Kamennou branou do pohádky

Nejnavštěvovanější, nejromantičtější, nejcennější a ozdobena mnoha unikáty – taková je trasa naučné stezky, spojující nejznámější cíle celé oblasti. Z vyhledávaného centra cestovního ruchu se nejprve vydáme k Pravčické bráně, nejmohutnějšímu skalnímu mostu v Evropě, a tím jako bychom vstoupili do pohádky. Následující roztodivné skalní útvary, hezká architektura a ve finále plavba romantickou Tichou soutěskou…

Z Hřenska se vydáme po červené turistické značce po silnici po pravém břehu Kamenice mírně vzhůru, míjíme dolní přístaviště a pokračujeme na křižovatku Tři prameny. Monotónní úsek po silnici je lepší vynechat a využít autobusu.

Z křižovatky jdeme po červené značce vlevo po trase naučné stezky, vybudované před více než 20 lety. Stoupáme kamenitou lesní cestou mezi jednotlivými skalami, z tabulí v terénu se dovídáme podrobnosti o lesích Labských pískovců, o rostlinách, o kvádrových pískovcích. To už opouštíme údolíčko a stoupáme trochu strměji do samotné blízkosti skal.Odbočka nás posílá k Jeskyni českých bratří. Jedná se o jeskyni vrstevní, která vznikla hlubokým zvětráváním horniny podle vrstevních spár. Děčínskou vrchovinou mezi pískovcovými skalami vedly stezky pobělohorských exulantů a tato jeskyně byla patrně i jejich útočištěm.

Vracíme se na značku a pokračujeme k hezkému odpočinkovému místu pod Pravčickou bránou. Odtud vede asi 0,5 km dlouhá odbočka k nejobdivovanějšímu útvaru celé oblasti. Již od roku 1826 zde byl výčep, v roce 1881 byl v odvážné poloze nahrazen hotelem Sokolí hnízdo. Stylový objekt výletního zámečku přilepený ke skále je zde do dnes. Procházíme za ním do skalního areálu (placený vstup). Vstup na vlastní Pravčickou bránu je od roku 1980 uzavřen, skalní most byl ohrožen velkou návštěvností. Po kovových schodech se ale dostaneme na okolní vyhlídky.

Spatříme některé zajímavé dominanty na německém území i ve vnitrozemí. Dno Pravčické brány leží v nadmořské výšce 415 m, její šířka u dna je 26,5 m, výška otvoru 16 m, horní část oblouku je ve výši 21 m nad dnem, šířka oblouku 7-8 m a minimální tloušťka 3 m. Němci tuto lokalitu nazývali Prebischtor podle legendárního poustevníka Prebische, který prý tady v některé ze skalních slují přebýval. Ze slavných lidí sem zavítal např. spisovatel Hans Christian Andersen.

V roce 1892 byla upravena Gabrielina stezka mezi Mezní Loukou a Pravčickou bránou. Vracíme se na červeně značenou cestu a právě Gabrielinou stezkou vinoucí se podél skal pokračujeme takřka po vrstevnici. Pohodlně sestupujeme k silnici a Mezní Louce. Následuje asi 2 km dlouhý úsek po silnici – společně se zelenou značkou do malé obce Mezná. Uprostřed obce uhýbá značka vlevo, zprvu mezi pěknými chalupami a pak stezkou mezi skalami velice strmě sestupuje do romantického údolí říčky Kamenice.

Nejromantičtější částí jsou tři soutěsky: Srbsokamenická, Divoká a Tichá. V roce 1877 se v hřenské hospodě U zeleného stromu zrodila zdánlivě šílená sázka – pět odvážlivců se rozhodlo proplout soutěskami na vorech. Na třech vorech vypluli od Dolského mlýna do míst, kterým si lidé zvykli říkat „konec světa”. Čtyři metry dlouhá plavidla dopravila odvážlivce bez úhony do Hřenska. O čtyři roky později se po kamenici začali plavit první výletníci. Než se soutěsky dostaly do podoby, kterou známe dnes, prošly mnohými úpravami. Zasloužil se o ně především kníže Clary – Aldringen. Oficiální otevření Tiché (Edmundovi) soutěsky proběhlo v roce 1890, Divoké soutěsky o osm let později.

Na rozcestí mezi soutěskami u Mezního můstku se dáme vpravo k hornímu přístavišti člunů. Jiná cesta než po vodě dál nevede. Proplujeme necelý kilometr kolem Strážce přístavu a mnoha dalších skalních útvarů, s výkladem našeho převozníka – průvodce.

Z plavidla vystupujeme na pravém břehu. Pomalu se loučíme s impozantní scenérií, kde takřka kolmé skalní věže vystupují 50 – 150 m nad vodní hladinu. Pohodlnou širokou stezkou přicházíme k silnici a po ní se vracíme do středu Hřenska.

Trasa :

Hřensko (obec se nachází 12 km severně od Děčína) – Tři prameny 3 km – odbočka k Pravčické bráně 5 km – Pravčická brána a zpět 6 km – Mezní Louka 12 km – Mezná 14 km – Soutěsky 14,5 km – přístaviště v Tiché soutěsce 15,5 km – dolní přístaviště 16,5 km – silnice 18,5 km – Hřensko 19,5 km

Provoz:

Pravčická brána: duben – říjen : denně 10 – 18 hodin, listopad – březen : sobota + neděle 10 – 16 hodin služby: informační turistické centrum, restaurace, v létě stánek s občerstvením, od sezóny 2003 muzeum Českého Švýcarska kontakt: IC České Švýcarsko, 407 17 Hřensko 82, Tel,Fax : + 420 – 412 554 286, e-mail : prebischtor@volny.cz Soutěsky : duben – říjen, 9 – 17 hodin

Za IC České Švýcarsko Renata Štolcová

Doporučené články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *