Doklady a pojištění v Schengenském prostoru


Blíží se doba školních výletů, prázdnin, dovolených a letních táborů. V tomto období děti častěji než jindy cestují v doprovodu prarodičů, kamarádů, učitelů či vedoucích oddílů a zájmových kroužků. Mnozí z nich si kladou otázku, jaké doklady budou jejich svěřenci potřebovat, když budou chtít využít možnosti využít výhod Schengenského prostoru a podívat se třeba v rámci výletu na chvíli na území sousedního státu.

Odstranění hraničních kontrol je jen cestou ke zjednodušení pohybu po společném území, ale neznamená, že se obejdeme bez základních dokladů. Po překročení hranic se nacházíme na území jiného suverénního státu a doklady jsou potřebné nejen při namátkových kontrolách, ale samozřejmě i při zápisu v ubytovacím zařízení, jednání v bankách a podobně. Různým zájezdům nebo školním či oddílovým výletům tedy nestačí pouhý seznam účastníků.

Občanům starším 15 let stačí jako doklad pro cestování po všech státech Schengenského prostoru občanský průkaz. U dětí mladších je to trošku složitější. Možnost zapsat si dítě do cestovního pasu skončila 1. září 2006 a bude opět obnovena 1.3.2008. Kdo má potomka takto zapsaného, nemusí mu vyřizovat vlastní doklad. Pokud dítě mladší 15 let cestuje s někým jiným, tak se nevyhne povinnosti mít vlastní cestovní pas.

Podrobnosti o cestovních dokladech lze najít na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

Další často diskutovanou otázkou je zdravotní pojištění. K čerpání zdravotní péče je třeba mít u sebe Evropský průkaz zdravotního pojištění, případně papírové Potvrzení, které jej nahrazuje. V současné době tuto úlohu plní běžně vydávaný platný Průkaz pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny. Jestliže u sebe žádný takový průkaz nemáte, je možné požádat místní zdravotní pojišťovnu o zprostředkování zaslání příslušného potvrzení. Tato alternativa připadá v úvahu při dlouhodobějším pobytu. Během týdenní dovolené se to prostě nestíhá.

V případě, že vyhledáte v zahraničí lékaře, postupujete podobně jako u nás. Pokud potřeba návštěvy není příliš akutní, je dobré vyžádat si od místní zdravotní pojišťovny seznam smluvních lékařů. Od 1.7.2004 nesmí být od vás vyžadována předchozí registrace u místní zdravotní pojišťovny. Jestliže se necháte ošetřit ve zdravotnickém zařízení, máte nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To znamená, že místní systém zdravotního pojištění za vás zaplatí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce. Počítejte ale s tím, že ve většině států se za péči připlácí a pojištění nekryje převoz zpět do České republiky. Spoluúčast na platbě za ošetření, převoz domů, případně další výdaje řeší komerční cestovní pojištění.

Informace týkající se zdravotního pojištění jsou na stránkách Centra mezinárodních úhrad Toto centrum také řeší problémy a nejasnosti týkající se zdravotního pojištění v zahraničí.

Samostatnou kapitolou je zásah horské, či jiné obdobné záchranné služby. Režim v různých zemích se liší. Ve většině zemí se za zásah těchto složek platí a někdy se platba týká nejen cizinců, ale i vlastních občanů. Naopak některá komerční cestovní pojištění kryjí i tato rizika. Podle té které pojišťovny bývají však z krytí vyřazené některé činnosti. Kromě sportovních soutěží bývají ze základního krytí prakticky vždy vyřazeny letecké sporty, často se pojištění nevztahuje na potápění, speleologii a horolezecké sporty, někde včetně vysokohorské turistiky nad určitou nadmořskou výšku. Neexistuje jednoduchý recept pro odhad toho, co jednotlivá pojištění pokrývají. Vždy je nutné si pečlivě prostudovat pojistné podmínky, aby se člověk divil před podpisem a ne až v případě nešťastné události.

Doporučené články