Sila celku zvíťazí!

Úvodní stránka Fóra Plkárna Sila celku zvíťazí!

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 10 roky.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #1107 Odpovědět
   milan
   Host

   Sila celku zvíťazí!

   Kto podporuje prospech celku, kto napomáha k zveľaďovaniu a
   k pozdvihovaniu celku, ten je sám celkom podporovaný. Za takýmto
   človekom stojí nesmiernosť sily celku, ktorá ho podporuje a urovnáva mu
   všetky jeho životné cesty. Ak totiž človek podporuje celok, on sám stojí
   v sile a podpore celku a môže prostredníctvom nej úspešne zdolávať
   aj tie najväčšie prekážky.

   Ľudia tohto sveta sa však z pôsobenia pre prospech celku vyčlenili
   svojim egoizmom. Egoizmom, hľadiacim iba na prospech seba samého.

   Áno, väčšina toho, čo ľudia tejto zeme robia je robené iba pre ich
   osobný prospech. Práve takéto uvažovanie je základom všetkých ich snáh.
   Ak totiž ich snaženie aj prinesie úžitok niekomu inému, je to spravidla iba
   vedľajší produkt. Je to len určitý nevyhnutný prostriedok
   k dosiahnutiu konečného a rozhodujúceho cieľa a síce, prospechu seba
   samého. Práve takáto je skutočná a reálna vnútorná motivácia ľudí
   tejto civilizácie.

   Lekár teda nelieči predovšetkým preto, aby pomáhal trpiacim, ale hlavne
   preto, aby si dobre zarobil. Politik nejde do politiky preto, aby slúžil
   národu, ale aby predovšetkým obohatil sám seba. Podnikateľ nepodniká
   preto, aby priniesol osoh spoločnosti a poskytol ľuďom živobytie. Podniká
   predovšetkým preto, aby hlavne on sám čo najviac zarobil a čo
   najrýchlejšie zbohatol. A tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, veľká
   česť tým nemnohým výnimkám.

   Ak budeme k sebe naozaj úprimnými musíme uznať, že nie to
   pozitívne, nie to prinášajúce dobro celku je základným motívom všetkého
   nášho jednania ale žiaľ, je ním to menej pozitívne, to zištne
   egoistické, čo hľadí predovšetkým na prospech seba samého.

   Takýmto princípom vnútorného nastavenia sa však človek vyčleňuje
   z jednoty celku. Svojim egoizmom sa stavia mimo neho, pretože jeho
   vlastné dobro je pre neho dôležitejšie, ako dobro všeobecné. Takýto
   jedinec totiž zväčša neváha postaviť sa proti záujmom celku a poškodiť
   ich vždy, keď z toho môže mať nejaký prospech a osobné výhody.
   Prednostným preferovaním egoistických záujmov svojho osobného „ja“ sa
   teda dostáva do konfliktu so záujmami celku a poškodzuje ich. Jednoducho
   povedané, stáva sa škodcom!

   Človek pri všetkom tom čo robí teda nezohľadňuje záujmy a prospech
   iných ľudí, záujmy a prospech prírody, zvierat, rastlín a stromov,
   nezohľadňuje prospech a záujmy vody, vzduchu a zeme. Človek nad toto všetko
   nadradil iba svoje vlastné záujmy a to aj za cenu toho, že tým spôsobí
   škodu iným ľuďom, zvieratám, stromom, vode, vzduchu, či zemi. Človek
   neváha, a s väčšou alebo menšou mierou bezohľadnosti svojho egoizmu
   sa obracia proti všetkému. Z bezohľadnosťou prospechárstva svojho
   egoizmu sa stavia proti celku ako jeho škodca a nepriateľ.

   Avšak keby takto konali hoci aj úplne všetci na zemi, sila celku,
   o ktorého veľkosti nemáme ani len tušenia zostane vždy neporovnateľne
   väčšou, ako jeho časť, ktorú predstavuje celé ľudstvo. A táto
   ohromná sila, proti ktorej sa ľudia vo svojom egoistickom zmýšľaní
   postavili stojí teraz nepriateľsky proti nim. Nepodporuje ich a nepomáha im,
   ako by tomu muselo nevyhnutne byť, keby vo všetkom svojom konaní vždy
   zohľadňovali predovšetkým záujmy celku. Keďže však takto nečinia,
   stojí ohromná sila celku stvorenia voči ním v tichom, nechápavom
   očakávaní, v ktorom pomaly narastá jej nepriateľstvo voči človeku.
   Vo všeobsiahlosti celku stvorenia je totiž očakávané, že ľudstvo nakoniec
   predsa len precitne a spozná svoj fatálny omyl.

   Avšak každým nadchádzajúcim dňom, v ktorom naďalej zotrvávame vo
   svojom egoizme rastie nepriazeň a odpor celku voči nám. Tento celok sa totiž
   nemieni nechať trvalo poškodzovať. Je ochotný dlhodobo, hoci aj celé
   stáročia čakať na zmenu k lepšiemu, ak ale k tejto zmene
   nedochádza, kalich trpezlivosti raz pretečie a nesmiernosť sily celku sa
   nakoniec obráti voči tým, ktorí ho poškodzovali a stavali sa proti
   nemu.

   Bude to niečo podobného, ako keď v ľudskom organizme začne hlodať
   nejaká infekcia. Telo zmobilizuje svoje ochranné mechanizmy, ako napríklad
   biele krvinky a vyšle ich na postihnuté miesto, aby infekciu zlikvidovali.

   A tak aj ohromný organizmus celku tohto stvorenia bude nútený
   zaktivizovať svoje obranné mechanizmy a vyslať ich, aby zlikvidovali zhubnú
   infekciu egoizmu na zemi. A celok v jeho obrovskej moci a sile zničí
   všetko a všetkých, ktorí ho dlhodobo poškodzovali, čo je nanajvýš
   logické a absolútne legitímne. Z tejto očisty organizmu celku stvorenia
   môžu vyviaznuť a vyviaznu len tí, ktorí sa naučili zohľadňovať jeho
   záujmy. Ľudia, ktorí pri všetkom čo robia zohľadňujú aj prospech a
   záujmy iných ľudí, záujmy zvierat, stromov, prírody, vody, vzduchu a zeme.
   Iba takýto ľudia majú trvalé miesto vo stvorení, pretože sú prínosom pre
   celok. Iní v ňom miesto nemajú! A čas, ktorý im bol doteraz
   darovaný im bol poskytnutý len preto, aby pochopili, nahliadli a spoznali omyl
   vlastného egoizmu a zmenili sa k lepšiemu. Ak to nepochopia a nezmenia
   sa, budú obrannými mechanizmami celku odstránení ako škodlivá
   infekcia.

   Ten, ktorému celok stvorenia patrí a je jeho Tvorcom vyslal pred
   2000 rokmi na zem svoje posolstvo prostredníctvom vlastného Syna, aby sa
   ľudia naučili milovať svojho blížneho ako seba samého. Inými slovami
   povedané, aby sa popri svojich vlastných záujmoch naučili zohľadňovať
   i záujmy iných ľudí a prihliadať na ne. Práve toto je totiž prvý a
   rozhodujúci krok na ceste zohľadňovania záujmov celku stvorenia.

   Ľudstvo však doposiaľ neuskutočnilo ani tento prvý krok a to, čo na
   zemi bujnelo a rozmáhalo sa bol len ich egoizmus, hľadiaci iba na prospech
   seba samého a to aj na úkor iných. Kalich trpezlivosti však už preteká a
   každý, kto takýmto spôsobom zmýšľa a jedná bude ako škodlivá infekcia
   odstránený z celku stvorenia. Je už totiž čas, aby v ňom
   konečne zavládlo zdravie a harmónia.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ v spolupráci
   s M.Š.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Sila celku zvíťazí!
Osobní informace: