Vydařený kurz fotografování v podzemí

0
865

Cestovatel byl jedním z pořadatelů víkendového fotokurzu Fotografování v jeskyních, který se uskutečnil tento víkend v Moravském Krasu. Konkrétně se fotografovaly polopřístupné lokality jeskyní Býčí skála, Výpustek a krypta kostela ve Křtinách. Kurzu se zúčastnilo 33 fotografů, kteří odjížděli s novými teoretickými a praktickými poznatky o fotografování v extrémních podmínkách.


V pátek se účastníci i organizační tým sešel v historickém objektu Švýcárna, který po mnohých peripetiích nyní provozuje hnutí Brontosaurus a buduje zde volnočasové ekologické centrum. Po ubytování proběhl první teoretický blok přednášek. Vlastík Kaňa představil jeskyni Býčí skála a také odhalil zajímavosti ze života netopýrů. Následovala přednáška Martina Golce, který se zabývá nejstarší historií Býčí skály a je také autorem expozice ve vstupních prostorách jeskyně. Následovala filozofická diskuze o archeologii, fotografování a speleologii.

V sobotu začala výuka fotografování v jeskyních přednáškou Marka Audyho, který se fotografováním jeskyní zabývá na profesionální úrovni a má s jeskyněmi mnoho praktických zkušeností. Marek byl zároveň hlavním lektorem praktické části, která následovala po obědě. Během této části si mohli zájemci vyzkoušet různé techniky svícení a odpalování blesků i magnéziových složí.

Sobotní večer byl věnován počítačovému zpracování a tisku fotografií. Nejprve proběhla stručná prezentace programu Zoner Photo Studio 10 spojená s praktickou ukázkou konverze RAWů a přípravou snímků pro tisk. Poté následovaly Markovy praktické ukázky retuší a tisků na Markově velkoformátové tiskárně EPSON stylus Pro 7600 (7 tiskových barev). Souběžně s tím se tisklo i na menší formáty na fototiskárně EPSON Stylus Photo R2400 (8 barev). Nakonec Sláva Šanda, předvedl sbírku jeskynních 3D snímků a zájemcům o tuto technologii prozradil spoustu rad a triků při tvorbě 3D anaglyfů.

Vzhledem k tomu, že o akci projevilo zájem poměrně hodně lidí, na které se z kapacitních důvodů nedostalo, rozhodli jsme se kurz zopakovat na jaře roku 2008.


Během nedělní sněhové nadílky (možná spíš kalamity) fotografové zaplnili nově otevřenou jeskyni Výpustek, ve které je ukryt protiatomový kryt pro 250 lidí, kteří odtud měli velet armádě. Následovalo fotografování jeskynních prostor, ke kterým se člověk nechoval příliš vlídně a kde v současné době probíhá průzkum dosud neobjevených, nebo za války znepřístupněných prostor… Poslední navštívenou fotografickou lokalitou byla krypta křtinského kostela, ve které se nachází kostnice proslavená unikátními nálezy pomalovaných lebek. Jedná se o nejsevernější výskyt zdobených lebek v Evropě. Tyto lebky jsou nyní zapůjčené ke studijním účelům, ale po prozkoumání se vrátí na svá místa.

Celá akce skončila velmi úspěšně i přes nepřízeň počasí. Poděkování patří zejména Čmeldě a Berušce, které se dokázaly postarat o potřebný přísun potravy a všem dalším, kteří se na této akci podíleli. Pro velký zájem jsme se rozhodli kurz zopakovat v průběhu jara 2008.

Pořadateli akce byli Cestovatel, o.s. , TOM Nová země a ZČ Hnutí Brontosaurus Modrý kámen Lektory kurzu byli Marek Audy a Richard Bouda Akce by se neuskutečnila bez podpory jeskyňářů ze ZO ČSS 6–01 Býčí skála a ZO ČSS 6–05 Křtinské údolí. Za podporu rovněž děkujeme Správě jeskyní Moravského krasu a našim partnerům, firmě Zoner software a nakladatelství Zonerpress

Nabídku dalších fotokurzů naleznete na www.fotokurz.cz