Zámek Lednice

Lednicko-valtický areál je od roku 1996 zapsán do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Rozkládá se na jižní Moravě, na pravém břehu řeky Dyje. Jeho největší dominantou je bezesporu novogotický zámek Lednice.


Trocha historie

Původní tvrz založili ve 13. století místní vladykové Adamar a Lipert z Lednice. Dalším vlastníkem byl významný rakouský rod Sirotků, který však své rodinné bohatství prohýřil. Pánem se stal rod Lichtenštejnů a mimo pětileté přestávky v 16. století jím zůstal až do roku 1945. V 16. století byla tvrz přestavena v renesanční zámek. Po celé 17. století byl zvelebován jako reprezentativní letní sídlo, kam přijížděli Lichtenštejnové z Valtic. Karel Eusebius z Lichtenštejna měl významný podíl na rozkvětu Lednicko-valtického panství. Zval a také štědře platil spoustu velkých umělců té doby. Vzniká komplex hospodářských budov, kašna, také barokní jízdárna a konírna podle návrhu Jana Bernhardta Fischera z Erlachu. K posledním velkým úpravám dochází v 19. století, kdy je zámek přestaven v anglickém novogotickém slohu, na východní straně je přistaven skleník, změnou procházejí také interiéry. Projektantem byl Jiří Wingelmüller, rakouský architekt, po jehož smrti dílo dokončil jeho asistent Jan Heidrich. Výsledkem je impozantní komplex budov o osmi křídlech se čtyřmi dvory, dvěma věžemi a skleníkem, ozdoben zámeckým parkem, nazývaným „zahrada Evropy“.


Interiéry

V reprezentačních místnostech zámku vás určitě zaujme řezbářské dílo zdobící podlahy, obložení zdí i kazetové stropy. Pozoruhodné je dřevěné schodiště ve vstupní hale, kde můžete vidět také velký mosazný lustr, který se svými 116 rameny na svíčky váží téměř 700kg. Prohlídka zahrnuje mimo jiné čínský kabinet s ručně malovanými tapetami, letní jídelnu či zámeckou knihovnu, kde můžete obdivovat nádherně vyřezávané schodiště vyrobené z jednoho kusu dřeva.

Zámecký park

Také zámecký park prošel několika úpravami. Založen byl v 16. století, postupně měnil svou podobu přes barokní, klasicistní až při své nejvýznamnější přeměně v začátku 19. století, kterou provedl zahradní architekt Fanti, dostal podobu romantickou. Byl přetvořen do tvaru hvězdy, vznikla zde řada romantických objektů a byl vybudován zámecký rybník s 15 ostrovy. Velká přestavba zámku v 19. století si vyžádala také změny v okolí. Park byl rozšířen a přebudován na francouzskou zahradu. Nachází se zde bohatá sbírka rostlin a dřevin.


Zámecký skleník je 92 m dlouhý, 13 m široký a 10 m vysoký. Jeho litinovou konstrukci podpírají sloupy ve tvaru bambusu ozdobeny dekoračními listy. Mezi původní mobiliář patří lavičky, keramická sedátka a čínská ohřívadla. Vodu do skleníku přivádí Maurská vodárna už od dob renesance. Teplotu zajišťuje staré parní topení, na které je napojena automatizovaná kotelna. Největší teplota je v části u zámku 18–25°C, uprostřed je 15–18°C a na druhém konci klesá až na 7–14°C. Mezi nejvzácnější sbírky rostlin patří cykasovité, nejstarší zástupce je 300 let starý. Uvidíte tropické kapradiny, palmy, spoustu kvetoucích rostlin atd.

Odpočinout si můžete při sledování letových ukázek dravců. Probíhají v určené hodiny, kdy se posadíte na tribunu a pak už se jen díváte, jak ptáci útočí na makety zvířat.

Jako dopravní prostředek v zámeckém parku můžete zvolit kočár, který jezdí po čtyřech trasách, nebo loďky na řece Dyji, jezdící od zámku k Minaretu a dále k Janovu hradu. V zámeckém parku je zakázáno jezdit na kole, můžete jej pouze vést vedle sebe.

Minaret

Minaret, tyčící se do výšky 60 m, stojí cca 1,5 km od zámku. Byl dokončen roku 1804. Na rozhledně jsou tři vyhlídkové ochozy, ze kterých je nádherný rozhled po okolí. Při cestě na ten nejvyšší musíte vystoupat 302 schodů. Základna rozhledny má tvar hranolu s arkádami, uvnitř je osm místností s orientální výzdobou, které však nejsou veřejnosti přístupné. Stavitelem minaretu byl Josef Hardtmuth, kterého jistě znáte jako vynálezce tužky a zakladatele firmy Koh-i-noor.

Informace čerpány z www.zamek-lednice.info , www.hrady.cz , www.breclav.info .

Doporučené články