Navštivte ostrov Délos, rušné obchodní centrum z antických dob

0
62

Délos, neobydlený ostrov, který bičuji vlny Egejského moře. Pro milovníky historie oáza. Najdete zde obrovské množství archeologických pokladů. Kousek zdánlivě nehostinné pevniny v Řecku se kdysi stal dějištěm legendárního příběhu o krásné titánce Letó, kterou svedl sám velký bůh Zeus.

Odloupnutý kousek pevniny

Jak pokračoval příběh božské lásky? Žárlivá Diova manželka Héra prý zakázala, aby kdokoli na Zemi poskytl Letó azyl. Titánka nemohla nikde složit hlavu a porodit plody své hříšné lásky. Bůh Poseidón jí ale nakonec pomohl. Odloupl kousek pevniny – ostrov Délos a titánka zde přivedla Héře navzdory na svět dvojčata – bohy Apollóna a Artemis.


Největší naleziště

Ostrov uprostřed Kyklad je dnes největším archeologickým nalezištěm Evropy. Měří na délku pouhých 5 km, na šířku 1,3 km. Doplujete sem za 30 minut lodí z Mykonosu. Jakmile vaše noha spočine na jeho pevnině, jako byste se ocitli v dávné minulosti. Můžete se dlouhé hodiny procházet troskami antického města, které zabírá celý ostrov. Hérmova svatyně tvoří vstup do města. Boží posel Hermés provázel svou přízní obchodníky a snad proto se ostrov stal rušným obchodním centrem. Dnes jsou ale jedinými obyvateli správci areálu a archeologové.

Amfiteátr pro 6 tisíc diváků

Trosky domů pocházejí z období cca 2. století př. n. l. Průvodce vám prozradí, kam chodili obyvatelé Délosu pro ryby či maso, kde fungovala místní banka a směnárna. V době největšího rozkvětu tu žilo asi 30 tisíc lidí, kteří vystavěli amfiteátr pro neuvěřitelných 6 tisíc diváků. Počátek zkázy délské civilizace ale přinesl rok 88 př. n. l., kdy město vyplenil Mithridates VI., král Pontu. Zabil na 10 tisíc zdejších obyvatel. Vy se ale smutnou historií nenechte odradit. Vychutnejte si krásu antiky. Mimochodem, dodnes bylo odhaleno jen asi dvacet procent předpokládaného délského archeologického bohatství.