Kde sa stratila Láska Božia?

Úvodní stránka Fóra Plkárna Kde sa stratila Láska Božia?

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 9 roky a 9 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #1099 Odpovědět
   milan
   Host

   Kde sa stratila Láska Božia?

   Bežný kresťan vníma Stvoriteľa ako Lásku. Lásku všetko
   odpúšťajúcu a všetko milujúcu. Bežný kresťan preto nedokáže
   pochopiť, ako sa môžu so Stvoriteľom, ktorý je Láskou vôbec zlučovať
   pojmy ako posledný súd, alebo očista zeme, v ktorej budú od seba
   definitívne oddelení dobrí od zlých, aby tí dobrí mohli pokračovať
   v ďalšom živote a tí zlí nastúpili svoju cestu do zatratenia.

   Aby pred tými zlými bola napokon definitívne zatvorená brána života a
   zostal im už len plač a škrípanie zubov. Aby boli polapení, poviazaní a
   vrhnutí to temnoty tak, ako sa to stalo zlým a neverným sluhom
   v podobenstve.

   Takéto niečo sa zdá priemernému kresťanovi príliš tvrdé na to, aby to
   korešpondovalo s Láskou, za ktorú považuje Stvoriteľa, hoci na druhej
   strane sa v evanjeliách nachádza množstvo pomerne tvrdo a prísne
   formulovaných zmienok o tomto dianí.

   Kde sa teda skrýva pravda? Je Stvoriteľ naozaj iba Láskou tak, ako ho
   vnímajú kresťania? Ale ako sa potom vysporiadať s tvrdými slovami
   o poslednom súde, ktoré možno nájsť v evanjeliách?

   Skutočná pravda o podstate Stvoriteľa je žiaľ úplne iná, než ako
   ju vníma bežný a priemerný kresťan. Boh je naozaj Láskou, ale nie je iba
   ňou! Je, vždy bol a vždy aj bude zároveň Spravodlivosťou!

   Stvoriteľ vo svojej dokonalosti tvorí nerozlučiteľnú jednotu Lásky a
   Spravodlivosti! Jeho Láska a jeho Spravodlivosť vládnu spoločne všetkému,
   čo jestvuje v tomto stvorení. Všetkému dianiu vo stvorení vládne
   milosrdná a všetko objímajúca Láska, ale zároveň nekompromisná a prísna
   Spravodlivosť. Dokonalosť tohto pôsobenia spočíva v tom, že nežnosť
   a krehkosť Lásky je ochraňovaná Spravodlivosťou a tvrdosť a prísnosť
   Spravodlivosti zjemňuje Láska.

   Spravodlivosť je možné zobraziť ako zvislú čiaru, ako výstražnú
   čiaru nad bodkou výkričníka, alebo ako meč. Naopak, Lásku je možné
   vyjadriť čiarou horizontálnou, ktorá sa ako horizontála obzoru
   ochraňujúco klenie nad všetkým, čo jestvuje. No a horizontálny symbol
   Lásky a zvislý symbol Spravodlivosti spolu dovedna tvoria kríž.
   Rovnoramenný kríž Pravdy! Rovnoramenný kríž harmonického spolupôsobenia
   Lásky a Spravodlivosti, ktorý je vyjadrením dokonalosti Božej.

   Boh je teda Láska a Spravodlivosť súčasne! Je dokonalou jednotou Lásky a
   Spravodlivosti!

   Veľkou chybou kresťanského sveta však je, že Stvoriteľa nevníma takto
   komplexne, ale z jeho pôsobenia vyňal iba princíp Lásky, ktorý
   považuje za jediný. A práve z tohto dôvodu znejú bežnému
   kresťanovi cudzo slová o poslednom súde, plnom nekompromisnej prísnosti
   Božej.

   Pre svoj vlastný, jednostranný pohľad to odmieta ako niečo, čo sa vôbec
   nezlučuje so Stvoriteľom, ktorého vníma len ako Lásku. Toto veľké
   nepochopenie sa v každodennom živote prejavuje tak, že keď ho postihne
   nejaké utrpenie, ktoré sa ho bezprostredne osobne dotkne, začne si zväčša
   klásť otázku: ako vôbec mohol Stvoriteľ niečo takéto dopustiť? Kde sa
   stratila jeho Láska?

   Vo chvíľach ťažkých životných skúšok by však všetci ľudia mali
   vedieť, že ak v niečom, čím sú nepríjemným spôsobom atakovaní
   nenachádzajú princíp Lásky Najvyššieho, musia v tom hľadať jeho
   druhý princíp a síce, princíp Spravodlivosti! Tam, kde sa v človeku
   začína vynárať pochybnosť o Božej Láske, tam nech hľadá Jeho
   Spravodlivosť! Práve ňou samu Najvyšší v takejto chvíli prihovára!
   Tam nech potom hľadá spravodlivú odplatu za jeho vlastné, nesprávne
   predchádzajúce jednanie, pretože na základe princípu Spravodlivosti
   Najvyššieho musí každý z nás zaplatiť do posledného haliera za
   všetko zlé, čo kedysi vykonal.

   Preto teda v utrpení, ktoré nás stretá a ktoré nemôžeme nijakým
   spôsobom zlúčiť s Láskou Najvyššieho musíme vidieť jeho
   Spravodlivosť. Spravodlivosť Stvoriteľa, na základe ktorej musíme, hoci
   niekedy aj veľmi bolestivo, prežívať všetky dôsledky nášho vlastného,
   predchádzajúceho nesprávneho jednania. Jednania, v ktorom sa naše
   myšlienky, naše city, naše slová, alebo naše činy v niečom protivili
   Božej Vôli, a teda boli zlé a nesprávne.

   A negatívne dôsledky toho musíme potom na základe princípu
   Spravodlivosti Najvyššieho prežiť na vlastnej koži. Naplno prežiť na
   vlastnej koži, aby sme pochopili, že akékoľvek zlo, vykonané či už
   v myšlienkach, citoch, slovách, alebo činoch musí človeku priniesť
   iba zlo. Tak to vyžaduje Vyššia Spravodlivosť, ktorá každému neomylne
   prináša presne takú žatvu, aká bola jeho sejba.

   Kto však koná dobro, koho myšlienky, city, slová a činy sú iba dobré a
   ušľachtilé, tomu sa naopak presne podľa toho istého zákona Spravodlivosti
   dostane iba dobra, šťastia a radosti.

   Tam, kde teda človek uvidí niečo, čo sa nezlučuje s Láskou
   Najvyššieho nech hľadá jeho Spravodlivosť. Utrpenie stíhajúce ľudí je
   prejavom tejto Spravodlivosti, za ktorou musí človek hľadať odplatu za svoje
   vlastné, minulé pochybenia. Lebo za zlo nemožno očakávať nič iného ako
   zlo.

   Keď teda vidíme nejakého trpiaceho človeka, keď ho vidíme plného
   bolesti, zlomeného a úbohého, mali by sme vedieť, že jeho stav, ktorý je
   nútený prežívať je iba nevyhnutným dôsledkom toho, že v minulosti
   nežil v nejakom smere správne a dobre. Že robil niečo, čo sa priečilo
   Vôli Najvyššieho a že za to teraz žne dôsledky.

   Popri fyzickej, či akejkoľvek inej pomoci tomuto človeku by sa mu malo
   pomôcť aj tým, že sa mu povie pravda o podstate jeho utrpenia. Pravda
   o tom, že jeho utrpenie nie je dielom náhody, ale že je nevyhnutným
   dôsledkom jeho vlastného, zlého a nesprávneho jednania, priečiaceho sa
   Vôli Najvyššieho. Takýto človek by sa preto mal spätne pozrieť do svojej
   minulosti a pokúsiť sa nájsť svoju zlú vlastnosť, ktorou sa previnil. Mal
   by rozpoznať túto vlastnosť, či chybu a mal by sa ju snažiť odstrániť.
   Lebo každé utrpenie je v podstate iba zrkadlom, v ktorom dostávame
   príležitosť nahliadnuť na seba samého a spoznať svoje chyby, omyly,
   nedostatky a zlé sklony. Utrpenie nás k tomu nabáda a ukazuje nám
   k tomu cestu. Bez neho by to totiž väčšina z nás nikdy neurobila
   a naďalej by zotrvávala vo svojich chybách, omyloch a zlých sklonoch.

   No a v tejto príležitosti spoznať prostredníctvom utrpenia svoje
   vlastné chyby a odstrániť ich sa skrýva milosrdenstvo. Milosrdenstvo
   dávajúce človeku novú šancu. Milosrdenstvo, ktoré je prejavom Lásky
   Najvyššieho a spočíva v prísľube nového, šťastnejšieho života,
   ktorý nás očakáva po spoznaní a odložení našich chýb, nedostatkov a
   zlých sklonov.

   A na záver ešte jedna dôležitá skutočnosť. Nie všetko utrpenie
   v našom živote je prejavom Spravodlivosti Najvyššieho. Jestvuje totiž
   aj utrpenie, ktoré nám môžu spôsobiť ľudia na základe svojej slobodnej
   vôle. Utrpenie, ktoré spôsobujú jedni ľudia druhým iba na základe toho,
   že sa oni sami tak rozhodli. Že im to bolo umožnené prostredníctvom ich
   slobodnej vôle. Voči takémuto druhu utrpenia sa človek smie a má postaviť.
   Môže sa voči nemu brániť.

   Naopak utrpenie, ktoré k nám prichádza z rúk Najvyššieho
   máme prijať a v jeho zrkadle hľadať a nájsť zlú vlastnosť, ktorú
   v sebe nosíme, ktorá nám naše utrpenie privodila a ktorú jen našou
   povinnosťou odstrániť.

   Ako však rozlíšiť tieto dva druhy utrpenia? Poctivým nahliadnutím do
   seba samého a v prvom rade hľadaním svojich vlastných chýb! Toto
   vykonajme v prvom rade a o každom utrpení uvažujme predovšetkým
   ako o pohnútke k hľadaniu, nájdeniu a odstráneniu našich
   vlastných chýb. Jedine vtedy, ak by sme po poctivom a dôslednom hľadaní
   nič takéhoto nenašli, jedine vtedy môžeme pripustiť možnosť, že naše
   utrpenie je spôsobene zlou svojvoľnosťou iných ľudí.

   Lebo človek má úplne opačnú tendenciu. Tendenciu hľadať chyby najskôr
   a predovšetkým v iných! To však nie je správne! Človek by sa mal
   naučiť hľadať chyby hlavne sám v sebe a až keby sa mu to ani po
   vážnom a poctivom hľadaní nepodarilo môže pripustiť, že sa na ňom
   dopustili krivdy iní ľudia, voči ktorým sa potom môže a má plné právo
   ohradiť.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ v spolupráci
   s M.Š.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Kde sa stratila Láska Božia?
Osobní informace: