva v místním pivovaru nebo noční toulání městečkem protkaném hospůdkami s kulinářskými specialitami? Chcete, se navrátit do starých časů, do města, kde se od 19. století krom zrušení městských hradeb a bran nezměnilo téměř nic a město si zachovalo svou historickou podobu?

Prastaré křivolaké uličky v kopcovité krajině, kouzelná zákoutí v meandru řeky Vltavy, plno malých hospůdek a kavárniček s výhledem na řeku a na překrásné malebné město, které bylo úzce propojeno s pány z Rožmberka (1302–1602) a bylo jejich sídelním městem. Chcete vidět město, ve kterém se prolíná podoba italské renesance s podobou barokní, ve které bylo postaveno např. barokní divadlo, mimochodem nejstarší barokní divadlo na světě a přebudována zámecká zahrada?


Pak navštivte město kulturního dědictví, které je od roku 1992 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO, s třemi sty památkově chráněnými objekty v jeho historickém centru a s druhým největším hradním a zámeckým komplexem v České republice. Můžete sem zajet v době pěti hudebních festivalů, nebo divadelního festivalu, a když tu budete v mezidobí, můžete navštívit třeba WAX muzeum nebo Art Centrum nebo Internacional Art Gallery, či čtyři další galerie, nebo sedm dalších místních muzeí.

Všechny křivolaké uličky jsou vyzdobeny nesčetnými krámky s uměleckými předměty. Prohlédnutím starých měšťanských domů, krásně opravených, se přenesete do atmosféry dnů dávno minulých, najíst se můžete v některé ze středověkých krčem. A kdo má chuť vydat se na putování časem do dávných dob slávy tohoto města, navštivte Hradní muzeum, kde uvidíte život pánů z Krumlova, Rožmberků a jiných významných šlechticů, kteří kdysi sídlili v Českém Krumlově a podíleli se na jeho životě. Jsou tu vystaveny exponáty ze zámeckých depozitářů. Když budete unaveni, můžete v klidu spočinout a v přítmí se posadit u kinematografu, kde jsou pouštěny filmy z počátku 20. století. Po zdech na schodišti je spousta dobových fotografií. Když naberete síly, je možné vyšplhat na Zámeckou věž, která skýtá úchvatné výhledy z 360 stupňů na město a řeku. Z výšky tak vidíte monumentální komplex hradu a zámku Český Krumlov, který je situován na protáhlém vysokém skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice. Uvidíte odtud čtyřicet budov a palácových stavení, které jsou soustředěny kolem pěti zámeckých nádvoří. Za nimi leží sedm hektarů zámecké zahrady. Hrad a zámek byl vystavěn nad městem, které je složeno z domů, reprezentujících renesanční a barokní měšťanskou architekturu.Ze Zámecké věže je dobře vidět kostel svatého Víta. Po prohlídce zámku můžete navštívit zámecké barokní divadlo, které najdete na pátém nádvoří zámku za hradním příkopem. Můžete projít po tzv. Plášťovém mostě s krytou spojovací chodbou. Tento most překlenuje hradní příkop na západní straně Horního hradu a jeho stavba stojí na kamenných pilířích s oblouky.

Cestou napravo se odtud můžete vydat do zámecké zahrady, která se také nazývá letní jízdárna. Dříve sloužila jako prostor pro letní výcvik koní a jezdců. Krásný výhled na pěstěnou zahradu, trsy růží a monumentální stromy je od barokní fontány. Odtud můžete jít nahoru nad fontánu podívat se na Otáčivé hlediště – reprezentanta přírodního plenérového divadla, jehož provozovatelem je Jihočeské divadlo. Na divadelní produkci před otáčivým hledištěm se podílí činohra, opera, balet a loutkohra.


Po té můžete dojít až na konec zahrady k jezírku. Ze zahrady jsme odcházeli branou ke starému městu, kde byl méně známý pohled na město. Přes čtvrť Plešivec jsme sešli po schodech k mostu, odtud jsme popošli doleva po Rybářské ulici a vyfotili kostel sv. Víta, most Na Plášti a zámeckou věž.

Na Český Krumlov je jeden den málo a atmosféra „zapomenutých časů“ stejně jako vysoká kultura dnešního města Vás brzy přivedou zpátky. Město je velmi lehké si zamilovat. Malebná krajina kolem Vltavy na Českokrumlovsku nabízí také úžasné zážitky z jednodenního nebo vícedenního cestování na raftu či kánoi.