Strach z posledného súdu

Home Fóra Plkárna Strach z posledného súdu

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 9 roky a 2 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #1102 Odpovědět
   milan
   Host

   Strach z posledného súdu

   Väčšina ľudí má strach zo svojej smrti a preto nechcú o nej ani
   len počuť. Mnohí veriaci majú strach z posledného súdu a preto tiež
   o tom nechcú nič počuť. Avšak naše naivné vyhýbanie sa
   nepríjemným skutočnostiam nemôže týmto nepríjemným skutočnostiam
   v nijakom prípade zabrániť. Budeme nimi konfrontovaní tak či tak,
   ibaže v prípade ustráchaného vyhýbania sa im absolútne nepripravení.
   A to bude len na našu vlastnú škodu, pretože ako sa hovorí, šťastie
   praje pripraveným.

   Z tohto dôvodu by ľudia mali poznať pravdu. Pravdu o veľkom,
   prísnom a konečnom zúčtovaní, pred ktorý stojíme. O zúčtovaní vo
   stvorení, ktoré oddelí dobrých od zlých tak, ako sa oddeľuje kúkoľ od
   pšenice.

   Že ide o vec vážnu a dôležitú dokazujú i evanjeliá. Lebo
   hoci slovo „evanjelium“ znamená „dobrá zvesť“, nebolo možné
   vyhnúť sa v nej množstvu zmienok o tomto dianí.

   Už pred zahájením verejného účinkovania Ježiša Krista hovoril Ján
   Krstiteľ o sekere priloženej ku koreňom stromov a o tom, že bude
   vyťatý každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie. A príkladov či
   podobenstiev, kedy hovoril o týchto vážnych skutočnostiach samotný
   Ježiš je naozaj množstvo.

   Za všetky spomeňme podobenstvo o rozumných a nerozumných pannách,
   z ktorých rozumné, čiže pripravené, alebo inými slovami spĺňajúce
   určité kritéria, budú začlenené medzi bytosti vo stvorení
   upotrebiteľné, kým nerozumné, čiže nebdelé a nepripravené, prídu
   o túto možnosť.

   Alebo iné podobenstvo, v ktorom sa hovorí, že pri konečnom triedení
   pôjdu baránkovia – čiže dobrí do života a kozlovia – čiže zlí do
   záhuby.

   A nakoniec, celé biblické zjavenie je predsa zakončené spisom
   s veľavravným názvom Apokalypsa. V ňom je tvrdými slovami
   opísaná perspektíva ľudstva, ignorujúceho zákony univerza.

   Máme sa teda týchto vecí báť a vyhýbať sa im, alebo je omnoho
   rozumnejšie vážne sa nimi zaoberať a pripraviť sa na ne?

   Ak totiž boli tieto skutočnosti ľudstvu sprostredkované práve takouto
   prísnou formou, tak v tom musíme hľadať nejaký, Svetlom chcený
   zmysel. A zmyslom toho je dôrazné upozornenie na to, čo nás čaká, ak
   sa nezmeníme a neprispôsobíme Vôli Stvoriteľa.

   A zmenili sme sa? Žije ľudstvo podľa Zákonov Božích? Len sa
   pozrime vôkol seba, aká je realita. Na základe čoho máme právo dúfať,
   že sa vyhneme Bibliou predpovedaným udalostiam? Vari tých 2000 rokov od
   príchodu Krista nebol dostatočne dlhý čas na to, aby sme sa spamätali?

   A keďže doba konečného zúčtovania sa stále viac približuje, nie
   je nič potrebnejšieho, ako hovoriť o týchto vážnych skutočnostiach.
   Aby sme sa v čase, ktorý nám ešte zostáva spamätali a vyšvihli na
   tú úroveň človečenstva, aká od nás bude v deň účtovania
   požadovaná. Buď to totiž dokážeme a uspejeme, ako tie múdre panny, alebo
   to nedokážeme a dopadneme ako panny nerozumné.

   Posledný súd môžeme tiež pripodobniť maturitnej skúške. Vzorný
   študent, pravidelne sa pripravujúci na každý vyučovací deň s ňou
   určite nebude mať žiadne problémy. Menej vzorný študent, ktorý síce bral
   štúdium na ľahkú váhu, ale nakoniec si predsa len uvedomí vážnosť
   skúšky a napne všetky sily, aby zameškané dobehol, taktiež maturitu
   zvládne. Avšak ten, kto sa príliš nenamáhal počas celého štúdia a
   zotrvá vo svojej ľahkomyseľnosti až do poslednej chvíle, ten skúšku
   nezloží.

   A tento posledný príklad ľahkomyseľného študenta je príkladom
   celého ľudstva, ľahkomyseľne a nepripravene kráčajúceho v ústrety
   „maturite“ vo stvorení, prehliadajúc a ignorujúc všetky upozornenia.

   Najväčšou chybou, ba doslova previnením ľudí v tomto smere je ich
   ľahostajnosť. Ľahostajnosť a plytkosť ich prístupu k životu,
   k jeho pravým hodnotám a k naplneniu zmyslu vlastného bytia na
   zemi. Ich úsilie, túžby a ciele sa totiž v mnohom nelíšia od zvierat.
   A nakoniec aj zomierajú nevedomí ako zvieratá.

   Ale človek je predsa len viac. Človek má stáť vo stvorení úplne vedome
   a v poznaní Zákonov, ktoré sú prejavom Božej Vôle napĺňať pravú
   hodnotu svojho človečenstva. Inak ho bude stíhať nešťastie za
   nešťastím, aby nakoniec všetko vyvrcholilo tak, ako je to zaznačené na
   posledných stránkach biblie v kapitole Apokalypsa.

   Výstrahy formulované v Apokalypse však nie sú nemenným
   predurčením, ale iba varovaním pred tým, čo musí prísť, ak sa ľudstvo
   nevpraví do Zákonitostí Božej Vôle. Jedine keď toto dokáže, môže sa
   vyhnúť apokalypse.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ v spolupráci
   s M.Š.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Strach z posledného súdu
Osobní informace:
- Advertisement -Česká video produkce, vytváří i cestovatelské blogy!