Tallinn

  0
  232
  Estonsko, Tallinn, dům cechu Velká Gilda na Starém městě

  Naše cesta do pobaltských republik, začíná kratičkým letem
  z Helsinek do hlavního města Estonska, Tallinnu. V tomto starém
  hanzovním městě dnes žije kolem čtyřsettisíc lidí, což je zhruba
  třetina z celkového počtu obyvatel země. Jen co se ubytujeme
  v hotelu, který je vzdálen jen několik kilometrů od letiště,
  vypravujeme se na prohlídku metropole.

  Staré město


  Výchozím místem naší prohlídky tallinnského Starého města, je park
  Tornide Väljak. Vstupujeme mezi vysoké stromy a zakrátko se ocitáme
  u seskupení extravagantních skulptur, instalovaných přímo na
  trávníku, nedaleko městských hradeb. Po dalších několika stech metrech
  pak přicházíme k památníku, který má tvar zlomeného železného oblouku
  a který je věnován obětem z trajektu Estonia. Po připomínce více
  než osmiset obětí této tragédie, pak vcházíme nedalekou Velkou bránou do
  Vanalinnu, jak zde říkají Starému městu. Jen co projdeme pod kamennou
  klenbou, ocitáme se ve spleti křivolakých uzoučkých uliček, které tvoří
  historické jádro Tallinnu. Na jeho obhlídku se vydáváme uličkou zvanou
  Pikk. Kráčíme po kamenné dlažbě kolem bezvadně udržovaných
  historických budov a zakrátko přicházíme k jednomu
  z nejpěknějších středověkých domů ve městě. Ten se jmenuje Tři
  sestry a dnes se v něm nachází luxusní hotel. Nedaleko pak stojí
  kostel sv. Olafa ze třináctého století, jehož gotická věž patřila kdysi
  k nejvyšším stavbám na světě. Postupujeme dál kolem mnoha malých
  hospůdek a obchůdků do centra. Jak se k němu blížíme,
  v uličkách přibývá turistů a také významných budov. Nyní se
  nacházíme před bývalým sídlem Cechu sv. Olafa, jenž byl založen již ve
  třináctém století. Hned v sousedství pak obdivujeme další
  středověký dům, jenž patřil Cechu Černohlavců. Poté se ulička Pikk
  rozšiřuje a my přicházíme na prostranství, na němž se kromě dalších,
  nachází také krásná gotická budova cechu Velká gilda a kostel sv. Ducha.
  Zastavujeme se na tomto malém náměstíčku a obdivujeme krásu historických
  objektů, které nás obklopují a z jejichž zdí na nás dýchá duch
  mnohasetleté historie.

  Radniční náměstí

  Prohlídka Tallinnu pokračuje na Radničním náměstí, které leží
  uprostřed Starého města. Dostali jsme se k němu labyrintem uliček a
  nyní stojíme v jeho středu, obklopeni starobylými domy, jejichž
  barevné fasády ozařují sluneční paprsky. Na žulovém dláždění
  postávají skupinky turistů a stejně jako my poslouchají pěvecký sbor,
  jenž koncertuje na pódiu před radnicí. Poté, co produkce skončí,
  obcházíme náměstí a míjíme při tom řady venkovních restaurací, které
  jsou plné hostů. V jednou z domů na severní straně náměstí se
  nachází Radniční lékárna z patnáctého století, která jak se
  dovídáme, je nejstarší nepřetržitě fungující lékárnou v Evropě.
  Dominantou celého prostoru je však radnice ze čtrnáctého století, jejíž
  vysoká věž připomíná minaret. Během procházky Starým městem míjíme
  nejen krásné gotické domy a rozličné řemeslnické krámky, ale také
  mobilní stánky s občerstvením a se suvenýry. Všechny tyto vkusné
  pojízdné kiosky mají jednotný vzhled, připomínající malé povozy.
  Prodavači, kteří stánky obsluhují, jsou pak oblečeni do elegantních
  historických kostýmů, stejně jako hostesky postávající před hospůdkami
  a zvoucí kolemjdoucí k návštěvě. Tyto drobnosti pak dokreslují
  příjemný dojem, který z procházky centrem Tallinnu máme. Opouštíme
  Radniční náměstí a kolem kostela sv. Mikuláše přicházíme
  k uličce Rataskaevu. Procházíme touto sedmset let starou ulicí a
  i zde můžeme obdivovat precizně udržované gotické domy. Zakrátko
  přicházíme na malé náměstí, jemuž vévodí obecní studna z konce
  čtrnáctého století. Poté co se vyfotíme u studnice, ke které se
  váže stará pověst o zlém duchovi, ubíráme se dál až
  k bráně, stojící na konci uličky.

  Toompea


  Procházíme branou ve věži Pikka Jalg Torn, oddělující tallinnské
  Staré město od městské části Toompea. Ta se rozkládá na stejnojmenném
  vrchu a je nejstarší částí města. Kráčíme strmě stoupající uličkou
  na kopec. Cestou si prohlížíme výtvory, rozvěšené na kamenné zdi
  stojící podél ulice, které zde turistům nabízí místní umělci.
  Pochvíli přicházíme na Hradní náměstí, v jehož středu stojí
  katedrála Alexandra Něvského. Po prohlídce tohoto pravoslavného kostela,
  který je jednou z dominant Tallinnu, procházíme kolem neoklasicistního
  zámku, který je sídlem estonského parlamentu a míříme do přilehlého
  parku. Zde ve společnosti mohutných stromů, stojí kamenná věž zvaná
  Dlouhý Hermann, na níž vlaje estonská vlajka a která je pozůstatkem hradu,
  jenž zde kdysi stával. Procházka pokračuje na nedalekém Kostelním
  náměstí, jemuž vévodí kostel Toomkirik. Během prohlídky pozorujeme
  skupinu profesionálních fotografů, kteří mají v okolí svatostánku
  seminář. Od nejstaršího kostela v zemi, založeného na začátku
  třináctého století, se uličkami plnými historických domů,
  přemísťujeme k vyhlídce Kohtuotsa. Poté co se prodereme shlukem lidí
  na okraj terasy, otevírá se před námi úžasný pohled na červené, sluncem
  ozářené střechy domů Starého města a na výškové budovy v pozadí.
  Uchváceni tímto pohledem se pochvíli přesouváme na severní okraj čtvrti
  Toompea, kde se nachází další vyhlídka. Z Patkuli, jak se tato terasa
  jmenuje, můžeme sledovat další část města. Před očima nyní máme
  severní okraj Starého města, včetně hradeb a také přístav. Celému
  výjevu pak dominuje věž kostela sv. Olafa, jejíž ohromná výška vyniká
  až nyní, při panoramatickém pohledu.

  Městské hradby

  Z vrchu Toompea sestupujeme po kamenném schodišti zpátky do Starého
  města a vydáváme se na procházku podél vnitřní strany městských hradeb.
  Toto středověké opevnění s obrannými věžemi, obepínající
  větší část Starého města, je až šestnáct metrů vysoké a zhruba tři
  metry silné. Nejprve procházíme uličkou Väike-Kloostri vedoucí po
  západním okraji Starého města a dostáváme se po ní k věžím Sauna a
  Kuldjala, které jsou součástí opevnění. Poté procházíme uličkou
  Gümnaasiumi vedoucí podél hradeb, které jsou pečlivě udržované a po
  jejichž koruně vede dřevěný ochoz. Následně míjíme průchod
  v hradbách, jenž vede do parku Tornide Väljak. Pak se ulička stáčí
  směrem do centra a my jím procházíme na východní okraj Starého města, do
  ulice Müürivahe, která také vede kolem hradeb. Podél této části
  městského opevnění stojí dlouhá řada krámků s tradičními,
  ručně pletenými vlněnými výrobky. Když procházíme kolem těchto
  obchůdků, můžeme obhlížet nespočet různých svetrů, šál, ponožek,
  čepic a plédů, upletených z pestrobarevných vláken. Tento barvitý
  jarmark nás přivádí až na konec hradeb na ulici Viru, kde naše procházka
  podél městského opevnění končí. Jak jsme se mohli sami přesvědčit,
  vycházka podél hradeb je velice působivá. Rozhodnutí, zachovat
  v Tallinnu středověké opevnění, se ukázalo být prozíravé, neboť
  nyní jsou hradby jednou z hlavních turistických atrakcí města.

  Rotermanni


  Po ulici Viru, která je podobně jako většina ulic ve Starém městě
  pěší zónou, opouštíme historické centrum Tallinnu a dostáváme se do
  nové městské zástavby. Nyní procházíme kolem výškové budovy hotelu
  Viru a přes rušné stejnojmenné náměstí, se dostáváme do čtvrti
  Rotermanni. Rázem se ocitáme v klidné části města, která se zrodila
  přestavbou starých průmyslových objektů. Postupně procházíme mezi
  zmodernizovanými budovami, které vznikly z bývalých továren, skladů a
  mlýnů. Posléze se usazujeme v jedné z kaváren a u šálku
  kávy pozorujeme okolí. S uznáním musíme konstatovat, že se zde
  architektům podařilo nenásilně dát vysloužilým objektům nové funkce,
  takže dnes jsou v nich muzea, galerie, kina a restaurace. Ze zašlé
  industriální zóny se tak stala atraktivní čtvrť, která je důkazem toho,
  že staré již nefunkční objekty není nutné vždy zbourat, ale že mohou po
  přestavbě dál sloužit lidem. Zde, v tallinnské čtvrti Rotermanni, naše
  první zastávka na cestě po Estonsku končí a my se již plni očekávání
  těšíme na zítřek, kdy nás čeká přejezd na ostrov Saaremaa.