Začátek konce Evropy?

Úvodní stránka Fóra Plkárna Začátek konce Evropy?

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 8 roky a 6 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #1058 Odpovědět
   milan
   Host

   Začátek konce Evropy?

   Situaci, která v Evropě nastala v souvislosti s uprchlickou
   krizí lze v jistém smyslu připodobnit k období pádu Římské
   říše. Římská říše byla totiž ke svému konci už tak prohnilá a
   mravně zdegenerovaná, že ji nakonec porazili hordy barbarů. Zdolali ji hordy
   barbarů, které sice stály kulturně mnohem níže, avšak právě pro své
   nízké vývojové postavení měli celý svůj další vývoj stále před
   sebou.

   Římská říše tehdy i my dnes jsme dosáhli jakéhosi vrcholu
   vývoje, který lze dosáhnout čistě hmotným, racionálním a
   materialistickým snažením a dále už nemáme co nabídnout. Dosáhli jsme
   relativně vysoké míry blahobytu, která ale měla za následek vznik
   náboženství konzumu a užívání si. A tato touha po užívání si se
   stala jedním ze základních hodnot evropské civilizace, s nimiž
   kráčí ruka v ruce mravní zkaženost, chamtivost, bezohlednost,
   nečestnost, nespravedlnost a tak dále, a tak dále. Už jednoduše vývojově
   nekráčíme do kopce, ale z kopce.

   Ve své touze mít stále víc, ovládat jiných a nejlépe celý svět,
   vykořisťovali Západní země Afriku i arabské státy a pokud se jim
   postavili na odpor, zničili jich vojenskou silou. A z těchto, za
   vydatného přispění Západu ekonomicky a vojensky zruinovaných zemí se
   k nám, jakoby v nezbytných zpětných účincích valí masy
   novodobých „barbarů“, aby položili, dorazili a pohltily morálně
   prohnilou Evropu. A Evropa je už tak morálně zdevastovaná, že ani
   není schopna vnímat, co je v tomto případě pro ni dobré a co
   špatné. Už ani není schopna chránit se.

   Pokud ale nechceme dopadnout jako Římská říše, která se hodnotově
   vyčerpala a pro ztrátu všech vyšších a ušlechtilejších hodnot padla a
   byla pohlcena barbary, pokud takovému něčemu chceme v našem případě
   opravdu zabránit, musíme se opět obrátit k pravým hodnotám. Musíme
   tedy pomyslným způsobem začít opět kráčet ve svém vývoji do kopce, to
   znamená směrem ke spravedlnosti, čestnosti, duchovnosti a k Bohu.

   Vždyť například Evropa ztratila kvůli své poživačnosti
   i schopnost vlastní reprodukce. Mladé páry totiž nemají
   v převážné míře více, než jedno dítě, protože více dětí by
   jim již bránilo v možnostech dalšího, nerušeného užívání si
   života. A tento populační deficit je také jednou z příčin, pro
   který Němci přijímají uprchlíky. Nicméně takové uprchlíky, kteří se
   kulturně nikdy nepřizpůsobí, ale naopak, budou ke svému obrazu přetvářet
   Evropu.

   Evropě může pomoci pouze jediné! A to její návrat k pravým
   hodnotám a odvrácení se od tupého materialismu a prázdného,
   ​​konzumního způsobu života, který ji dohnal k rozvratu a
   relativizaci všech hodnot, že už v nich má takový zmatek, že není
   schopna rozlišovat dobré od špatného. Že už ani nevidí a není schopna
   vnímat to, jak si řeže větev sama pod sebou.

   Nicméně každý, kdo si je vědom jediné cesty k záchraně,
   spočívající v příklonu k pravým hodnotám, by měl začít za
   ně bojovat. Bojovat v první řadě v sobě samotném! A pak
   i ve svém okolí, protože jen toto jediné může zabránit našemu
   pádu, ke kterému musí nutně dojít, pokud se hodnotově nevzpamatujeme.
   Neboť vše vývojově neperspektivní se musí v zákonech tohoto univerza
   jednoho dne nutně zhroutit, aby na jeho troskách mohlo vzniknout něco jiného
   a perspektivnějšího.

   PS. Pokud používám slovo „barbaři“, které by se snad mohlo
   někoho dotknout třeba si uvědomit, že tímto slovem označovali starověcí
   Římané kulturně zaostalejší národy. Nicméně paradoxně, národy
   Římany označované jako barbaři se na úsvitu Římské říše ukázaly
   být vývojově mnohem životaschopnější a progresívnější než ti,
   kteří sami sebe považovali za nositele světové kultury. Na sklonku
   Římské říše se totiž nakonec stali morálními barbary samotní Římané
   a pro jejich vlastní, morální barbarství jich nakonec porazili a zničili
   právě ti, které oni označovali za méněcenné. I v těchto
   skutečnostech můžeme najít paralelu se současným děním
   v Evropě.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ v spolupráci
   s M.Š.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Začátek konce Evropy?
Osobní informace: