Spravedlnost existuje!

Úvodní stránka Fóra Plkárna Spravedlnost existuje!

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 9 roky a 2 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #1086 Odpovědět
   milan
   Host

   Člověka nelze násilím udělat šťastným, i kdybychom si to velmi
   přáli. Má totiž svobodnou vůli, která je darem od Stvořitele a která mu
   umožňuje svobodně se rozhodovat pro věci dobré, nebo špatné.
   S každým našim svobodným rozhodnutím je však spojena odpovědnost,
   které se nemůžeme zbavit. Ve stvoření totiž platí železný zákon: Co
   kdo zaseje, to také sklidí.

   Každý člověk, který chce jednat ve svém životě správně by si měl
   být vědom této jednoduché Zákonitosti. Měl by pochopit její prostou
   logiku a na základě toho by se pak měl začít rozhodovat správně a
   správně jednat.

   Lidé si totiž ničí životy a dělají nešťastnými sebe i jiných
   mnohdy ani ne proto, že by snad oni sami byli až tak špatní, ale
   především z nevědomosti a lehkomyslnosti. Nevědomost proto třeba
   nahradit poznáním. Poznáním o neomylných účincích Zákona
   zpětného působení, vyjádřeného slovy: Co kdo zaseje, to také nutně
   sklidí. Zákona, jehož působení se nemůže vyhnout nikdo z nás.

   Pokud někdo seje svými city, myšlenkami, slovy a činy dobro, sklidí
   dobro. Pokud ale někdo seje svými city, myšlenkami, slovy a činy zlo,
   sklidí bezpodmínečně zlo a to buď v tomto svém životě, buď po své
   fyzické smrti na takzvaném druhém světě, nebo při svém opětovném
   pozemském vtělení, protože ve stvoření platí zákonitost reinkarnace.

   Každý myslící člověk by si měl proto uvědomit, že právě Zákonem
   zpětného účinku je dokonale zabezpečena univerzální Spravedlnost pro
   všechny.

   Pokud tedy někoho v současnosti potkává zlo, musí si být vědom
   toho, že musel nutně sám kdysi zlo sít a tudíž toto zlo se ke němu vrací
   zpět, jako důsledek jeho vlastního, nesprávného jednání.

   Moudrý člověk pak dokáže přijmout účinky neomylné Spravedlnosti jako
   spravedlivou odplatu za své činy, kterou, pokud je právě takovým zralým
   způsobem přijata, je splacen jeho karmický dluh a smazána jeho vina.

   Nemoudrý člověk bude naopak zlořečit na svůj nepříznivý osud, bude
   mluvit o nespravedlnosti, i když mu to v konečném důsledku
   i tak nemůže být k ničemu platné, protože účinky zmiňované,
   vyšší Spravedlnosti musí přijmout i on.

   Pokud se to však děje bez pochopení, svým reptáním na osud si zase seje
   něco špatného, co se k němu časem opět určitě vrátí. Je to pak
   jeden velký koloběh utrpení, v němž navazuje jedno vlákno řetězu za
   druhým. A tento koloběh lze přeseknout pouze poznáním a
   přizpůsobením se univerzální Zákonitosti ukryté ve slovech – Co kdo
   zaseje, to také sklidí.

   Člověk si musí uvědomit, že i když se k němu bude určitý
   čas vracet jím samým zaseto, minulé zlo, ale on už bude od chvíle
   poznání výše zmíněných zákonitostí vědomě sít pouze dobro, nakonec
   se jeho karma vyčerpá a jeho vina bude odpykána. Pak se k nám, podle
   Zákona – Co kdo zaseje, to také sklidí, bude vracet už jen dobro.

   No a nakonec mi nedá nevzpomenout, že člověk, který jednou poznal a
   pochopil neoblomnost Zákona zpětného účinku se musí s hrůzou a
   bolestí dívat na současný, každodenní život kolem nás a na tu
   neuvěřitelnou lehkomyslnost a naivitu lidí, kteří doufají, že žádná
   vyšší Spravedlnost neexistuje.

   Proto si žijí klidně a bezohledně tak, jak je to pro ně osobně co
   nejvýhodněji v domnění, že za své činy nebudou nikým bráni
   k odpovědnosti. A tak se stále více rozmáhá lež, podvod,
   okrádání, pomluvy, chamtivost, nepoctivost, prospěchářství, honba za
   ziskem, mocí nebo slávou, zvrhlost, smyslnost, vulgárnost, arogance,
   namyšlenost a mnoho, mnoho jiného.

   Pokud však právě takové „hodnoty“ velmi intenzivně
   každodenně sejeme, co asi budeme sklízet? Je opravdu hrozné na to byť jen
   pomyslet. V této souvislosti se vzhledem k hodnotovému žebříčku
   průměrného člověka dnešní doby neodbytně vnucuje jedno, jediné slovo,
   které bude představovat poslední tečku za nesprávným myšlením a
   jednáním lidí. Je to slovo „Apokalypsa“! Apokalypsa, o níž
   bylo tomuto lidstvu výstražně mluveno již před 2000 lety.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ v spolupráci
   s M.Š.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Spravedlnost existuje!
Osobní informace: