Dny evropského dědictví proběhnou v letošním roce ve znamení tradičních řemesel.


Dny evropského dědictví (EHD) se konají každý rok v září. Jejich cílem je zpřístupnit nejširší veřejnosti nejzajímavější památky všech druhů tj. architektonické, archeologické, sakrální, technické, dále také muzea, galerie a knihovny a i další prostory, v nichž jsou uchovávány neuvěřitelně rozsáhlé sbírkové fondy movitého kulturního dědictví. V České republice proběhnou Dny evropského dědictví 8. – 16. září 2007.

V rámci této rozsáhlé akce pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska je možné navštívit také ty památky, které nebývají veřejnosti přístupné vůbec, nebo pouze příležitostně. Například neveřejné interiéry radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd. V souvislosti se Dny evropského dědictví jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.

Hostitelem Národního zahájení Dnů evropského dědictví (EHD) 2007 bude ve dnech 8. a 9. září město Uherské Hradiště, které nabídne bohatý zahajovací program ve formě lidových slavností. Dny evropského dědictví jsou podle organizátorů projektem, který vede k neformálnímu a soustavnému uvědomování kořenů národních identit a ochraně kulturního odkazu předků. Pořádají se po celé Evropě od roku 1991. Národním tématem letošního ročníku jsou památky, řemesla a lidová kultura.

Přehled se nachází na internetových stránkách www.ehd.cz, na kterých se nachází i mapa památek, které se k akci připojí. Je zde k dispozici i program zahájení letošního ročníku.

Doporučené články