Projekt „Mapy bez bariér“

0
575
Zámek Sychrov

„Mapy bez bariér“ usnadní plánování výletů

Projekt Nadace Charty 77 ‐ Konta Bariéry „Mapy bez bariér“ si klade za cíl zmapovat do konce roku 2015 přístupnost bezmála 600 objektů po celé České republice. Lidé s omezenou možností pohybu, ale i rodiny s kočárkem se dozví, které hrady a zámky, muzea, divadla a další místa mohou bez problémů navštívit. Z nově vzniklé mapy na webu mapybezbarier.cz zjistí údaje o šířce dveří, přítomnosti nájezdové rampy, vybavenosti toalet nebo rozměrech výtahové kabiny.

Mapování a sběr dat se blíží ke konci, výše zmíněná mapová aplikace se na webu projektu objeví začátkem prosince. Bude tak možné si bez obav naplánovat výlet či dovolenou.


Tipy na výlet po zmapovaných objektech

Následující text obsahuje tipy na výlet do již zmapovaných objektů. Tým mapařů ověřil, že místa zmíněná níže jsou bezbariérově přístupná.

Adventní čas vybízí k návštěvě Třebechovického muzea betlémů. Muzeum je jediným zařízením svého druhu v České republice i v Evropě. Nejvzácnějším předmětem sbírek je ručně psaný iluminovaný Literátský graduál z r. 1559. Sbírkový fond čítá více než 300 betlémů zhotovených z nejrůznějších materiálů, pocházejících z tradičních i netradičních betlémářských oblastí. Nejcennějším betlémem je Proboštův mechanický betlém. V rámci projektu Nadace Charty 77 ‐ Konta Bariéry „Mapy bez bariér“ bylo ověřeno, že je objekt plně přístupný. Jeho prohlídku si tak mohou bez problémů vychutnat rovněž osoby s omezenou možností pohybu i rodiny s kočárkem.


Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích poodhalí historii českých loutek od nejstarších loutkářů přes rodinná a spolková divadla až k profesionálním scénám. Kromě tradičních Čertů a Kašpárků se návštěvníci setkají s loutkami zhotovenými podle předloh M. Alše, V. Suchardy či J. Trnky. Přímo v expozici je možnost shlédnout slavné inscenace loutkových her v historických divadélkách. Ve druhé části – v jediném cirkusovém muzeu v Čechách jsou vystaveny nejen plakáty, fotografie, dokumenty, ale návštěvník se ocitne v cirkusové manéži s hrazdami, perskou tyčí, jednokolkami, žonglérským náčiním a s cirkusovými kostýmy. Součástí expozice je i motocykl, na kterém jezdili Medvědi s Cibulkou. Stálá expozice je doplněna o zajímavé doplňující výstavy. V rámci projektu Nadace Charty 77 ‐ Konta Bariéry „Mapy bez bariér“ bylo ověřeno, že velká část objektu je plně přístupná. Prohlídku muzea si tak mohou bez problémů vychutnat rovněž osoby s omezenou možností pohybu či rodiny s kočárkem.

Novogotický zámek Sychrov je pro návštěvníky otevřen celoročně, každý den včetně pondělí. Zámek Sychrov sloužil jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů. Zámecké pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky. Většina místností vyniká bohatou řezbářskou výzdobou. Zámek je veřejnosti zpřístupněn ve značném rozsahu, takže jeho prohlídka poskytne návštěvníkům představu, jak se ve 2. polovině 19. století žilo na venkovském sídle bohaté šlechtické rodiny. V rámci projektu Nadace Charty 77 ‐ Konta Bariéry „Mapy bez bariér“ bylo potvrzeno, že exteriéry zámeckého areálu, jako například čestný dvůr, nádvoří nebo anglický park, jsou bezbariérově přístupné. Přístup do místní klenotnice je rovněž bez bariér. Prohlídka interiérů zámku vyžaduje asistenci. Je třeba překonat schodiště do prvního patra. Dále je prohlídková trasa v jedné rovině a s širokými dveřmi. Prohlídku zámku si proto mohou vychutnat i osoby s omezenou možností pohybu či rodiny s kočárkem.


Za vidění stojí rozhodně například Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur v Praze. V 19. století stalo jedním z kulturních a vzdělávacích center české inteligence. Mnoho jeho sbírkových předmětů pochází z darů jak od zakladatele muzea Vojtěcha Náprstka, tak od jeho přátel a známých z řad českých exulantů, cestovatelů a etnografů. Do všech expozic a výstav se lze dostat i pomocí výtahu či plošiny, je proto přístupné i osobám s omezenou možností pohybu či rodinám s kočárkem.

Žižkovský televizní vysílač patří k nejzajímavějším pražským dominantám. Věž vysoká 216 metrů byla postavena v letech 1985 – 1992. Nabízí 360° pohled na metropoli. Díky otevírací době od 8:00 do 24:00 si lze nádherný výhled na Prahu vychutnat za denního světla i v noci. Kromě něj jsou pro návštěvníky věže připravena videa představující Prahu i celou Českou republiku nebo zajímavá ozvučená závěsná křesla. Bezbariérová přístupnost věže byla ověřena v rámci projektu Nadace Charty 77 ‐ Konta Bariéry „Mapy bez bariér“. Projekt si klade za cíl zmapovat do konce roku 2015 přístupnost bezmála 600 objektů po celé České republice. Lidé s omezenou možností pohybu, ale i rodiny s kočárkem se dozví, která místa mohou bez problémů a obav navštívit.