Naše hodnoty! Jaké jsou jen bídné!

Úvodní stránka Fóra Plkárna Naše hodnoty! Jaké jsou jen bídné!

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 8 roky a 7 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #1060 Odpovědět
   milan
   Host

   Výška hodnot, o které usilujeme dává odpovídající míru hodnoty
   našemu vlastnímu životu. Snahou o nízké hodnoty je náš život nízko
   hodnotný a naopak, snahou o vysoké hodnoty se náš život stává vysoce
   hodnotným. Podívejme se tedy nyní, jak se tyto věci projevují
   v praxi.

   V jistých regionálních novinách mě upoutal hrubými písmeny
   zvýrazněn, úvodní odstavec článku o úspěšném současném
   spisovateli, kterému dosud vyšlo 14 knih. V tomto úvodním odstavci
   stálo: „Proslavil se svými knihami s mafiánskou
   tématikou“.

   Skutečná cena a skutečný přínos každé věci se odvíjí od její
   hodnoty. Proto vždy v souvislosti se vším, s čím se
   v životě setkáme bychom se měli v první řadě ptát na hodnoty.
   Na to, jakou co má skutečnou hodnotu, a jestli to vůbec nějakou hodnotu
   má.

   Pokud tedy tento princip uplatníme na zmíněnou větu z úvodního
   odstavce, zásadní otázka bude znít: Jaký skutečný přínos pro
   společnost a pro čtenáře mají knihy z mafiánskou tématikou? Vždyť
   kdo alespoň trochu nahlédl do takového druhu literatury musí přece vědět,
   že se v ní píše o spodině lidské společnosti. Píše se
   v ní o násilí, brutalitě, bezohlednosti, bezcharakternosti,
   podlosti, zvrhlosti a vše je nejednou rozepsané až do těch nejmenších
   detailů. Věrně a realisticky.

   Pokud ale takový druh literatury patří mezi nejprodávanější a možná
   si na něm vybudovat své literární renomé, o čem to svědčí?

   O čem tohle všechno svědčí? Jednoznačně o hodnotách, které
   lidi přitahují, které je zajímají a které je vzrušují. Svědčí to
   o velmi nízké hodnotové orientaci lidí, které přitahuje násilí,
   brutalita, zvrhlá tělesnost a spodina lidské společnosti.

   Na jaké úrovni to vlastně duševně stojíme? Jsme sice vzdělaní,
   inteligentní, ale co naše duše? Co naše nitro, které má potřebu sahat po
   takových „hodnotách“? Jací vlastně jsme ve své
   nejvnitřnější podstatě a ve svém nejhlubším nitru?

   Jsme stále stejnými, jako před tisíciletími, kdy nadšené davy
   dychtivě sledovali vzájemné vraždění se gladiátorů. Dodnes se na tom
   téměř nic nezměnilo! Dopředu jsme pokročili pouze vědecky a technicky.
   Morálně a mravně, z hlediska vyšších lidských a duchovních hodnot
   však zůstáváme stále téměř na stejné úrovni. Změnila se pouze
   vnější forma. Dychtivost po brutalitě, násilí a zvrhlosti zůstala, jenom
   uspokojována prostřednictvím knih, nebo filmů.

   No a spisovatelé, kteří se chtějí zviditelnit, kteří chtějí být
   čtení a kteří se chtějí živit psaním, citlivě vnímají, po čem je
   poptávka. A tuto poptávku, tento požadavek a toto přání se snaží
   uspokojit. Snaží se dát čtenářům právě to, co žádají. No a na
   základě toho, do jaké míry a jak šikovně se jim to daří, do takové
   míry se stávají více, nebo méně úspěšnými spisovateli.

   Jde tedy o jednoduchý princip poptávky a nabídky. A pokud
   nabídka přesně odpovídá poptávce, dostavuje se úspěch. Úspěch,
   prodejnost knih, ocenění a peníze.

   Ale co hodnoty přátelé? Proč se nikdo neptá především na hodnoty? Na
   to, jaký je hodnotový přínos té které literatury pro společnost a pro
   čtenáře?

   Vždyť pokud dáme stranou všechnu světskou slávu, pokud dáme stranou
   všechna čísla prodejnosti i všechna ocenění kritiky, zbývá pouze
   holá skutečnost, spočívající v uspokojování toho nejnižšího a
   nejubožejšího, co lidé v sobě mají. V tom spočívá celý
   takzvaný přínos. Spočívá v ještě větší degradaci již tak dost
   nízko nastaveného vnitřního života lidí.

   Toto je holá pravda o takzvané literární tvorbě mnoha současných
   úspěšných autorů. Čtenářská veřejnost má co žádá a spisovatel má
   svou prodejnost, své renomé a své peníze. Skutečné hodnoty ani jednu, ani
   druhou stranu příliš nezajímají.

   A přece by to mělo být všechno úplně jinak! Vždyť přece být
   spisovatelem je posláním! Vznešeným posláním, spočívajícím
   v zprostředkování vysokých a ušlechtilých hodnot, které čtenáře
   vnitřně zvedají, duševně povznášejí a ne je strhávají a
   degradují.

   No a právě toto pozdvihování a povznášení společenského vědomí
   směrem k vyšším a vznešenějším hodnotám má být posláním
   skutečného spisovatele. Toto má být jeho cílem. V tomto spočívá
   jeho obrovský přínos pro společnost, která je jeho prostřednictvím
   pozdvihována na vyšší duševní, morální a mravní úroveň.

   Skutečný a pravý spisovatel tedy přistupuje ke své tvorbě úplně
   jinak, protože se vnitřně orientuje úplně jiným směrem. Nestává se
   vnitřně citlivým vůči tomu, co je čtenáři žádané a nesnaží se jim
   v tom nadbíhat, ale stává se vnitřně citlivým směrem k tomu, co
   by je mohlo posunout duševně výše. Orientuje se k vyšším a
   vznešenějším úrovním bytí, odkud přijímá a pak literárně
   zpracovává obrazy toho, co je pro lidi skutečně dobré. Je jen samozřejmé,
   že půjde o hodnoty dobra, cti, spravedlnosti, ušlechtilosti a lidskosti.
   Tedy o skutečné a pravé hodnoty!

   V současné době duševně značně poškozených lidí se žel něco
   takového asi nesetká s velkým ohlasem. A možná, nebo zcela
   určitě to člověka ani neuživí. Nicméně takové literární dílo,
   opírající se o pravé hodnoty stojí ve skutečnosti mnohem výše, než
   desítky těch nejprodávanějších a nejčtenějších výtvorů, plných
   hodnotové prázdnoty, plytkosti a ubohosti.

   Spisovatelé mají tedy na výběr mezi dvěma alternativami. Mezi tím, zda
   budou nositeli hodnot, nebo pseudohodnot. Mezi tím, zda budou duševně
   povznášet, nebo duševně degradovat. Mezi tím, zda se stanou strůjci
   vzestupu národa, nebo naopak, strůjci jeho úpadku.

   Žel na naší zemi to měl vždycky těžké každý, kdo se držel hodnot a
   snažil se v jejich smyslu i působit. Takoví tvůrci dosáhli
   úspěchu mnohokrát až po své smrti. Jednoduše až tehdy, když lidstvo
   dospělo na o trochu vyšší duševní úroveň a bylo jich dílo schopno
   plně docenit.

   Nicméně k tomu, aby na vyšší duchovní úroveň postoupit mohlo,
   bylo třeba právě pozitivního působení osvícených tvůrců na jejich
   vědomí. A to nejednou i za cenu nepochopení. Kdyby totiž takových
   tvůrců nebylo, nebylo by ani žádného skutečného duševního vzestupu.

   Kdo tedy takto koná, vydává svědectví o velikosti vlastního ducha
   a také svědectví tom, že mu jde o dobro národa i lidstva.

   Kdo však koná jinak, vydává svědectví o vlastní duševní
   malosti. A až jednou nakonec přijde čas velkého účtování, bude se
   pak muset zhroutit tam, kam svou literární tvorbou čtenáře směřoval. Do
   hlubin! Do hlubin plných brutality, násilí a tělesných zvráceností.

   A když se pak jeho duše ocitne na pokraji této hlubiny, pak mu
   nepomohou ani počty prodaných knih, ani ocenění, ani peníze. Poté, jak ve
   skutečnosti již nyní, právě v této chvíli, budou rozhodovat pouze
   pravé hodnoty, které jsou základní podmínkou pozdvižení života na zemi,
   či dokonce i na takzvaném onom světě.

   Vždy se proto třeba ptát pouze na hodnoty! Na to, co hodnotu skutečně
   má a co ji nemá. Toho, co ji má se je pak třeba držet a to, co ji nemá
   třeba odvrhnout. Třeba to zavrhnout, protože pokud to neuděláme, budeme
   kvůli našemu hlubokému duševnímu znehodnocení nakonec zavrženi my
   samotní.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ v spolupráci
   s M.Š.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Naše hodnoty! Jaké jsou jen bídné!
Osobní informace: