Montanistika

Slovensko so svojou bohatou históriou rudného baníctva poskytuje ideálne možnosti pre montanistiku. Je to zvláštny druh turistiky zameranej na vyhľadávanie a návštevu umelých podzemných priestorov.

Zdrojom informácií sú spravidla staré banské mapy a náčrty, vodohospodárske schémy a mnohokrát len spomienky miestnych znalcov terénu. Ide predovšetkým o staré bane, ktoré nie sú úplne zatopené, vodné štôlne, prevody vody popod rozvodia, komunikačné a nepoužívané železničné tunely a prieskumné šachty. Dobrými rajónmi sú Kremnické a Štiavnické hory, Špania Dolina, okolie Pezinka, Železníka, Magurky, Smolníka, Medzeva či Ľubietovej. Piarske tajchy pri Štiavnických Baniach majú senzačný systém štôlní, ktorými sa privádzala voda z opačnej strany pohoria. Dedičné šachty budované po viac generácií zas odvádzajú spodnú vodu z Hodrušských a Kremnických baní. Zaujímavé sú tiež tunely popod sedlom Dielik nad Tisovcom, pri Jelšave a Slavošovciach. Okrem neopakovateľného pocitu v tmavom podzemí si niektorí návštevníci odnášajú polodrahokamy, drúzy kryštálov, geologické pozoruhodnosti v rudách a zbytky banskej techniky. Dôvodom návštev bývajú tiež podzemné živočíchy alebo obdiv k stopám po ťažkej práci razičov chodieb v kompaktnej skale – kresaníc, nezriedka razených kľačiac na štyroch pomocou kladivka a želiezka, pri svetle olejových lampičiek alebo skôr za úplnej tmy. Stravu a vodu prinášal verný pes, v kožených vakoch vynášal vyťaženú hlušinu a výkaly. Dal tak vlastne meno (Der Hund) neskôr používaným vagónikom – huntíkom. Stavitelia úzkokoľajných železničiek nachádzajú v podzemí zas zdroj použitelných koľajníc, výhybiek a výstuží. Do podzemia treba ísť vybavený dobrým svetlom a nepremokavou obuvou. V Partizánskej štôlni nad Richňavským tajchom sa môže stať, že voda natečie za sáru gumovej čižmy, preto je asi lepší rybársky úbor. Karbidka má plamienok len ako sviečka, lenže vysokú teplotu, čo spôsobuje, že jej svetlo dobre naplní podzemný priesor a dá zabudnúť na strach. Prilba ušetrí mnohé zbytočné modriny a hrče. Fotografovanie v podzemí s málo odrazivými stenami je hotová veda. Lepšie výsledky prináša použitie viacerých bleskov, synchrónne odpaľovaných. Hlbšie vodné prekážky je treba prekonávaťnafukovacím člnom. Do zvislých šácht zlanujeme a späť z nich vystupujeme horolezeckou technikou.

V susedných Čechách nadšenci navštevujú tiež staré sovietske vojenské sklady a výrobné prevádzky utajované Nemcami pred náletmi. Na Podkarpatskej Rusi je zas možné navštíviť obrovské priestory soľnej bane v Solotvine. V Nemecku lákajú ponorky navždy zaparkované v prímorskych bunkroch Wilhelmshafenu a rozsiahly systém vodných štôlní v revíre Clausthal-Zellerfeld. Tajuplnosť a zdroj poučenia bude vždy a všade priťahovať zvedavcov pod vlhkú zem a nikdy ich neodradí ťažšia dostupnosť ich cieľa.

Doporučené články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *