Festival ProTibet 2016

0
379

Hlavním motivem letošního Festivalu ProTibet je stáří – důležitá etapa v lidském životě. Proto také výtěžek festivalu věnují organizátoři z ostravského MOSTu na podporu tibetských seniorů, zejména na lékařskou péči a zlepšení jejich životních podmínek. Největším dílem se bude na výtěžku podílet benefiční představení příbramského divadla A. Dvořáka „Hrdý Budžes“, které proběhne ve spolupráci s DKMO a.s.


Letošní rok 2016 je však také rokem olympijským. Můžeme si tak připomenout XXIX. olympiádu v Pekingu v roce 2008, kterou Čína získala veřejnými přísliby ohledně zlepšení na poli lidských práv. Nenaplněné naděje přinesly Tibetu tragický fenomén sebeupalování Tibeťanů. Tomuto tématu se věnuje první výstava v České republice s názvem Plameny v tichu. Vernisáže se zúčastní i ctihodný Thupten Wangchen, člen parlamentu tibetské exilové vlády, se kterým bude následně probíhat beseda.

Cílem neziskové organizace MOST, o.p.s. je podpora vzdělanosti a zlepšování životních podmínek lidí žijících v Tibetu a indickém exilu. Pomáhá dětem, mnichům, nomádským rodinám a starým lidem bez rodin formou adopce na dálku. Zabývá se rozvojovou pomocí, staví školy a podporuje řemeslné tradice. Od roku 2006 do roku 2015 se podařilo na jejich projekty v Indii a Tibetu získat od dárců přes 15 milionů korun. Díky tomu podpořili více než 3 800 lidí.

Více informací o festivalu a jeho programu naleznete na www.protibet.cz.

Na závěr 15 sekundové video – mniši se umí bavit v Himálajích třeba na účet aktuální kauzy Opencard.