Podporujeme projekt Surya School

Ze sympatií k projektu Surya School přidáváme tento článek i k nám na www.Cestovatel­.cz. O projektu jsme se dozvěděli od našeho partnera soutěže „Domov objektivem cestovatelů“ výrobce outdoorového vybavení www.humi.cz.

To co ti lidé dělají je určitě hodně chvályhodné a my jim tímto přejeme hodně zdaru. V našich zprávičkách budeme publikovat novinky z tohoto projektu.

Projekt Surya – škola pro Kargyak počítá se stavbou školy a zajištěním celoroční výuky pro děti z vesnice a přilehlých osad, s celkovou kapacitou 80 dětí. Speciální konstrukce stavby, využívající slunečního záření, zajistí v učebnách minimální teplotu 15°C po dobu celého roku a výuka tak bude možná i v zimních měsících. Prázdniny se pak mohou částečně přesunout na léto, kdy většina dětí pomáhá při sklizni a běžně školní docházku zanedbává. Mít možnost se vzdělávat pomůže vesničanům využít svých schopností k nalezení nových pracovních a finančních příležitostí a z dlouhodobého hlediska tak eliminovat stále větší problém, kterým je migrace do větších měst. To vše by mělo za ideálních podmínek vytvořit ukázkový model stavby pro širší využití i v okolních vesnicích.

Více o projektu: http://www.su­ryaschool.org/


Kargyak (4200 m.n.m.) je nejvýše položená vesnice Zanskaru, geograficky izolována a bez základní infrastruktury. Nejbližší silnice dnes končí v 60 km vzdálené vesnici Raru. Do nejbližšího správního centra – městečka Padum, které leží ještě o 20 km dále, cesta z Kargyaku trvá čtyři dny chůze. Obyvatelé se musí potýkat s drsnými klimatickými podmínkami a živí se převážně zemědělstvím. Oblast má velký počet slunečních dní v roce (v dlouhodobém průměru více jak 300), v zimě zde však teploty klesají až na –40°C a vesnice je na celých pět měsíců odříznuta od okolního světa. V Kargyaku žije kolem 200 obyvatel, z toho pouze 10 lidí umí číst a psát. Některé děti odcházejí do vzdálených internátních škol. Do rodného kraje se po ukončení školy většinou nevrací, čímž se narušují rodinné vazby, které jsou základem místní kultury.

Doporučené články