Javoříčské jeskyně

Javoříčské jeskyně leží u obce Javoříčko v okrese Olomouc. Je to komplex mnoha chodeb, dómů a propastí v různých výškových úrovních. Velké dómy vznikly pravděpodobně při zemětřeseních. To způsobilo zřícení stropů a stěn. Nad jeskyněmi se tyčí kopec Špraněk a blízko protékají potoky Špraněk a Javořička, které se významně podílely na jejich vývoji. Celková délka dosud objevených chodeb je přibližně 4 km, čímž se tyto jeskyně řadí mezi nejdelší v České republice. Vybrat si můžete ze dvou prohlídkových tras. Delší měří 800m a trvá 60 minut, kratší pak 450m a trvá 40 minut. Stálá teplota je 8°C při relativní vlhkosti 99%. Jeskyně jsou tvořeny několika patry spojenými různými propastmi. Největší je horní patro. Střední patro je o 30 metrů níže, jeho největší částí je tzv.Objevná cesta a Hlinité jeskyně. Největším vchodem do podzemí je tzv. Svěcená díra a kruhová propast Zátvořice.


Vznik a vývoj jeskyní

Většina jeskyní vzniká ve vápenci, který pomalu a dlouhodobě rozpouští voda obsahující kyselý uhličitan vápenatý. Ta proniká trhlinami v hornině a postupně je rozšiřuje. Po mnoha tisících letech tak vzniká mnoho komínů, chodeb a propastí. Na stropech se voda odpařuje a vysrážením uhličitanu vápenatého vznikají krápníky různého tvaru a velikosti. Ty visící ze stropu označujeme jako stalaktity. Pokud voda skapává a odpařuje se na zemi, vznikají tak stalagmity. Pokud se stalaktit a stalagmit spojí, vzniká stalagnát. Specifikou Javoříčských jeskyní jsou heliktity – excentrické krápníky. Rostou proti zákonům gravitace. Na jejich vzniku se podílí několik činitelů, např. nečistoty v kalcitu, nebo silní proudění vzduchu aj.

Objevování Javoříčských jeskyní


O části jeskyní nazývané Svěcená díra a propasti Zátvořice věděli lidé odedávna. Podzemní prostory však zůstávaly dlouho utajeny. V roce 1936 zahájil výkopové práce ve Svěcené díře místní lesní správce Vilém Švec. Jeho tzv. Objevná cesta byl úctyhodný výkon. I s moderním vybavením a znalostí terénu je pro dnešní speleology velmi náročná. Skupina Viléma Švece musela i přes nedostatek vybavení zdolat několik propastí, komínů a puklin, až v roce 1938 objevila mohutný Dóm gigantů a následně celé horní patro Javoříčských jeskyní.

V 50. letech byly objeveny velké části spodních pater. Dodnes občas dochází k objevům nových jeskynních prostor zásluhou různých výzkumných skupin. V roce 1983 byla objevena největší prostora – Olomoucký dóm, 130 metrů dlouhý tunel. Končí však obrovským závalem a proto není veřejnosti přístupný, tak jako spousta jiných částí jeskyní. Jsou to různé pukliny a chodby, které nebyly zatím zmapovány.

Veřejnosti jsou Javoříčské jeskyně přístupné od roku 1939. Můžete je navštívit od dubna do října všechny dny mimo pondělí. Za dlouhou trasu zaplatíte 100Kč, za krátkou 80Kč. Připlatíte si 30Kč za fotoaparát a 100Kč za videokameru. Nejlepší přístup je autem. Přijedete na parkoviště v Javoříčku. Půjdete k památníku a pak po značené lesní cestě cca 1km k jeskyním.

V okolí můžete navštívit krásný hrad Bouzov, o kterém jsem již zde psala: http://www.ces­tovatel.cz/…hrad-bouzov/ .

Informace čerpány převážně z http://www.ca­ves.cz/

Doporučené články