Pět zapomenutých památek ostrova Krk

0
1113

Cílem mého cestování po chorvatských ostrovech se tentokráte stal kvarnerský velikán Krk. Spolu s ostrovem Cresem zaujímají krásné první místo, co se do rozlohy týče. Krk se pyšní rozlohou 405,78 km2 a prestižním oceněním Modrá vlajka, které mu bylo uděleno za jedny z nejkrásnějších a nejčistších pláží v Chorvatsku. Já však nepřijel s cílem odpočinku na nejbližší pláži před hotelem, nýbrž s naprosto jiným záměrem – poznat zapomenuté památky tohoto překrásného piniemi a mořem vonícího ostrova.


Krk jako kolébka historie

Pokud patříte mezi milovníky historických památek, je vaše návštěva na Krku více než žádoucí. Památky, které se na ostrově nachází, svědčí o bohaté a poměrně pohnuté chorvatské historii a to z dob již dávno minulých. Krk lze označovat za středisko hlaholského písemnictví. Již ve 13. století zde totiž byly prováděny bohoslužby ve slovanském jazyce. Z této doby se na ostrově zachovalo mnoho hlaholských památek. Jako příklad můžeme uvést Baščanskou ploču (Bašskou desku), Statut vrbnički nebo Vrbnički misal, které byly nalezeny u menší obce Vrbnik. Další písemné vzácnosti jsou dnes uloženy v národopisném muzeu v obci Dobrinj.

Starobylé město Fulfinum Mirine

Tento architektonicky zajímavý komplex se nachází v zátoce v blízkosti obcí Njivica a Omisalj. Postaven byl již v prvním století našeho letopočtu a sloužit měl zejména veteránům císařů Flaviovců. Výhodnou námořní pozici zajistil nedaleký přístav, který ke komplexu náležel. V okolí se nacházelo mnoho úrodných polí a vodních ploch. Město Fulfinum Mirine, z jehož slávy se do dnešních dob bohužel mnoho nedochovalo, vás překvapí svou rozlehlostí i architektonickou výjimečností.

Jeskyně Biserujka


Překrásná jeskyně Biserujka se nachází nad Slivaňskou zátokou nedaleko osady Rudine. Objevena byla před více než 100 lety a své jméno (Biser = perla) si získala na základě nalezeného pokladu perel, který zde čirou náhodou objevili návštěvníci. Teplota v krápníkové jeskyni se pohybuje kolem 11 až 13 stupňů a vlhkost je zde takřka „hmatatelná“. Do jeskyně bylo nedávno instalováno elektrické osvětlení, což jí přidalo na ještě větší atraktivitě a také naději, že i vy naleznete nějaký ten zapomenutý poklad, jehož cenu nebude možno vyjádřit v penězích.

Tajemný hrad Frankopan

Mým favoritem mezi zapomenutými památkami je tajemný hrad na ostrově. O jeho výstavbu se zasloužil kníže Nikola Frankopan a to již v roce 1412. Hrad, jehož krása a důstojnost byla ve velké míře zachována také do dnešních dnů, se může pochlubit kruhovou věží, ve které se nacházejí dvě patra a rozlehlá půda. Věž byla postavena o něco později, přibližně ve 13. století. Hrad byl v průběhu 15. a 16. století restaurován a dnes představuje jednu z nejkrásnějších a nejzachovalejších památek na ostrově Krk.

Opatství svaté Lucie

Nedaleko Punatu, v malé vesničce Jurandvor se nachází překrásný kostel svaté Lucie, který zde byl vystavěn přibližně v roce 1100. Jak již bylo výše zmíněno, věhlasnou krčskou památkou je Bašská deska, jejíž replika byla umístěná právě v tomto kostele (originál je pak uložen v Chorvatské akademii věd a umění v Zagrebu). Jejím hlavním cílem bylo oddělení chóru od ostatních věřících. Kostel patří mezi raně románské stavby a o jeho výstavbu se zasloužil řád Benediktinů. Uvnitř kostela se nachází umělecké dílo ze 14. století – oltář s polyptichem na dřevě. Pokud se stejně jako já vydáte na prohlídku kostela (vstupné činí 15 kun), těšit se můžete kromě řady významných chorvatských památek také na krátký 10 minutový film, během kterého se dozvíte spoustu dalších zajímavostí. Pokud někdy na ostrov Krk zavítáte, udělejte si čas na jednu z těchto pěti zapomenutých památek. Mně pomohly poznat ostrov lépe, než ho zná běžný turista.