Pražské zahrady, zastavení padesáté deváté – park Přátelství aneb park Na Proseku


Tento park najdeme v Praze 9 Prosek mezi ulicemi Vysočanská, Jiřetínská, Jablonecká a Prosecká na výměře 11 hektarů v nadmořských výškách 288 až 295 metrů.

První písemné zmínky o Proseku jsou již z 10. století, kdy byl v těchto místech založen kostel sv. Václava. Bylo to u staré obchodní cesty mezi Prahou a Boleslaví a dlouho byl právě tento kostel místní dominantou. Název místa Prosek, dříve Prosík, dle etymologie souvisí s tím, že tudy už kdysi dávno vedla „prosekaná“ cesta na sever. Od ledna 1922 je Prosek částí Prahy 9. Pod vedením architekta Růžičky tady od roku 1965 až do roku 1977 probíhala výstavba mohutného sídliště, které bylo první v rámci tzv. Severního města. Původní jádro sídliště tvořilo 10 976 bytových jednotek, později byla zástavba rozšiřována na západ, východ a severovýchod.

Park je také poměrně mladý, realizovaný právě při výstavbě tehdy nové obytné čtvrti v 70. letech 20. století na severu Prahy, kdy zde vznikalo sídliště se stejnojmenným názvem Prosek. Úplně původně tady byla vymezena pro park plocha 23 hektarů. Bylo počítáno, že bude v centru především společenských a kulturních objektů. Roku 1968 byl v architektonic­ko–krajinářské soutěži řešení tohoto místa vybrán jako vítězný projekt, projekt architekta Otakara Kuči.


V polovině 80. let autor zpracoval projektovou dokumentaci na plochu 11 hektarů. Realizace projektu probíhala postupně během let 1976 až 1983. Byl tady vytvořen park v duchu anglických krajinářských parků, jehož hlavním motivem jsou vodní kaskády, fontány, rybníčky, potoky. Soustava vodních ploch a vodotečí měla délku 400 metrů. Poslední roky byl ale vodní systém kvůli špatnému technickému stavu nefunkční a tak bylo rozhodnuto o oživení a znovu zprovoznění.

Nyní probíhá první etapa, která by měla být zakončena letos v létě. Větší část parku by měla být v původním a stejně krásném stavu, v jakém se nacházela při svém založení. Samozřejmě, že další části budou ošetřeny tak, aby odpovídaly dnešním požadavkům doby. Sám architekt Kuča říká, že při navrhování struktury cest si sám bedlivě všímal, kudy vedou vyšlapané cestičky, takové prsty k zastávkám MHD a na tom založil celou koncepci parku. Další koncepcí byla inspirace jednoduchou českou krajinou, proto zde nejsou žádné cizokrajné stromy, ale obyčejné jírovce, lípy a jeřáby. Na renovaci tohoto parku přispějí kromě státního rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy i dotační fondy Evropské unie. Jen rekonstrukce vodoteče je plánována na cca 37 milionů korun.

V parku se nachází dětské hřiště a nedaleko rondelu socha Jiřího Wolkera, básníka touhy, prozaika i dramatika. Muže, který zemřel ve věku svých 24 let na zákeřnou tuberkulózu. V této části Prahy 9 pokračovala výstavba metra. Dvě nové stanice, Střížkov a Prosek, byly otevřeny letos. Také masivní výstavba, která zde probíhá už řadu let, úplně mění vzhled tohoto sídliště. Díky prodloužení trasy C metra až do Letňan vzniká na sídlišti Prosek nejen řada nových jednotlivých budov, ale celých obytných komplexů i nová obchodní a administrativní centra. Proto autor původního projektu, Otakar Kuča, zpracoval návrh revitalizace parku už roku 2005 v části nad tubusem metra. Revitalizaci celé plochy parku zpracovával během roku 2006. Byl to velmi rozumný počin Městské části Praha 9, že zadala znovuobnovení parku jeho tvůrci. A tak se můžeme těšit na nové sítě cest s živičným povrchem namísto asfaltu a mobiliář – nové lavičky i odpadkové koše, ale hlavně na obnovu vodních ploch s kaskádami a vodotrysky a samozřejmě na novou výsadbu keřů a rostlin. Obnovy se dočká i původní rozárium, kde najdeme odpočinkový prostor s lavičkami a záhony růží. Vše umocněno tvarovaným živým plotem.

Před revitalizací samozřejmě musely proběhnout také práce demoliční, odstranění přestárlých stromů i s kořeny apod. Park nebyl uzavřen, protože hlavní cesty parku spojují různé části sídliště, ale jsou zde plochy značené jako staveniště, kam je vstup nežádoucí.


Většina původních vzrostlých stromů zde zůstala a najdeme tady lípy malolisté, velkolisté i stříbrné, duby jak zimní tak letní, i červené, javory mléče, jírovce maďaly, habry obecné a další. Jehličnany jsou zastoupeny borovicí lesní a černou, tisy červenými a modříny opadavými. Vodní toky jsou oživené vrbami, plazivou a sivou. Jedná se o vrby nízké, aby nebránily v různých pohledech a průhledech. Přesto některé z nich narostly místo do výše jednoho metru až do metrů dvou. Prý proto, že si ty původně vysazené vrby braly vlhkost z odpařování z vodní hladiny. Sám autor je prý nejvíce pyšný na rondel, kruhové jezírko s ostrůvkem, na němž jsou vysazené lípy.

Já jsem jako Češka pyšná na autora, který nejen park založil, ale i po mnoha letech upravil tak, že jde s dobou a ladí s novou moderní zástavbou. Nejkrásnější na tom je, že se sám autor, český krajinářský architekt, dožil chvíle, kdy jsou v jeho parku vzrostlé zdravé stromy a bohatý park znovu ožil. A ožije ještě více, až se spustí do vybetonovaných nádrží voda a park se zaplní malými dětmi i dalšími lidmi ze sídliště – začne mít svůj denní rytmus, prostě žít. Mně osobně právě ten park přijde jako jediné místo tady, kde bych mohla na čas spočinout. Otakar Kuča je autorem úprav Františkánské zahrady, okolí stanice metra Malostranská a nejkrásnější zámecké zahrady v Praze Troji. Projektoval i ústřední kolonádu v Mariánských lázních nebo zámeckou zahradu v Kratochvíli, samé krajinářské skvosty. Určitě bude stejným skvostem po jeho úpravách i sám Vyšehrad, na kterém pracuje v současné době. Zajímavostí sídliště Prosek je, že tady v minulosti bydlel současný prezident Václav Klaus.

Dnes se stal Prosek vyhledávaným místem investorů právě díky nově otevřeným stanicím metra. Ceny pozemků se tady z nedávných 1500 Kč za metr čtvereční vyšplhaly až na 8000 Kč. Prosek už nebude pražskou periferií, zvanou ubytovna Prahy. Výstavba na Proseku nemá svým rozsahem v hlavním městě srovnání. Do několika let na sídlišti přibudou tři tisíce bytů, 20 tisíc metrů čtverečních kanceláří a obchodů, ale i tisíce parkovacích míst. V příštím roce bude dokončen projekt Prosek Point čítající tři osmipodlažní budovy, který poskytne pracovní příležitosti 1200 lidem.

Projděte si Prosek a uvidíte Prahu budoucnosti, skutečné velkoměsto. Nevím jak vy, ale já ještě ráda uteču do úzkých malebných uliček staré dobré Prahy, do historického centra, do srdce starých dávných časů pod noční rozsvícené lucerny a nostalgicky zavzpomínám na doby dávno minulé.

Další autorčiny fotky si můžete prohlédnout na stránkách www.ivanafili­pova.ic.cz

Doporučené články