Návštěva benátského karnevalu

Na proslulý benátský karneval jsme se s kamarádem vypravili podívat s jednou cestovní kanceláří pořádající na něj zájezd na ,,otočku“ – ráno příjezd, večer odjezd. Letos karnevalové oslavy probíhaly v rozmezí dnů od 25.1.do 5.2.2008.


První dochovaný písemný záznam konkrétně se týkající masek pochází z roku 1268. Jedná se o dekret zakazující házení vejci na lidi v maskách, ale proč se tak dělo a musel být vydán, to nevím. Je možné, že to souvisí s jistými nemravnostmi, jimiž byl v minulosti benátský rej masek opředen až do jeho zákazu na konci Benátské republiky, ale kdo ví… Naštěstí byla jeho tradice v roce 1979 obnovena a opět patří mezi nejslavnější a nejnavštěvovanější karnevaly na světě.

Bohužel nám moc nepřálo počasí, celý den poprchávalo, bylo ,,šedavo“… Ale to nebylo dobré spíše jen pro fotografování. Rozhodně nepřízeň počasí neubrala nic na výborné karnevalové atmosféře.


Náměstí sv. Marka se během dne celé zaplnilo dobře naladěnými turisty z celého světa a navečer už praskala ve švech i většina uliček kolem. Spousta návštěvníků se do děje reje masek i aktivněji zapojila nějakou tou ozdobou své vizáže, ať se jednalo o pěkné vkusné malby na obličejích, které si nechali namalovat od šikovných malířů, nebo o zakoupené masky. Ty byly ve velkém výběru ke koupi na každém kroku a zdobily výlohy místních krámků. Například slušivé škrabošky se daly pořídit od 10 eur výše.

Hlavními hvězdami byly samozřejmě masky v krásných kostýmech, různé Kolombíny, doktoři s dlouhými zahnutými nosy, Pierotové, jejichž původ je ze slavného divadelního období commedia dell´arte. Hry, jako Goldoniho Sluha dvou pánů nebo Moliérův Lakomec, jsou, co se vystupujících postav a děje týče, asi tím nejklasičtějším připomenutím tohoto žánru. K zahlédnutí bylo i spousta netradičních převleků, například postavy z Hvězdných válek, kněze vášnivě líbajícího před fotografy jeptišku nebo Charlieho Chaplina. Všichni tito aktéři ochotně pózovali turistům při fotografování. Někteří si to velmi profesionálně užívali a tak se kolem nich tvořily hloučky fotografujících.


Benátský karneval je poslední dobou, co se návštěvnosti týče, mnohými považován za poměrně masovou turistickou událost, ale taková je v tomto městě situace po většinu roku, srovnám-li to s mým letním výletem před mnoha lety. Navzdory hojnému počtu návštěvníků se kouzlo Benátkám úplně nevytrácí. Není problém se ocitnout v uličkách bez davů lidí a v klidu vnímat genius loci tohoto do vody klesajícího města s velmi bohatou historií.

Proto jsou Benátky, co se cen za služby a zboží týče, asi jedním z nejdražších míst v Itálii. Ale vzhledem k atraktivnosti města rozkládajícího se na 118 ostrovech a ostrůvcích, které spojuje přes 400 mostů je to celkem pochopitelné. Zde je na místě dodat, že se tam nachází také mnoho bister prodávajících chutné sendviče, pizzy nebo jiné pochutiny za rozumné ceny. Horší to jistě bude s ubytováním, i když zůstat přes noc je velice lákavá představa…

Návštěva Benátek v době karnevalu určitě stojí za to. Ten příští se bude konat ve dnech 13.- 24. února roku 2009.

Přečtěte si také starší reportáž o Karnevalu v Benátkách

Doporučené články