Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality

Úvodní stránka Fóra Plkárna Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 9 roky a 11 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #1105 Odpovědět
   milan
   Host

   Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality

   Tento text je určený predovšetkým mládeži, ktorá sa potrebuje správne
   zorientovať v problematike sexuality a ľudskej pohlavnosti, pretože to,
   čo jej v tomto smere môže ponúknuť súčasný svet je mätúce,
   dezorientujúce a pokrivené. Pretože účelom sexuality v súčasnom
   ponímaní je predovšetkým užiť si. Užiť si volne, neviazane a bez
   akýchkoľvek predsudkov.

   Lebo vraj naše telo, ktoré nám patrí je iba naším vlastným majetkom a
   my si s ním môžeme robiť čo chceme. To znamená, že máme legitímne
   právo plne vyžiť jeho sexuálneho potenciálu pre vlastné potešenie. Či
   už v partnerskom vzťahu, alebo ak partnera nemáme vlastným seba
   uspokojovaním.

   A aby sa v tom človek necítil nijako obmedzovaný, začína sa
   čoraz viacej negovať spojitosť sexuality s morálkou a etikou. Takýto
   prístup má však za následok rozklad a deštrukciu osobnosti človeka, alebo
   minimálne zastavenie a obmedzenie jeho jeho ďalšieho osobnostného vývoja.
   Lebo v skutočnosti je hlavným účelom pohlavnej sily práve osobnostný
   rast človeka, ku ktorému ale dochádza iba vtedy, ak je ľudská pohlavnosť
   krotená a usmerňovaná silným eticko morálnym prístupom k nej.
   V takomto prípade sa mohutný potenciál jej energie pretaví do
   rozvíjania osobnosti človeka, formujúc ho smerom k vyšším a
   ušľachtilejším hodnotám.

   Pohlavná sila nemá byť teda vyplytvaná v telesnosti, ale
   orientáciou k vysokým mravným, morálnym a duchovným ideálom
   pretavená vo vysoko vyvinutú ľudskú osobnosť. Je to totiž presne tak, ako
   s každou energiou, napríklad tou elektrickou. Môžeme ňou svietiť a
   môže nám uľahčovať život prostredníctvom rôznych užitočných
   elektrických prístrojov, alebo ňou môžeme nabiť oplotenie okolo
   koncentračného tábora, či využiť ju na elektrické kreslo. Je to stále
   tá istá energia, záleží len na spôsobe jej využitia. Záleží iba na
   tom, či ju použijeme k pozitívnemu a budujúcemu účelu, alebo
   k účelu negatívnemu a deštruktívnemu.

   Žiaľ, na tomto svete to funguje tak, že sa ľudský sexuálny potenciál
   sa obyčajne vybíja iba v pohlavnom pude. To je dnes považované za
   normálne a štandardné.

   Ľudia prežívajú telesnú rozkoš a telesné radovánky a ich nadmiera im
   odčerpáva energiu, ktorá je v skutočnosti určená a má byť využitá
   k rozvoju ich osobnosti. To znamená, že tá istá pohlavná sila nás
   môže ľudsky a osobnostne nesmierne povzniesť, ak sme vo vzťahu k nej
   ochotní rešpektovať určité morálne a mravné kritériá. Alebo naopak, jej
   nesprávne, čiže nadmerné a neetické používanie môže spôsobiť
   zastavanie rozvoja našej osobnosti, keď takmer všetku silu jej potenciálu
   vybijeme podvoľovaním sa svojim telesným pudom.

   Z tohto dôvodu je preto pre každého mladého človeka omnoho lepšie,
   ak začne s pohlavným životom čo najneskôr. Ak si svoju mladícku
   čistotu zachová čo najdlhšie, pretože tým vôbec nič nestráca ale
   naopak, iba nesmierne získava.

   No a hodnotou, prostredníctvom ktorej je schopný človek čistým a
   ušľachtilým spôsobom zvládnuť vlastnú pohlavnosť je jeho túžba po
   čistej, veľkej a pravej láske. Túžba po čistej, veľkej a pravej láske
   k druhému človeku. Po láske, v ktorej sme schopní zabudnúť na
   seba samých a vidieť iba prospech a dobro milovanej osoby.

   To je láska, ktorá má schopnosť poprieť osobný egoizmus a egocentrizmus
   až do takej miery, že za stredobod bytia, za ktorý dovtedy človek považoval
   iba seba samého začína považovať druhú osobu. Inými slovami povedané,
   človek sa naučí milovať druhého tak, ako seba samého, ba niekedy aj viac
   ako seba samého.

   Nepripomína vám to niečo? Nepripomína vám to známe Kristové slová,
   aby sme sa naučili milovať svojho blížneho ako seba samého? Lebo jedine
   človek, ktorý toto dokáže sa stáva skutočne človekom, pretože bol
   schopný zbaviť vlastného egoizmu. Jedine takýto človek spĺňa Stvoriteľom
   stanovenú métu pravého človečenstva, pretože sa naučil milovať svojho
   blížneho ako seba samého.

   No a prostriedkom k dosiahnutiu tejto méty je správne využite
   pohlavnej sily! Obrovský potenciál pohlavnej sily, skultivovaný morálnymi
   princípmi, ako je ušľachtilosť, čistota a túžba po pravej, veľkej láske
   môže totiž rozvinúť osobnosť človeka až k takému vysokému ideálu
   lásky, ktorá je schopná milovať iného človeka tak, ako seba samého.
   A je úplne jedno, či je to láska k mužovi, alebo k žene,
   k bratovi alebo sestre, k rodičom alebo deťom. Dôležité je, že
   práve prostredníctvom svojej lásky bol človek schopný zvíťaziť nad
   vlastným egoizmom a postaviť záujmy iných na úroveň záujmov svojich
   vlastných. Ak totiž toto niekto dokáže aspoň k jednému jedinému
   človeku, vzniká u neho predpoklad, že to bude schopný aplikovať
   i vo vzťahu k iným ľuďom. Že sa všetkých svojich blížnych
   naučí milovať presne tou mierou, akou má rád seba samého. Toto je
   zavŕšením osobnostného vývoja človeka a dosiahnutím ľudskej dokonalosti,
   stojacej na najvyššej priečke človečenstva.

   No a práve k tomuto vysokému cieľu nás má a môže priviesť
   správne využitie obrovského potenciálu našej pohlavnej sily, ktorá bola
   každému človeku darované práve za týmto účelom.

   Existujú však temné sily, ktoré si neželajú, aby človek dosiahol
   najvyššej úrovne svojho človečenstva. Sily, ktoré sa všemožne snažia
   aby zostal nevedomým o týchto veciach a potenciál vlastnej pohlavnej
   sily premrhal v telesnej rozkoši a užívaní si. Preto je trendom
   dnešnej doby, aby mladí ľudí začínali s pohlavným životom čo
   najskôr, čo má za následok zastavenie, alebo prinajmenšom rapídne
   spomalenie ich ďalšieho osobnostného vývoja.

   Existujú totiž temné sily, ktoré chcú, aby ľudia zostali trvalo
   menejcennými. Aby životný potenciál vlastnej pohlavnej sily premrhali
   v telesnosti namiesto toho, aby sa prostredníctvom nej povzniesli
   k plnému rozvinutiu svojej osobnosti v duchu vznešenej, nesebeckej
   lásky, schopnej milovať svojho blížneho ako seba samého.

   Možno si poviete že je to všetko iba výmysel. Že je to len určitá
   myšlienková konštrukcia, ktorej pravdivosť nemožno dokázať a ktorej buď
   človek verí alebo neverí.

   Uveďme si preto konkrétny príklad z histórie národov, kultúr a
   civilizácií. V dejinách môžeme totiž vidieť veľké množstvo stále
   sa opakujúcich vzostupov a pádov, ktoré sa udiali v priamej úmernosti
   k etickému a morálnemu, alebo neetickému a nemorálnemu vzťahu
   k ľudskej sexualite. Vždy na začiatku novo vznikajúcich národov a
   civilizácií boli totiž badateľné určité zdravšie, etické a morálne
   kvality, vyznačujúce sa prostotou, jednoduchosťou a prirodzenosťou. Presne
   takto to bolo napríklad v rannom období rímskej ríše, čo malo za
   následok jej prudký vzostup. To čistejšie, zdravšie, prirodzenejšie a
   ušľachtilejšie sa výraznejšie prejavovalo nie len vo vzťahu
   k sexualite, ale i vo vzťahu ku všetkému ostatnému dianiu
   v spoločnosti.

   Ale pozrime sa na rímsku ríšu na jej konci. Všade bolo plno
   nemorálnosti, neviazanosti, skazenosti a túžby čo najviac si užiť, až
   nakoniec strata takmer všetkých morálnych a mravných mantinelov rímsku
   ríšu vnútorne celkom rozvrátila. Dá sa teda jednoznačne konštatovať, že
   jednou z hlavných príčin jej zániku bola všetko prestupujúca a
   všetko devalvujúca mravná skazenosť.

   Kto sa z tohto uhľa pohľadu pozrie na historický vývoj rôznych
   národov a kultúr zistí, že v podstate všade to prebehlo obdobným
   spôsobom. A nakoniec, možno ani nebude musieť ísť príliš hlboko do
   histórie. Úplne postačí, ak sa pozorne rozhliadne okolo seba a uvidí, že
   i súčasná kríza má presne tie isté korene. Uvidí, že aj dnes
   prežívame stratu hodnôt, spojenú s devalváciou cti, spravodlivosti,
   ušľachtilosti, ľudskosti a celkového morálno etického prístupu
   k životu. Uvidí súčasné, čoraz výraznejšie uvoľňovanie mravov a
   morálky, uvidí temný rozkvet nehanebnosti a vyzdvihovania telesnosti. Uvidí,
   ako všade vládne nečestnosť, klamstvo, podvod, chamtivosť, neľudskosť a
   ešte mnoho iných negatívnych vecí, jednoznačne svedčiacich o veľkom
   úpadku ducha človeka, ktorého morálny rozklad zapríčinil okrem iného
   i nesprávny postoj k potenciálu vlastnej pohlavnosti.
   K potenciálu, ktorý z tohto dôvodu nepôsobí konštruktívne a
   budujúco tak ako má, ale deštruktívne a zničujúco tak, ako tomu bolo vždy
   doposiaľ v histórii.

   Ak preto nechceme, aby to všetko dospelo až k úplnej deštrukcii,
   bolo by načase poučiť sa a využiť konečne obrovský potenciál ľudskej
   pohlavnosti čistým a ušľachtilým spôsobom k pozdvihnutiu
   jednotlivcov, národov i celej našej civilizácie.

   PS. Účelom tohto článku nie je vyzdvihovanie celibátu, ale
   predovšetkým ušľachtilého a čistého prístupu k sexualite, a to
   v každej situácii.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ v spolupráci
   s M.Š.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Pojednanie o skutočnom účele ľudskej sexuality
Osobní informace: