Češi na Haiti vrtají studny


Již osm úspěšně provedených vrtů mají na svém kontě pracovníci českého neziskového projektu Praga-Haiti. Ti chtějí na severozápadě Haiti, nejchudší země západní polokoule, vybudovat několik desítek studní. Ve dvou vesnicích jsou již hotové studny postaveny, vrtaři čekají pouze na povolení místních úřadů, které mohou dát souhlas pro oficiální využívání studní místními obyvateli.

„Nedostatek pitné vody je jedním z největších problémů, se kterými se Haiti potýká. Místní lidé často chodí denně více než šest kilometrů k nejbližší studni, “ přibližuje problémy Haiťanů manažer projektu Praga-Haiti Václav Vacek. To však snižuje jakoukoliv možnost rozvoje země. V posledních měsících má nedostatek pitné vody za následek také rychle se šířící epidemii cholery, kterou se nakazilo již více než 150 000 lidí.

Země leží v tropickém pásu, a proto má studna ve vesnici velkou hodnotu. „Když vytipujeme nějaké místo, kde by bylo možné vybudovat studnu, přiběhnou nadšení vesničané s mačetami a odstraní kaktusy v celém okolí, aby nám v práci nic nepřekáželo,“ popsal radost místních Filip Hlásný, jeden z vrtařů, který na Haiti v současnosti pracuje. „Haiťané jsou za pitnou vodu nesmírně vděční. Při vrtání jich vydrží desítky mnoho hodin pozorovat naši práci. Přinášejí nám také nejrůznější dary,“ dodal Hlásný.


„Vrtat studny na Haiti je nápad českého misionáře Romana Musila, se kterým spolupracujeme již několik let. Když jsme vloni v zimě plánovali, jak můžeme jeho misii a okolním vesnicím nejlépe pomoci, ihned řekl, že lidé nejvíce postrádají pitnou vodu,“ uvedl Vacek. Na ostrově existují pouze firmy, které vrtají studny ve městech. Cesty ve vnitrozemí jsou pro nákladní vozy velmi obtížně sjízdné a lidé na venkově tak musí pro vodu chodit mnoho kilometrů pěšky.

Pracovníci projektu Praga-Haiti proto poslali na tento karibský ostrov české nákladní auto Praga V3S a vrtací techniku. Sami se pak vydali na Haiti vyřizovat potřebná povolení k výstavbě studní. Kvůli nepřehledné haitské administrativě a častým nepokojům trval proces proclení jejich materiálu půl roku. Nyní vrtají již tři týdny a mají vyvrtaných osm studní, z nichž nejhlubší měří 65 metrů.


Více informací o projektu Praga-Haiti můžete získat na webových stránkách www.praga-haiti.cz. Přesnou lokalizaci plánovaných studní můžete nalézt na webových stránkách www.haitiwells­.com. Projekt realizuje občanské sdružení Fidcon. Je to malá nezisková organizace z východních Čech, která se kromě pomoci na Haiti věnuje vzdělávání mládeže.

Pokud je vám projekt sympatický, můžete jej podpořit finančním darem na na účet veřejné sbírky projektu: 2137396359/0800 nebo zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS PRAGAHAITI na číslo 87 777.


Projekt Praga-Haiti pomáhá na Haiti od roku 2008. Vznikl na základě spolupráce s českým katolickým knězem Romanem Musilem, který působil osm let jako misionář ve vesnici Baie-de-Henne na severu ostrova. V první fázi projektu bylo z České republiky do misie přepraveno nákladní auto Praga V3S, které slouží k transportu potravin, lidí i materiálu ze vzdálených měst do misie. Cílem druhé etapy projektu je výstavba studní s pitnou vodou v celém okolním regionu. „V první polovině letošního roku chceme vybudovat minimálně dvacet studní, a tak zajistit pitnou vodu pro několik tisíc obyvatel,“ uvedl Václav Vacek.

Extrémně náročné mise na Haiti se nyní účastní tři čeští vrtaři. Ti musí počítat se stálou teplotou přes 30°C, vysokou vlhkostí, permanentní fyzickou a psychickou námahou, pohybem daleko od základny a nebezpečím přepadení. Průměrná cena jedné studny je přibližně 130 000 korun. Projekt je financován z prostředků dárců a sponzorů.


Již osm úspěšně provedených vrtů mají na svém kontě pracovníci českého neziskového projektu Praga-Haiti. Ti chtějí na severozápadě Haiti, nejchudší země západní polokoule, vybudovat několik desítek studní. Ve dvou vesnicích jsou již hotové studny postaveny, vrtaři čekají pouze na povolení místních úřadů, které mohou dát souhlas pro oficiální využívání studní místními obyvateli.

„Nedostatek pitné vody je jedním z největších problémů, se kterými se Haiti potýká. Místní lidé často chodí denně více než šest kilometrů k nejbližší studni, “ přibližuje problémy Haiťanů manažer projektu Praga-Haiti Václav Vacek. To však snižuje jakoukoliv možnost rozvoje země. V posledních měsících má nedostatek pitné vody za následek také rychle se šířící epidemii cholery, kterou se nakazilo již více než 150 000 lidí.

Země leží v tropickém pásu, a proto má studna ve vesnici velkou hodnotu. „Když vytipujeme nějaké místo, kde by bylo možné vybudovat studnu, přiběhnou nadšení vesničané s mačetami a odstraní kaktusy v celém okolí, aby nám v práci nic nepřekáželo,“ popsal radost místních Filip Hlásný, jeden z vrtařů, který na Haiti v současnosti pracuje. „Haiťané jsou za pitnou vodu nesmírně vděční. Při vrtání jich vydrží desítky mnoho hodin pozorovat naši práci. Přinášejí nám také nejrůznější dary,“ dodal Hlásný.


„Vrtat studny na Haiti je nápad českého misionáře Romana Musila, se kterým spolupracujeme již několik let. Když jsme vloni v zimě plánovali, jak můžeme jeho misii a okolním vesnicím nejlépe pomoci, ihned řekl, že lidé nejvíce postrádají pitnou vodu,“ uvedl Vacek. Na ostrově existují pouze firmy, které vrtají studny ve městech. Cesty ve vnitrozemí jsou pro nákladní vozy velmi obtížně sjízdné a lidé na venkově tak musí pro vodu chodit mnoho kilometrů pěšky.

Pracovníci projektu Praga-Haiti proto poslali na tento karibský ostrov české nákladní auto Praga V3S a vrtací techniku. Sami se pak vydali na Haiti vyřizovat potřebná povolení k výstavbě studní. Kvůli nepřehledné haitské administrativě a častým nepokojům trval proces proclení jejich materiálu půl roku. Nyní vrtají již tři týdny a mají vyvrtaných osm studní, z nichž nejhlubší měří 65 metrů.


Více informací o projektu Praga-Haiti můžete získat na webových stránkách www.praga-haiti.cz. Přesnou lokalizaci plánovaných studní můžete nalézt na webových stránkách www.haitiwells­.com. Projekt realizuje občanské sdružení Fidcon. Je to malá nezisková organizace z východních Čech, která se kromě pomoci na Haiti věnuje vzdělávání mládeže.

Pokud je vám projekt sympatický, můžete jej podpořit finančním darem na na účet veřejné sbírky projektu: 2137396359/0800 nebo zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS PRAGAHAITI na číslo 87 777.


Projekt Praga-Haiti pomáhá na Haiti od roku 2008. Vznikl na základě spolupráce s českým katolickým knězem Romanem Musilem, který působil osm let jako misionář ve vesnici Baie-de-Henne na severu ostrova. V první fázi projektu bylo z České republiky do misie přepraveno nákladní auto Praga V3S, které slouží k transportu potravin, lidí i materiálu ze vzdálených měst do misie. Cílem druhé etapy projektu je výstavba studní s pitnou vodou v celém okolním regionu. „V první polovině letošního roku chceme vybudovat minimálně dvacet studní, a tak zajistit pitnou vodu pro několik tisíc obyvatel,“ uvedl Václav Vacek.

Extrémně náročné mise na Haiti se nyní účastní tři čeští vrtaři. Ti musí počítat se stálou teplotou přes 30°C, vysokou vlhkostí, permanentní fyzickou a psychickou námahou, pohybem daleko od základny a nebezpečím přepadení. Průměrná cena jedné studny je přibližně 130 000 korun. Projekt je financován z prostředků dárců a sponzorů.