Connect with us

Doba revolučních změn!

Úvodní stránka Fóra Plkárna Doba revolučních změn!

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 9 roky a 11 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #1096 Odpovědět
   milan
   Host

   Doba revolučních změn!

   Žijeme ve zvláštní a historicky výjimečné době revolučních změn.
   Nejprve to byly revoluční pohyby ve střední Evropě, pak přišli na řadu
   arabské země a nyní Ukrajina. Nicméně každého průměrného člověka se
   zmocňuje znechucení a odpor když vidí, jaké násilí, jaká agresivita a
   jaká lidská nízkost tyto revoluční pohyby doprovází. Zmocňuje se ho
   hrůza, když vidí lidi brutálně zbité a povražděné. Když vidí
   fanatické skandování revolucionářů, zuřivý hněv v jejich očích a
   odhodlání zabíjet. Když vidí, že zejména mladí lidé využívají tyto
   velké celospolečenské pohyby k ventilování toho nejubožejšího, co
   se v nich skrývá.

   Při pohledu na to si člověk musí položit otázku: Může
   z takového něčeho sejít opravdu cosi dobré? Může sejít něco dobré
   z fanatického pokřikování, ze zuřivé nenávisti, ze zloby
   připravené k násilnosti, z brutality a krve? Vždyť přece věci
   dobré a pozitivní nelze prosadit prostřednictvím zla a nízkosti? Nebo snad
   ano?

   U nás, ve středoevropském prostoru se nedávné revoluční události
   obešly bez podobného, viditelného násilí, avšak dnes, po dvaceti letech
   jsou ze společenského a politického vývoje rozčarováni i ti, kteří
   revoluční pohyby u nás svého času vedly.

   Své vnitřní zklamání obvykle vyjadřují slovy: Vždyť přece takhle
   jsme si to vůbec nepředstavovali!

   Takové slova, plné rozčarování ze směřování společenského dění
   vyslovují dnes u nás mnozí a je téměř jisté, že se s nimi
   ztotožňuje i mnoho lidí třeba v Libyi, a že toto trpké
   konstatování bude brzy aktuální i na Ukrajině.

   Na jedné straně tu tedy máme rozhodující dobu nezbytných revolučních
   změn, které vyciťují a dávají do pohybu i ty nejširší masy
   obyvatelstva, bez kterých podpory by se něco takového nemohlo vůbec udát.
   Na druhé straně zde však máme hluboké znechucení a rozčarování
   z porevolučního společenského a politického dění.

   Proč je tomu tak a co všechno se za tím vlastně skrývá?

   Je nepochybné, že žijeme opravdu ve zvláštním období, v němž se
   jakoby ve vzduchu snášelo slovo „revoluce“! Když však to, co
   visí ve vzduchu masy podpoří a uskuteční, časem dochází ke zklamání a
   roztrpčení. Něco proto někde musí být špatné a v něčem se musí
   skrývat jakási zásadní chyba!

   Lidé velmi správně vyciťují zásadní nezbytnost revolučních změn,
   avšak ona revoluce měla být a má být revolucí úplně jiného druhu. Má
   být revolucí ducha!

   Má to být uskutečnění zásadní revoluční změny, avšak ne navenek,
   ale především směrem do svého vlastního nitra! Je to doba, v níž
   má každý člověk uskutečnit revoluční změnu sebe samého! Revoluční
   změnu vlastního vnitřního života směrem k získání těch
   nejvyšších, nejvznešenějších a nejušlechtilejších lidských
   hodnot.

   Každý člověk má tedy revolučním způsobem vytříbit své vlastní
   cítění a myšlení. Jeho myšlení a cítění, celý jeho vnitřní život
   má být prostoupen pouze hodnotami dobra, čestnosti, spravedlnosti, lidskosti
   a ohleduplnosti.

   Lidé se mají stát úplně jinými! Novými a lepšími! Právě
   k tomuto nás nabádá revolučnost doby! Právě tímto směrem se měl
   také udát onen zásadní celospolečenský porevoluční pohyb, protože
   jedině takovým novým způsobem myšlení a jednání může člověk
   vybudovat nové společenské poměry, odpovídající jeho vlastní vnitřní
   revoluční proměně. Jedině za těchto okolností by po letech nepřišlo
   zklamání a rozčarování, ale tak všemi dosud marně očekávané
   celospolečenské dobro. Neboť jedině jiný, vnitřně nový a lepší
   člověk může vybudovat nové a lepší společenské poměry.

   Revoluční změna vnějších poměrů, bez revoluční změny vlastního
   nitra však musí lidem časem nutně přinést trpkost a rozčarování.
   A to proto, že změnily pouze své vnější poměry, dokud vnitřně
   zůstali stále stejní. Jelikož ale zůstaly ve svém nitru stále stejní, ve
   skutečnosti se nezměnilo vlastně nic! Stále tu proto máme přesně stejnou
   prázdnotu, tutéž chamtivost, tutéž nečestnost, nízkost a nespravedlnost,
   ledaže v jiném hávu. Pochopme přece, že pokud lidé vnitřně
   zůstávají stejnými, žádnou kosmetickou změnou vnějších poměrů se ve
   skutečnosti nic nezmění. Nebo přesněji řečeno, změní se, ale jen
   navenek, avšak podstata zůstává stále stejná.

   No a to je právě tím důvodem, pro který dnes mnozí lidé cítí
   rozčarování. Rozčarování, které budou stejným způsobem zanedlouho
   pociťovat i lidé na Ukrajině. Vždyť v podstatě to jinak ani
   nemůže být!

   Revoluce ducha!

   Když člověk vidí hlasité skandování, když vidí revoluční
   nadšení, když vidí hněv namířený proti někomu, přerůstající až do
   agresivity a násilí, a to vše spojené s touhou po změně
   k lepšímu chce se mu hlasitě zakřičet: Lidé, změňte sebe samých!
   Právě k země sebe sama zaměřte všechno své revoluční nadšení!
   Zušlechtěte a očistěte své myšlení a cítění! Naplňte ho dobrem,
   spravedlností, čestností, ohleduplností a čistotou! Staňte se revolučním
   způsobem úplně jinými, lepšími a pak uvidíte, že se začnou zlepšovat
   i vaše vnější životní poměry a celkové dění ve společnosti.

   Skutečnou a pravou revoluci můžete totiž udělat pouze zevnitř navenek!
   Revoluční změnou pouze vnějších poměrů bez změny sebe samého
   nedosáhnete téměř vůbec ničeho. Vždyť ani nemůžete, protože
   v zásadě, v jádru se vůbec nic nezměnilo. Neboť vy samotní jste
   se vůbec nezměnily!

   Svět stojí před nutností velké revoluce! Ne však takové, jakou jsme
   vídali a vídáme na televizních obrazovkách, kde jedni bojují proti
   druhým. Nemáme bojovat s jinými, ale ten boj máme nasměrovat do svého
   nitra! Do nitra nás samotných, proti našim vlastním chybám! Proti naší
   vlastní nespravedlnosti, nečestnosti, nečistotě, neušľachtilosti,
   bezohlednosti a plytkosti. To je náš nejzarytější nepřítel!

   Svět stojí před nutností velké revoluce! Revoluce ducha! Před
   nezbytností revoluční změny lidského cítění a myšlení! Před
   nezbytností revoluční změny lidského vnitřního života! Jedině takovýto
   druh revoluce lidem po letech nepřinese zklamání, roztrpčení a
   rozčarování ale naopak, tolik očekávaný rozkvět, vzestup a mír.

   Jedině ten, kdo dokáže pochopit princip skutečné revoluce a zrealizovat
   ho ve svém vlastním životě, jedině ten je člověkem, který
   prostřednictvím revoluční změny vlastního nitra a tím sebe sama
   přispívá ke zlepšení kvality života v naší společnosti i na
   celé zemi.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ v spolupráci
   s M.Š.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Doba revolučních změn!
Osobní informace: