Cijevna – nejmenší kaňon Černé Hory

0
882
Ve slepencovém podloží si řeka ve dně širokého koryta, kterým protéká jen za jarního tání, vyhloubila ještě minikaňon, který je místy tak úzký, že se dá pohodlně překročit. Na některých místech balvany dokonce vytvářejí strop.

Málokterá země na světě má na svém území takovou koncentraci pozoruhodností, jako Černá Hora. O tom se přesvědčuje stále více Čechů, kteří před povalováním na pláži v režii turistického průmyslu dávají přednost putování a poznávání. I ti ale většinou navštěvují stále jedna a tatáž místa. Stalo se skoro cestovatelskou povinností vystoupat na vrcholy pohoří Durmitor, nakouknout do známé ledové jeskyně, shlédnout z vyhlídky do kaňonu řeky Tary, případně zaplatit nehorázně vysoký poplatek a splout tuto divukrásnou řeku na raftu. Pohodáři přejdou pohoří Bjelasica, obejdou si Biogradsko jezero, případně zabloudí na Komovi, naopak drsnější povahy se pokusí nezabloudit v hromadách rozlámaného vápence pohoří Prokletije. Zájemci o kulturní bohatství si nenechají ujít monastyr Morača, starobylý přístav Kotor chráněný nejjižnějším evropským fjordem, někteří z nich si zajedou ještě do bývalého hlavního města Cetinje, případně vystoupají na Jezerski vrch v posvátném pohoří Lovčen, aby navštívili mauzoleum sjednotitele Černé Hory, knížete Njegoše. Když přidám krásný kaňon řeky Mrtvice, který svojí hloubkou soutěží s kaňonem Tary, tak výčet navštěvovaných míst prakticky končí. Je to škoda. Černá Hora nabízí mnohem víc.


Jedním ze zajímavých míst, o kterých se moc neví, je kaňon říčky Cijevne. Troufám si říct, že tvrzení, že se jedná o nejmenší kaňon Černé Hory, není příliš nadnesené. Nějakou dobu se zde již připravuje vzhlášení přírodní rezervace. To ale nejspíš ještě chvíli potrvá. Cijevna pramení v Albánii na jižním předhůří pohoří Prokletije a po asi padesáti kilometrech se mezi osamělými kopečky vystupujícími z nížiny na severu Skadarského jezera vlévá do řeky Morači. V nížině mezi hlavním městem Podgoricou a městečkem Tuzi, v místech, kde ji přemosťuje silnice směřující k albánské hranici, je úsek toku, který dal Cijevne jméno. Dá se říct, že řeka tu teče jaksi na patra. V dobách jarního tání teče celým svým několik desítek metrů širokým korytem. Jak vody postupně opadávají, skrývá se její proud v malém kaňonu, který si řeka vyhloubila ve zdejším slepencovém podloží. Tento minikaňon se klikatí v délce několika málo kilometrů, je okolo deseti metrů hluboký, často se zužuje až na šířku okolo jednoho metru a místy se dokonce uzavírá stropem z obrovských balvanů. Vytváří tedy jakousi trubici, což se srbsky řekne cijev. V době, kdy je minikaňon zaplněný vodou, je říčka životu nebezpečná. Co do ní spadne, je proudem nemilosrdně rozdrceno o stěny. Jak s přicházejícím létem stoupá teplota a ubývá srážek, ztrácí se i voda z Cijevne, až se z ní stane neškodný potok mírumilovně protékající nepřístupným kaňonkem a lehce se čeřící v peřejkách zakončených malým vodopádkem, pod kterým je tůňka s placeným koupalištěm. Sluneční žár, při kterém zde teploty běžně přesahují hranici čtyřiceti stupňů ve stínu, celý kraj postupně vysuší a pak už říčka teče jen v několik metrů silných vrstvách oblázků pokrývajících dno a jen v kaňonu je možné najít několik metrů hluboké tůně průzračné osvěžující vody.

Když jsem byl u Cijevne poprvé, bylo to na konci prázdnin a řeka se skrývala v tůních kdesi v kaňonu. Počasí bylo celkem milosrdné a při polojasné obloze se teploty držely někde okolo přijatelné třicítky. Bylo zajímavé proplouvat na nafukovacím člunu zákruty kaňonu, ve kterém bylo slyšet jen šplouchání vody, a pozorovat drobné rybky, které v hejnech proplouvaly kolem nás. O dva roky později jsem ke Cijevne dovedl skupinu přátel, tentokrát na začátku července, kdy voda tekla i v peřejkách pod kaňonem. Rázem jsme se stali s našimi nafukovacími loděmi atrakcí pro částečně albánsky mluvící kluky z domků nedaleko řeky. Ti se poněkud podivili našemu nápadu projet si kus kaňonu, ale pak došli k závěru, že Češi jsou prostě divní a dál se věnovali skákání do vody v širší části koryta. Jak jsme zjistili, nejvražednější částí našeho plánu bylo vytipování splavného úseku a nalezení vhodného místa pro spuštění lodí na vodu. Kaňon je místy natolik úzký a zákruty natolik ostré, že Pálava prostě neprojede. Pohybovali jsme se ve sluncem rozpáleném vyschlém korytě se spotřebou asi tak litr vody na kilometr a hledali. Nakonec jsme našli nejen dvě vybělené želví kostřičky, ale i hledaná místa. Odvézt lodě autem kousek po cestě vedoucí podél řeky a spustit je na vodu pak už bylo jen otázkou rutiny a svezení kaňonem zakončené zhoupnutím na peřejkách pak bylo příjemnou odměnou.

Když se budete chtít na nejmenší černohorský kaňon podívat, vydejte se po silnici E742 vedoucí z Podgorice do Skadaru. Po té, co vyjedete z celkem odpudivých panelákových předměstí černohorského hlavního města a minete pár řídkých borových hájků, dojedete asi pět kilometrů za městem k mostu. Před ním odbočte doprava ke skupině domků. Zaparkovat se dá přímo před nimi (za mostem je vpravo jen odbočka k jakémusi značně rozlehlému oplocenému zemědělskému hospodářství s budkou hlídače). Silnička pak pokračuje dál a asi po kilometru vás přivede k placenému koupališti. K řece se dá dostat po skalkách přímo naproti domkům, za nízkého stavu vody se pak tudy dá dojít až k tůňkám ve spodní části kaňonu. Na hranu kaňonu se dá dostat přímo od mostu a pak je možno podél něj procházet prázdným velkým korytem. Místy se dá i sestoupit dolů k vodě.