Volunturismus – dobrovolnická turistika

V prvním díle seriálu o světových trendech v cestovním ruchu vám představíme tzv. volunturismus. Termín (z anglického „Voluntourism“) vznikl spojením slov volunteer (dobrovolník) či voluntary (dobrovolný) a turismus. Česky bychom tedy mohli říci: dobrovolnická turistika. Jednoduše řečeno, jde o spojení dovolené s aktivní pomocí navštíveným oblastem.

Původně byly dobrovolnické cesty podnikány lidmi s přímou vazbou na danou oblast či problém a byly spíše vnímány jako krátkodobé, intenzivní dobrovolnické programy než jako dovolená. Během 90. let začaly vznikat produkty a firmy nabízející toto spojení. V praxi to nejčastěji znamená, že během týdne se pracuje a o víkendech je možnost poznávat danou zemi jako běžný turista. Účastníci takovýchto „zájezdů“ bývají velmi různorodí, ale zpravidla je spojuje touha „udělat něco dobrého“ a zároveň poznat nová místa, kam by se jinak pravděpodobně nedostali. Typy pomoci mohou být různé – od neodborných manuálních prací, přes výuku jazyků až po např. vysoce odbornou lékařskou pomoc. Ceny dobrovolných pobytů se liší v závislosti na typu destinace a službách, které jsou poskytovány zprostředkující organizací. Výše nákladů závisí také na tom, zda je účastník ubytován v rodině či speciálním zařízení hotelového typu s lokálními zaměstnanci. Balíčky většinou neobsahují letenku, kterou si účastník hradí zvlášť. Zdánlivě jednoduchý princip „neplať za dovolenou – odpracuj si ji“ je však zavádějící. Například osmidenní monitorování kamzíků ve slovenských Tatrách přijde na 790 liber. Pomoc oblastem postiženým tsunami na Srí Lance po dobu tří týdnů vyjde volunturistu na 954 liber. Stejně dlouhý pobyt v tradiční vesnici na Fiji stojí „pouze“ 540 liber. Samozřejmě bez letenky.

Volunturismus je pro mnohé přitažlivý, neboť umožňuje lépe než jiné způsoby cestování poznat danou zemi, její obyvatele a kulturu tím, že se účastník stane přímou součástí určité komunity. Nejedná se o nový fenomén, existuje již desítky let. Nicméně teprve od 90. let vznikají na poli cestovního ruchu speciální produkty a firmy, které nabízí tento typ dovolené i lidem bez předchozí zkušenosti. Jde mj. o reakci na globální problémy Země a rostoucí zodpovědnost jejích obyvatel. Mladým lidem nabízí možnost, jak rozumně využít prázdninové měsíce po čas studií či dobu po skončení studia, který tak jako tak čím dál častěji využívají k cestování. Volunturisty jsou často také lidé, kteří si chtějí odpočinout od kariéry a každodenního stresu plynoucího ze života v civilizaci, nebo senioři hledající nové uplatnění.

Jak již bylo řečeno, odvětví cestovního ruchu zaznamenává v současnosti rostoucí zájem o tento způsob dovolené, kombinující poznávání s pomocí postiženým či zaostalým oblastem. Zatímco někteří odborníci tento trend vítají a vidí v něm možnost, jak získat nové prostředky pro charitativní projekty a také cestu, jak v lidech podporovat solidární smýšlení, jiní poukazují na to, že skrze obchodní praktiky touroperátorů může docházet až k využívání komunit, kterým se má pomoci. Existují určitá etická úskalí volunturismu, například je třeba ověřit, zda volunturista nebere práci místním, kteří za ni mohou být zaplaceni.

Kromě humanitárně zaměřených cest existují také další, spojené s péčí o životní prostředí, vědeckými průzkumy či vzděláváním. Účastníci zaplatí poplatek, který pokryje náklady a mohou se věnovat činnosti, která je zajímá či je zavede na místa jako je Antarktida, deštný prales či mořské dno. Tento typ volunturistiky je často provozován také v rozvinutých zemích jako je Velká Británie, Portugalsko či např. Slovensko.

Žebříček osmi nejžhavějších dobrovolnických destinací podle portálu Forbes (březen 2008): Ekvádor, Bolívie, Malawi, Dominikánská republika, Tanzanie, Čína, Indie a Thajsko.

Česká republika jako destinace tohoto typu turistiky přichází v úvahu – podobně jako Slovensko – v souvislosti s ochranou přírody. Nabídka není příliš široká. Na serveru http://www.vo­lunteerabroad­.com/ je v nabídce např. obnova ekosystémů zničených kyselými dešti v Jizerských horách.

V České republice se organizováním dobrovolných aktivit doma i ve světě zabývá např. INEX – sdružení dobrovolných aktivit. V současné době nabízí téměř 1700 projektů, od několikatýdenních až po dlouhodobé, trvající 1 – 2 roky. Sdružení si účtuje poplatek ve výši 2200,– Kč.

Zdroje dalších informací: http://www.vo­luntourism.or­g/ http://www.res­ponsibletravel­.com/ http://www.uvo­lunteer.org/ http://www.for­bes.com/ http://www.inex­sda.cz/


I v cestovním ruchu neustále zaznamenáváme nové, někdy velice bizarní, trendy. V současné době jsou zejména ve znamení orientace k humanitárním a ekologicky šetrným formám. CzechTourism je pro vás mapuje a přinese vám jejich přehled v několikadílném seriálu.

Lenka Šindelářová, Czechtourism

Ilustrační foto: Miloš Hotař, seriál Banda Aceh

Doporučené články