Volné vztahy a volná láska devastují společnost

Home Fóra Plkárna Volné vztahy a volná láska devastují společnost

 • Toto téma obsahuje celkem 1 odpověď. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel tilizka a poslední změna proběhla před 7 roky a 7 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
 • Autor
  Příspěvky
  • #1065 Odpovědět
   milan
   Host

   Volné vztahy a volná láska devastují společnost

   Převážná většina dnešních mužů a žen jedná ve vzájemných
   vztazích mezi sebou způsobem, který lze definovat jako volná láska. Nebo
   snad ještě výstižněji, volný sex. Mezi vzájemně se poznávající
   dvojicí k němu totiž dochází už po prvních setkáních, ne-li
   dokonce při úplně prvním osobním styku. Pár desítek let dozadu bylo něco
   takového ojedinělé, avšak onen takzvaný „pokrok“ nelze
   zastavit. Lidé moderní doby žijí rychle a ve vzájemných vztazích mezi
   pohlavími se už téměř natrvalo zdomácnělo to, co lze nazvat volnou a
   nevázanou láskou.

   Ale navzdory současnému trendu jsou zde i jiné názory. Snad
   nemoderní, avšak opírající se o něco vyšší. Názory, snažící se
   klást na lidi taky o trochu vyšší nároky neponechávajíc jej napospas
   jejich sklonu k pudovosti, smyslnosti a tělesnosti.

   Jsou to samozřejmě ony, v dnešní době tak nepopulární, ale
   nadčasové, základní lidsko – morálně – etické principy,
   obsažené v Desateru. V souvislosti s naší problematikou tam
   narazíme hned na dvě přikázání: Nesesmilníš a Nebudeš žádostivý
   ženy bližního svého. Jde o opravdu jednoduché příkazy a
   doporučení, srozumitelné absolutně každému, kdo se chce ve svém životě
   řídit vyššími principy a nechce se stát otrokem své pudovosti.

   Také později ani Ježíš nijak neslevuje s těchto požadavků
   Světla na člověka, ale naopak, ještě je dokonce radikalizuje. Například
   ohledně přikázání Nesesmilníš řekl: „Bylo řečeno Nesesmilníš! Já
   vám však říkám: Kdo žádostivě vzhlédne na ženu, už s ní
   zcizoložil ve svém srdci. „

   To tedy znamená, že již nečistá myšlenka na jiné pohlaví, myšlenka
   pouze připouštějící možnost cizoložství se cizoložství rovná. Tato
   myšlenka už je cizoložstvím bez ohledu na to, zda došlo i k jeho
   fyzické realizaci. Pokud to však dospělo až tam, pak se ještě znásobuje
   vina člověka ve vztahu zákonům k vyšší Moci, dávající celému
   bytí morálně etický rozměr.

   No a oproti těmto, zcela jasně znějícím požadavkům Světla na bytost
   zvanou člověk stojí názory lidí takzvané moderní doby, nadbíhající
   lidským slabostem a sklonu k nízkosti a živočišné malosti, jejichž
   manifestací je to, co se obecně nazývá volnou láskou. Destruktivita
   takových praktik na společnost je však nepopiratelná, čehož svědectvím
   jsou katastrofální ukazatele rozpadu partnerských vztahů.

   Pravý, začínající vztah mezi dvěma osobami opačného pohlaví nemá
   být totiž stavěn na vzájemné tělesné přitažlivosti tak, jak je tomu
   dnes, ale jeho základním předpokladem má být duševní souzvuk dvojice.
   Nebo jinak řečeno, splynutí duší.

   No a tato duševní jednota, prostřednictvím které vzniká mezi partnery
   harmonické doplnění, takový stav souzvuku duší pak jednoduše vylučuje
   něco podobného, ​​jako nevěru. Vylučuje tělesnou touhu po jiném muži,
   nebo ženě.

   Vylučuje ji proto, že partneři vyciťují, že prožívání takového
   druhu harmonie duší stojí řádově mnohem výše, než prožívání
   tělesného požitku při nahodilých stycích.

   K tělesnému spojení by tedy mělo docházet pouze v případě
   dosažení zmíněné duševní harmonie. Pokud totiž taková harmonie
   neexistuje, žádné sexuální zážitky ji nemohou nahradit. Neboť pokud se
   partneři tělesnosti dostatečně nasytí, najednou zjistí, že je už
   téměř nic nespojuje a odcházejí od sebe. Žel, odcházejí od sebe
   mnohokrát pouze proto, aby hledali své štěstí v novém, stejně
   povrchním vztahu.

   Volná láska je falešná cesta, která lidem nikdy nepřinese štěstí a
   požadovaný stav vnitřní, partnerské harmonie, protože prostřednictvím
   volné lásky nelze dosáhnout ničeho, co by bylo hodnotnějšího, nebo
   trvalejšího charakteru.

   Z tohoto důvodu by bylo mnohem užitečnější mluvit na veřejnosti a
   především mladým lidem o skutečných kritériích pravého vztahu,
   s jejichž nejdůležitějším je vzájemná duševní harmonie a
   duševní soulad partnerů. Nesprávné představy o volné lásce,
   snažící se co nejrychleji sahat po smyslných zážitcích, mylné představy
   o volné lásce, jejíž jsou plné knihy, časopisy, filmy, jako
   i život sám totiž nemohou nikomu přinést nic dobrého, ani nic
   trvalejšího.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ v spolupráci
   s M.Š.

  • #5889 Odpovědět
   tilizka
   Účastník

   dnes jsem se zrovna dostala k podobenství jabloně a celého roku. Jabloň má květy jenom dva týdny z celého cyklu a totéž v podstatě platí o lásce. U nás na „webu“:https://print24.com/cz/ jsem tiskla nespočet různých tématických brožur nebo časopisů. Vůbec bych si však nedovolila tvrdit, že je to vše kolem partnerství až tak jednoznačné.

   Za tu volnou lásku naši rodiče zvonili klíči v Listopadu.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
Odpověď na: Volné vztahy a volná láska devastují společnost
Osobní informace:
- Advertisement -Česká video produkce, vytváří i cestovatelské blogy!