Nepříjemné výroky Krista

Úvodní stránka Fóra Plkárna Nepříjemné výroky Krista

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 9 roky a 1 měsícem.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #1079 Odpovědět
   milan
   Host

   Nepříjemné výroky Krista

   V evangeliích s nachází několik, lidem nepříjemně
   znějících Kristových slov. Ty jsou z tohoto důvodu křesťanskými
   církvemi obecně jakoby obcházena a nebývají středem zájmu kazatelů, ani
   obsahem jejich kázání. Jednoduše se o nich mlčí, jakoby vůbec
   neexistovaly.

   Jedním z příkladů takových Kristových znepokojujících výroků
   je i toto podobenství:

   Jistý člověk si ve své zahradě zasadil strom a čekal, kdy mu přinese
   ovoce. Čekal několik let a stále nic. Když ho už přešla trpělivost,
   přišel k zahradníkovi a řekl: Utni jej, vždyť nač darmo využívá
   půdu.

   Zahradník však odpověděl: pane, počkej ještě rok, dobře se o nej
   postarám a pokud do roku nepřinese úrodu, potom ho dáš skácet.

   O čem nám říká toto podobenství? Je to obrazné vyjádření zcela
   konkrétního dění, které proběhne ve stvoření.

   Člověkem, který zasadil strom do své zahrady je Stvořitel. Stromem je
   člověk a zahradou stvoření. Stvořitel daroval člověku vědomé bytí,
   umožnil mu žít ve svém stvoření a celé věky trpělivě čekal na to, kdy
   „strom“ přinese ovoce. „Ovocem“ je plné rozvinutí
   spravedlnosti, čestnosti, ušlechtilosti, dobrotivosti, laskavosti,
   ohleduplnosti a lidskosti v člověku.

   V podobenství se tedy říká, že Bůh, který stvořil člověka a
   umožnil mu vědomou existenci ve stvoření od něj očekává ovoce plného
   rozvinutí dobra. Podobenství však zároveň říká, že Stvořitel není
   ochoten čekat donekonečna, ale pouze určitý čas. Že každý jím zasazený
   „strom“ prostě musí do určité doby přinést ovoce, protože
   jinak bude vydán příkaz k jeho skácení, aby darmo nevyužíval půdu.
   Čili aby už nadále nemohl zneužívat láskyplnou možnost svého vědomého
   bytí ve stvoření pouze ke špatnému.

   Podobenství dále říká, že lidé obecně nechtějí a nemají zájem
   přinášet dobré ovoce a že Stvořitel již z tohoto důvodu dal
   příkaz k tomu, aby byly všechny neplodné a neúrodné stromy
   z jeho zahrady vykáceny.

   Kdo je však onen zahradník, prosící Hospodina o shovívavost, na
   jehož podnět byla lhůta ještě o něco prodloužena?

   Tím zahradníkem je Boží Láska!

   Bůh je totiž ve své podstatě přísný a spravedlivý. Avšak jeho
   částí je i Láska. A tato Láska ještě na nějaký čas zadržela
   ruku jeho Spravedlnosti! Tato Láska přišla mezi lidi v osobě Ježíše
   Krista a darovala jim Slovo. Slovo jim jasně ukazuje, jak mají myslet, mluvit
   a jednat, aby byli schopni přinést v co nejrychlejším čase ovoce,
   očekávané od Stvořitele.

   Ovocná zahrada plná stromů, kterou je lidstvo na zemi byla tedy zkypřená
   Kristovým učením, aby už konečně přinesla Stvořitelem očekávané a
   požadované ovoce čestného, ​​ušlechtilého, spravedlivého a čistého
   lidství.

   Tím, co však musíme mít ustavičně na zřeteli je poslední věta
   Ježíšova podobenství. Přednesl ji zahradník a ta věta zní: dobře se
   o nej postarám a pokud do roku nepřinese žádné ovoce, pak ho dej
   pokácet.

   Lhůta určená k tomu, aby lidstvo přineslo očekávané ovoce není
   tedy nekonečná. Naopak tato lhůta, která byla milostivým aktem Boží
   Lásky už jednou prodloužena se stále více přibližuje ke svému konci.
   Blíží se tedy doba, kdy začnou být káceny všechny neplodné a
   neužitečné stromy z ovocné zahrady zvané Země.

   V zahradě budou smět zůstat jen stromy, přinášející ovoce.
   Taková je totiž Vůle Majitele zahrady. Ten v ní už totiž více nechce
   trpět neužitečné stromy. Stromy, které z Lásky Boží dostali ještě
   poslední šanci, ale nevyužili ji.

   Nemysleme si tedy, že tak, jak to všechno šlo dosud to půjde
   donekonečna. Nemysleme si, že nečestnost, chamtivost, sobectví,
   bezohlednost, podvod, lež, nečistota a neušlechtilost, které dnes vládnou
   na zemi se tu budou roztahovat ustavičně.

   Jen z velké Lásky Boží byl nám lidem ještě darován čas na
   proměnu. Na proměnu k lepšímu!

   Ano, Stvořitel je milosrdným, milujícím, milostivým a trpělivým, ale
   nikdo nemůže jeho Lásku zneužívat donekonečna. Čas, který nám byl až
   dosud darován jsme měli využít k tomu, abychom se stali láskyplnými,
   dobrotivými, poctivými a spravedlivými. Abychom prostě přinesli
   požadované ovoce.

   Pokud však tuto Stvořitelem darovanou příležitost správným způsobem
   nevyužijeme a budeme neustále sklouzávat k nečestnosti,
   nespravedlnosti, sobectví, chamtivosti, bezohlednosti, neušľachtilosti,
   nečistotě, povrchnosti a neúctě vůči Tvůrci, čeká nás
   s největší pravděpodobností osud neplodného stromu zmiňovaného
   v podobenství.

   PS. Je třeba zvláště zdůraznit, že tento text nemá spojitost
   s žádnou církví ani náboženstvím. Hovoří pouze o plnění
   nebo neplnění požadavků Stvořitele vůči člověku. A tyto požadavky
   byly jasně formulovány v Desateru, jako i v učení Ježíše
   Krista.

   Není tedy rozhodující, zda je člověk v nějaké církvi či
   nikoliv. Rozhodující je, zda ve svém životě jedná a myslí v souladu
   s Kristovým učením a s Desaterem.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ v spolupráci
   s M.Š.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Nepříjemné výroky Krista
Osobní informace: