Brána do Čech

Takto je nazýváno především severočeské město Ústí nad Labem. Ale i v okrese Ústí nad Orlicí takovéto místo existuje a nese dokonce oficiální název – Zemská brána. Leží mezi Kláštercem nad Orlicí a vrchem Čihák.

Zemská brána, to je především státní přírodní rezervace o rozloze 88 hektarů, ale i naučná stezka podél toku Divoké Orlice, která na naše území přitéká právě zde, protože několik kilometrů před tím kopíruje státní hranici s Polskem. Pro lepší orientaci si popíšeme tuto lokalitu právě cestou po naučné stezce proti proudu řeky. Z Klášterce nad Orlicí (toto letovisko nese jméno po ciriackém klášteru Orlíku, jenž tu byl postaven již kolem roku 1260) se vydáme severním směrem (po modré turistické značce) až k okraji rezervace. Cestou míjíme objekty lidové architektury, ovšem naším cílem je především krajinářsky vysoce hodnotné území s jedinečnou modelací reliéfu (skalními výchozy vytvářenými migmatity a ortorulami i balvanitým řečištěm v horní části toku řeky). Setkáme se tu ovšem také s velmi zajímavým hrabošem mokřadním nebo se vzácným rejskem horským. Z květeny tu lze spatřit lokalitu unikátního a vzácného chráněného kamzičníku rakouského.

Asi v jedné třetině od výchozího bodu trasy se nachází mezi okolními vysokými skalisky tzv. „Ledříčkova skála“. Ledříček, to byl podle místních bájí a pověstí jakýsi „Jánošík Orlických hor“. O kousek dále vidíme zase objekty lehkého opevnění, který zde byly vybudovány v rámci komplexního československého pohraničního opevnění před druhou světovou válkou (Panská stráň a Bleskovec). To se již nacházíme přibližně v polovině cesty a před námi je tzv. „Lusthaus“ (místo, kde byl v roce 1806 postaven v empírovém slohu zámeček stejného jmnéna – v březnu 1936 vyhořel a již nebyl nikdy obnoven) a především „Pašerácká lávka“ (název napovídá, k čemu kdysi sloužila). Přes ní se dostaneme na druhý břeh Divoké Orlice. Bohužel, právě v současné době byla tato lávka podle některých informací stržena ve druhé polovině března velkou povodní. To se již ale dostáváme po členitých skaliskách k poslední pozoruhodnosti rezervace – k Zemské bráně. Jedná se sice o poměrně malý kamenný most, ale je vystavěn velmi bytelně.

Nedaleko odtud při státní hranici s Polskem vystavěl hradecký odbor Klubu českých turistů z bývalého mlýna a hostince vlastní turistickou chatu s penzionem, kterou nazval „Hrádeček“ (neplést s prezidentovým Hrádečkem!). Východním směrem, asi 1,5 km odtud, se nachází sportovní a turistické středisko Čihák s empírovou kaplí z roku 1849.

Doporučené články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *