Učení teologové, mýlíte se!

Home Fóra Plkárna Učení teologové, mýlíte se!

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 3 roky a 2 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #975 Odpovědět
   milan
   Host

   Učení teologové, mýlíte se!

   Je smutné, že existuje mnoho oblastí, ve kterých se současné
   křesťanství odklání od původního učení Ježíše Krista. A jedním
   z nich je právě teologie. Jde v podstatě o určitý druh
   filozofie a filozofování, se snahou o rozumově racionální
   rozebírání víry a její mnoha jednotlivostí. Vysoká teologie není něco,
   co by bylo přístupné nejširším masám věřících. Ale ne proto, že by
   snad byla skrývaná a utajovaná, ale proto, že je tak mimořádně
   komplikovaná a intelektuálně náročná.

   Ale toto všechno, i když se to na první pohled nezdá, je
   v ostrém rozporu se slovy Krista, který nás nabádal k něčemu
   úplně jinému! K tomu, abychom byli jako děti!

   Co znamená jeho doporučení? Znamená, že k výšinám vede jedině
   cesta čistého dětského srdce a jednoduché, nekomplikované a přímé
   dětské mysli. Znamená to, že skutečnou Pravdu bytí lze chápat jedině
   tímto způsobem, protože skutečná Pravda je prostá, jednoduchá a
   přirozená. A proto přístupná absolutně každému člověku bez
   rozdílu!

   Naopak, komplikovanost, složitost a přílišná učenost pouze zamlžují
   cestu k Pravdě, protože se ji snaží vidět složitější, než ve
   skutečnosti je. Ba co víc, takový přístup zcela znemožňuje její
   chápání! To, co lidé takovýmto rozumově komplikovaným způsobem
   získávají, jsou jen jejich vlastní lidské názory tak, jak to kritizoval
   už Ježíš ve své době slovy:

   Konečně je proto potřebné pochopit, že skutečná Pravda je prostá,
   jednoduchá a nekomplikovaná, což je na míle vzdálené od přehnané
   komplikovanosti nejrozličnějších teologických rozumových konstrukcí.
   A právě proto je možné Pravdu vnímat a znát jedině v prosté,
   nekomplikované jednoduchosti srdce a mysli, jakou mají děti. Jde tu totiž
   o účinky vesmírného zákona stejnorodosti, na jehož základě
   k sobě nachází cestu pouze to, co je stejné a vzájemně
   stejnorodé.

   A zákon stejnorodosti se ve vztahu k poznání Pravdy bytí a
   poznání Stvořitele projevuje ještě také jiným způsobem. A sice tak,
   že nejvnitřnější duchovní jádro naší osobnosti, to skutečné ,
   o které jde především, se v nás projevuje čistými city. To
   znamená, že jedině za pomoci čistých citů je člověk schopen vnímat,
   poznávat a chápat všechno to, co k nám přichází z výšin
   Ducha.

   A toto, jeho duchem skrze čistý cit uchopené duchovní poznání,
   pocházející z výšin Ducha, pak člověk může prostřednictvím
   spolupráce s rozumem odít do slov. Může ho zhmotnit do slov. Takto by
   to mělo fungovat a takto by měl člověk formovat své poznání Pravdy
   i poznání Stvořitele. Jedině tímto způsobem se totiž dokonale
   naplňují účinky velkého vesmírného zákona stejnorodosti, na jehož
   základě duchovní jádro člověka, projevující se v nás čistými
   city, může navázat kontakt a spojení se vznešenou Pravdou Ducha. Jedině
   takto ji může tušit, vnímat a porozumět jí.

   Člověk však kromě citových impulsů ducha vlastní také rozum, aby
   prostřednictvím něj poznával hmotný svět a mohl ho ovládat.
   A prostřednictvím rozumu a rozumových znalostí se lidé skutečně
   stali téměř neomezenými vládci hmotného světa. A to proto, že opět
   na základě vesmírného zákona stejnorodosti, je právě náš rozum
   stejnorodý s hmotou. Proto k ní nachází cestu, proto jí rozumí,
   chápe ji a ovládá ji.

   Žel, kvůli úspěchům rozumu v ovládání hmotného světa, začali
   postupně lidé mimořádným způsobem nadhodnocovat jeho význam. Začali se
   opírat především o něj a časem to došlo až tak daleko, že
   mínění rozumové složky jejich osobnosti se pro ně stalo rozhodující
   také ve věcech ducha. Také duchovní oblast a duchovní pravdy začaly být
   vnímány, poznávány a uchopovány rozumem.

