Šestý ročník hry DNEM… zahájil výstřel z děla


Již šestý ročník týmové orientační a šifrovací hry DNEM…uspořádali členové turistických oddílů mládeže sdružených v odboru KČT Chameleon. Přes sto osmdesát účastníků převážně starších patnácti let se pokusilo zdolat trasu vedenou letos samým středem Brna a lesy v povodí horního toku říčky Ponávky.

Ke startu hry zvolili letos organizátoři jedno z oblíbených brněnských vyhlídkových míst, prostor okolo altánu pod Špilberskými děly. Hru pak odstartovali stylově, vystřelením papírků s úvodními instrukcemi nad hlavy hráčů. I přes to, že start hry byl předem konzultován a vyzkoušen s odborníky, kteří mimo jiné připravují i festival ohňostrojů Ignis Brunensis, tak mírný protivítr poněkud zhatil původní záměr pořadatelů, když vystřelené lístky zanesl zpět na místo, odkud byly vystřeleny. O to větší boj se pak strhnul mezi účastníky o jediný lístek, který se mezi ně pomalu snášel. Drtivé většině tedy nezbylo než si pro startovní instrukci doběhnout. Jak konstatoval jeden z organizátorů, Franta Serbus, jednalo se o další z vypečených startů po nabourané tramvaji a letadlu, které nevzlétlo v minulých ročnících.

Po pěti letech došlo k obměně týmu, který ve svém volném čase připravuje trasu i šifry a hra obsahovala oproti minulým ročníkům i některé nové prvky. Kromě toho, že si organizátoři oblíbili vodní živel (stanoviště Studánka, Vodní schody, Rybníček, Vodojem), zařadili i větší množství šifer, k jejichž získání či vyluštění bylo nutné prokázat i jistou míru dovednosti. Týmy mladších tedy čekalo bezdotykové překonávání provázku nataženého přibližně ve výši pasu a v terénu si pak všichni užili manévrování s nafukovací lodí při získávání částí šifry z hladiny rybníčku. Pro týmy startující v kategorii expert pak bylo připravené dokonce pohyblivé stanoviště. Šifra byla umístěna na turistickém vláčku, který projíždí středem Brna.


Cestovatel.cz je mediálním partnerem hry DNEM… 2007 pořádané turistickými oddíly odboru KČT Chameleon Brno. Akci finančně podporuje Statutární město Brno a Asociace TOM. Podrobnosti o hře najdete na stránkách hry Tamtéž najdete i podrobnosti o průběhu letošního i minulých ročníků i přehled a řešení použitých šifer a odkaz na kalendář ostatních šifrovacích her, které se pořádají v České republice.


DNEM… je obdobou poměrně obtížných šifrovacích her určených především dospělým hráčům. Cílovou skupinou jsou především mladí lidé mezi 15 a 18 lety a hráči, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit jiných obdobných akcí odehrávajících se převážně v noci v chladných částech roku. Hra má i dětskou kategorii, která má upravenou trasu a může využívat nápovědy. I přes to, že oproti minulým ročníkům byla letos kategorie mladších obsazená poměrně slabě (5 startujících týmů), lze za značné pozitivum považovat to, že většina hráčů nepocházela z organizací určených pro mládež, ale jednalo se o týmy tvořené převážně spolužáky a kamarády. O oblibě akce svědčí i to, že již poněkolikáté museli organizátoři zařadit i kategorii expert určenou pro pravidelné účastníky jiných šifrovaček. Hra je postavená tak, že v časovém limitu celou trasu obvykle absolvuje méně než polovina startujících týmů. V V letošním ročníku tak dorazil v kategorii mladších jediný z pěti startujících týmů (Rychlí želvi), v kategorii starších absolvovaly v časovém limitu celo trasu ze pětatřiceti dva týmy(Slow foxtrot a Po nás potopa) a v kategorii expertů to zvládly ze šestadvaceti dva týmy (Chlýftým rypák a Chlýftým ocásek). Vítězné týmy dorazily do cíle i s více než hodinovým náskokem před svými soupeři. Ti mezi tím do poslední chvíle luštili šifry na stanovištích i přes to, že věděli, že do cíle rozhodně nestihnou dojít. Vzhledem ke krátkodobé nepřízni počasí v závěru hry museli pořadatelé dokonce vyhlásit vítěze o půl hodiny dřív.

Doporučené články