Rudické doly a Slavnosti železářství

Při návštěvě Moravského krasu si jen málokdo uvědomí, že tato oblast byla ještě poměrně nedávno průmyslovou zónou. Již od starověku se zde těžila a zpracovávala železná ruda. Ta také dala jméno jedné z vesnic – Rudice. Tradici těžby železa zde připomínají místní Slavnosti železářství a nově otevíraná naučná stezka Rudické doly.


V lesích mezi Rudicí a Habrůvkou těžili železnou rudu Slované již v 11. století. A protože se zde nacházely i žáruvzdorné hlíny a také dostatek dřeva, tak se zde usadili a začali vyrábět železo. Železnou rudu těžili povrchově – vykopávali kruhové jámy hluboké 3–5 metrů. Postupem času vznikaly těžební šachty a přešlo se na klasickou hlubinnou těžbu, která byla ukončena po roce 1945. Od té doby se zde těží opět povrchově převážně jen písky pro blanenské slévárny. Kromě železné rudy se zde těžili i takzvané hlinky – ze kterých se vyráběla malovaná keramika a používaly se i k malování pokojů.

SLAVNOSTI ŽELEZÁŘSTVÍ

V sobotu 7. července proběhne na Větrném mlýne v Rudici již 12 ročník těchto slavností. Moto této akce je „Cesta staletími“ a během dne zde uvidíte tavbu železa v replice slovanské pece, kterou připravují pracovníci Technického muzea v Brně. Kromě středověkého šenku bude možné shlédnout i stan se zbrojnicí s odborným výkladem o zbraních a ukázku výroby středověké zbroje. Dále zde proběhnou ukázky moderních uměleckokovářských a kovoliteckých prací. Během slavnosti proběhne otevření naučné stezky Rudické doly a nových expozic v muzeu Větrný mlýn.

ŠUTROBITÍ

Pod tímto názvem se skrývá setkání přátel rudických geod – polodrahokamů, které lze najít zejména v lomu Seč. Devátý ročník proběhne souběžne se slavnostmi železářství.


Nová naučná stezka Rudické doly vede okolo Rudice a ukazuje zaniklé doly, které jsou převážně zaplavené a vytváří přírodní jezírka. Některá z nich jsou využívána jako koupaliště, v jiných žijí chráněné druhy živočichů (např. raci). V lese jsou také patrné bývalé těžební jámy a propady nekrasového původu, které vznikly na místě bývalých šachet. Po stezce se také dostanete k povrchovému dolu Seč, ve kterém je momentálně pozastavena těžba, ale můžete zde vidět úžasně zabarvené písky a hlinky. Stezka je značená zelenou značkou se znakem kladiv.

Informace nejen o stezce získáte na Větrném mlýně, který nyní slouží jako muzeum a informační středisko.

Aktuální informace o Rudici naleznete na webu obce: www.rudice.cz a také v našem starším článku http://www.ces­tovatel.cz/clan­ky/rudice/

Doporučujeme: web www.slavnosti­zeleza.cz a stránka Slavností železa na Facebooku

Milan Kylar

Zakladatel a kdysi také šéfredaktor časopisu www.cestovatel.cz. Nyní jsem zaměstnancem softwarové společnosti... Kromě toho občas fotografuji.

Doporučené články