   Ale protože rozum je na základě zákona stejnorodosti stejnorodý jedině
   hmotě, muselo dojít k tomu, že vznešenost, velikost a zářivost Pravdy
   Ducha byla rozumově zploštěna, okleštěná, ohraničená a omezená.

   A tak to, co pocházelo z Výšin Ducha, jako potrava a oblažení
   pro ducha člověka, sídlícího v jeho srdci, bylo rozumem znehodnoceno a
   ztratilo schopnost povznášet ducha. Ztratilo to schopnost vést člověka
   k výšinám Ducha.

   Tak se z duchovních učení působením rozumu staly nauky duchovně
   mrtvé a učenci, kteří je byť celý život studovali, se stali neschopní
   vnímat, poznávat a porozumět skutečným pravdám Ducha. A proto tito
   lidé, například bibličtí zákoníci a farizeové, nebyli vůbec schopni
   chápat učení Ježíše Krista. Jeho učení však bylo mnohem blíže
   obyčejným lidem, kteří v sobě přece jen ještě nesli určitou míru
   prostoty, přirozenosti a nekomplikovanosti srdce.

   A právě kvůli tomu volá Ježíš k nám všem, abychom byli
   jako děti, protože jinak nebudeme moci vejít do království nebeského. To
   znamená, že se máme více řídit svými čistými city, které jsou impulsy
   našeho ducha, a jejichž prostřednictvím se stáváme schopní vnímat a
   uchopit pravdy Ducha.

   Vše je tak nesmírně jednoduché, pouze člověk sám si to zkomplikoval.
   Vždyť přece o pravdě srdce a čistého citu netřeba vůbec uvažovat!
   Netřeba o ní vůbec hloubat! O pravdě srdce a čistého citu
   netřeba dělat žádné teologické konference!

   Pravda srdce, čili pravda ducha, přece v každém člověku vždy
   jasně září v čistotě jeho citu! Ním se řiďme a ním prociťujme
   hodnotu i pravdivost věcí. Zde netřeba vskutku o ničem
   přemýšlet! Zde je potřeba pouze prostě žít a jednat ve svobodě ducha! Ve
   svobodě čistého citu, který se ozývá v našem srdci!

   Jakékoliv myšlenkové hloubání o tom věci pouze zbytečně
   komplikuje a zamlžuje! A žel, právě na takovémto myšlenkovém
   hloubání, analyzování a komplikování je postaveno to, co se nazývá
   teologií. Teologie je rozumová snaha o vyjádření pravd Ducha, což
   však na základě vesmírného zákona stejnorodosti není možné.

   Ale protože lidé ve svém nitru enormním způsobem nadhodnotili vlastní
   rozum, v jeho pýše, v pýše rozumu odsouvají bokem cestu dětské
   prostoty. Skutečná pravda i skutečné poznání Stvořitele musí být
   podle názoru lidí, přeceňujících rozum, mnohem složitější a mnohem
   intelektuálně náročnější. Jen tímto způsobem je to podle nich opravdu
   velké. A proto, aby mohli dosáhnout této iluzorní velikosti, vzniklo
   cosi takového, jako je teologie. Jen ona může podle jejich názoru odkrýt
   nejskrytější tajemství bytí, protože poznávacím znamením skutečné
   moudrosti je právě míra obtížnosti pochopení. A proto tento druh
   lidí realizuje své a svou „moudrost“ právě v rámci
   složitosti teologie.

   Toto je však cesta falešná! Je to cesta pýchy rozumu, který svýma
   nehodnýma rukama sahá na pravdy Ducha a zplošťuje je, zmenšuje je a zužuje
   je. Je to cesta pýchy rozumu, který z velikosti učení Ducha vytvořil
   pouze své vlastní nauky lidské.

   V ostrém protikladu k tomu znějí slova velkého Mistra:

   Jedině v dětské čistotě srdce a citu je skrytá cesta
   k pochopení Pravdy bytí, i k pochopení Stvořitele! Jedině
   dětská čistota srdce a citu je pravou cestou ke Světlu!

   http://kusvetlu­.blog.cz/ ve spolupráci s M.Š

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Učení teologové, mýlíte se!
Osobní informace:
- Advertisement -Česká video produkce, vytváří i cestovatelské blogy!